satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
tvrtek 18.11.2004 - 06:57:07 online 5 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
21%
MMDS
11%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 377 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Internetov televzia TVin spustila svoje skobn vysielanie vera
Vsledky vzkumu sledovanosti TV Praha a TV Hradec Krlov - 2.a 3.tvrtlet 2004 vera
Radu neodvolvat, ale jako instituci transformovat
Hvzdy let do stolet s Vladimrem Hronem
Nov rekord Novn TV JOJ
Karneval zaazuje do nabdky parlamentn televizi 24.cz
15. vro Sametov revoluce na obrazovce esk televize
LinuxExpo 2005 pin vznamn zmny
Zo zasadnutia RVR
HBO pripravuje nov filmov kanl

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Stanice a vyslae
Slovenskou televizi suuj spory o vyplacen stamilion korun
Autor: TK, M&M, e-mail: Pidan: 14.07.2004


Veejnoprvn Slovenskou televizi, kter se v poslednch letech oistila od tivch dluh a radikln zmnila programovou strukturu, trp soudn spory pochzejc z 90. let. Jejich prohra by televizi stla nkolik stovek milion korun a v nejhorm ppad by mohla ohrozit normln chod obou program.

V pondl veden STV potvrdilo, e televize mus zaplatit 40 milion Sk za neplnn smlouvy se spolenost Open Records z roku 1998. Proti verdiktu, na kterm se usnesl rozhod soud Slovensk prmyslov a obchodn komory, se ned odvolat. Smluvn pokuta z dohody, na jejm zklad si STV objednala vrobu serilu kriminlnch povdek, pitom inila pouze 18,45 milionu Sk. Zbytek mus televize uhradit na rocch a soudnch poplatcch.

Zmnnch 40 milion korun STV podle manaera a mluvho Branislava Zahradnka uet z letonho hospodaen. "Tm se ale vyerpaj vechny finann rezervy televize a v ppad, e bychom prohrli nkter z vtch soudnch spor, mlo by to mimodn negativn dopad na hospodaen STV," ekl.

Nejvt spory vede televize s firmami Omega Plus a tdio Beta. Spor s Omega Plus zhruba o 100 milion korun u STV prohrla na krajskm soud a odvolala se k nejvymu soudu, kter by mohl podle Zahradnka rozhodnout jet letos.

tdio Beta si u STV nrokuje dokonce vce ne 600 milion Sk. Pokud by tuto stku STV prohrla a nezskala by na zaplacen penze od sttu, mohl by to bt jej konec, podotkl Zahradnk.

Vechny zmnn soudn spory vznikly v 90. letech za bvalho veden STV. Smlouvu s Open Records, jej pohledvka se mezitm dostala pes nkolik firem a na spolenost QM Services, podepsal bval editel STV Igor Kubi. Jeho nstupce Milan Materk ale odmtl smlouvu plnit s odkazem na nedostatek financ. Spolenosti Omega Plus zase neplnila smlouvu na pedpov poas a v ppad tdia Beta smlouvy o programech na rann a odpoledn vysln.

Zahradnk naznail, e televize me prohrt i dal dva zmnn spory. "V tto chvli nechci malovat kritick scne, je pod ance, e by to televize mohla njak ustt. Je ale teba objektivn ci, e vci, kter se staly v minulosti, u nezmnme. Nae prvn obrana je limitovan tm, e jsou prokazateln vci, kter se staly a smlouvy byly takto koncipovan," dodal.

STV po nstupu novho editele Richarda Rybnka loni propustila asi polovinu z vce ne 2000 zamstnanc a sekrtnm vdaj dostala hospodstv do ernch sel. Od ledna televize od zkladu obmnila programy. Na podzim chyst STV vysln zbavnho programu Slovensko hled SuperStar, jeho esk verze si letos zskala obrovskou pozornost. Ppadn prohra 600 milion Sk by krom jinho mohla zhatit i tento program, pipustil Zahradnk.


Zdroj: TK a M&M, 13.7.2004


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
14/07 Televizn v Ostankino vera, dnes, ztra . 1. st
13/07 TNS SK u ukonila intalciu peoplemetrov
10/07 Vce penz pro maarskou MTV
08/07 Tiskov zprva RRTV z pokraovn 14. zasedn ze dne 7.7.2004
05/07 Tlust hora a jej historie

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!