satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
tvrtek 18.11.2004 - 21:23:17 online 4 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
21%
MMDS
11%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 377 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Internetov televzia TVin spustila svoje skobn vysielanie vera
Vsledky vzkumu sledovanosti TV Praha a TV Hradec Krlov - 2.a 3.tvrtlet 2004 vera
Radu neodvolvat, ale jako instituci transformovat
Hvzdy let do stolet s Vladimrem Hronem
Nov rekord Novn TV JOJ
Karneval zaazuje do nabdky parlamentn televizi 24.cz
15. vro Sametov revoluce na obrazovce esk televize
LinuxExpo 2005 pin vznamn zmny
Zo zasadnutia RVR
HBO pripravuje nov filmov kanl

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Kabelov televize
UPC odpovd 31.st
Autor: PR Press UPC R, e-mail: Pidan: 16.07.2004

Dostali jsme pro vs dal odpovdi na dotazy, smujc ke kabelov spolenosti UPC a jej satelitn slub UPC Direct. Od podzimu odpovdi dlme na technick, kter jsme pesunuli na web satCentrum, zatmco programov otzky budou nyn uveejovan zde, na webu tvCentrum, kter jsme loni vytvoili pro lnky o terestrick, kabelov a DVB-T televizi.

Tmto se pvodn web satCentrum oistil od pspvk, kter nemly tsnou nvaznost na satelitn en signlu. Urit jste tuto zmnu zaregistrovali a vme, e vm bude vyhovovat. Kdo si vak bude chtt pest odpovdi na technick otzky, m i nyn monost - v nedvno publikovanm lnku UPC odpovd - 30.st na webu satCentrum. Doufme, e jsme tak vyhovli vem diskutujcm, kte nechtli na odbornm satelitnm webu mt otzky k programu, zatmco sem se hod a urit si je rdi petete.

Ale nyn u pedvme slovo tiskovmu mluvmu spolenosti UPC esk republika, a.s., dr. Frantikovi Malinovi:


Neohroz nstup digitlnho vysln kabelovou televizi?

Rd bych vs ujistil, e ne. Ten, komu sta omezen vbr program se beztak ji dnes dv na programy ze spolen televizn antny. Ten, kdo si zvykl na Halmark, na HBO, na Discovery, na Spektrum, Fox Kids i National Geographic a na dal programy, ten bude mt nadle mt kabelovou nebo satelitn televizi. Pedpokldm a dosavadn zahranin zkuenosti to potvrzuj, e nstup digitln televize jet vce zvrazn rznorodost, odlinost a zajmavost programov nabdky kabelov a satelitn televize od nabdky terestrickho vysln, by digitlnho. To se opravdu neme piblit satelitnmu vyslni potem penench program ani co do monosti pokryti zem. Nepibl se ani vysln kabelovmu, opt co do mnostv program, a pedevm co do interaktivity tedy co do e monch slueb po irokopsmov sti.


Jak jsou aktuln slevy a nabdky na vae sluby?

Sluba UPC MIX tam, kde vedle kabelov televize nabzme internet: Pedplat-li si zkaznk zkladn televizn nabdku Klasik a jednu ze dvou nabdek vysokorychlostnho internetu chello classic, nebo chello plus, uet ron hodn pes 2000 K. Ten, kdo si v souasn dob pedplat internet, zsk k potai za symbolickou 1 K tiskrnu Lexmark kter umouje tisk barevnch fotografi ve vysok kvalit. Podmnkou pro zskn tiskrny je, stejn jako u UPC MIX ovem pedplatn sluby minimln na 12 msc.

Slevy pro nov pedplatitele kabelov televize v obdob 1.7. 31.8.2004 jsou nsledujc: vstupn poplatek 1 K, 50% sleva na prvn 2 msce, 50% sleva na prvn 2 msce na prmiov programy HBO a Private Gold. Plat pro nabdku MINI i KLASIK (v. upgrad). Sleva na prmiov kanly plat pouze v ppad, e si je zkaznk objedn.


Jak premiry ns ekaj v srpnu?

Animal planet uvede:

Stvoen v ivoin i poad vnovan narozen tch nejvzcnjch zvat na svt. Nkter se nechtj pit, jin maj tk porody a nkter nov narozen mlata sotva pevaj. Premira v pondl 2. srpna

Trhl Mike a Mark - Mike Penman a Mark Tennant jsou dva odborn, i kdy neobvykl, prvodci safari a spolu nimi budete stopovat a fotografovat africk divok zvata. Mark udl pro fotku cokoliv a Mike tot pro jet lep fotku. Premira v pondl

Hledn krlovsk kobry - Herpetolog a dobrodruh Austin Stevens ns zavede do odlehlch dungl v jin Indii, kde hled nejvtho jedovatho hada na svt - krlovskou kobru. Premira pondl 30. srpen, 20:00 hod


Z premir na Clubu vyjmm:

Matchmaker - kad njakho takovho m kamarda nebo kamardku, kterm se dosud se nepodailo najt pravou lsku. Matchmaker (neboli dohazova), nov seznamovac show na Club, byla vymylena pesn pro takov ppady. Skuten dohazovai organizuj vhodn schzky pro sv obti. Jak, to se dozvte od 10. srpna

Hledai rje - jak se lid seznamuj o dovolench. Seril uvdn od 10. do 26. srpna v 9:50, 15:50 a 0:55 hod

3RDDate (tet schzka) - zn to staromdn, ale mnoho schzek dosud probh podle rutinnho vzoru, dokonce i ve 21. stolet: na prvn schzce toho druhho poznte, po druh schzce u me nsledovat polibek na rozlouenou a tet rande signalizuje, e je as pro akci. Podvme se ble na toto tet rande v serilu 3rd Date, ve kterm se divkm dostane romantickho a ponkud voyeuristickho pohledu na vznikajc vztah. Seril zan 27. srpna.


A jak premiry nabdne Discovery?

Extrmn vzduchoplavci skkn mezi budovami, lidsk dlov koule a dal kaskadrsk kousky v nedli 1. srpna

Ztracen vynlezy - jde o jakousi srii "akn archeologie", kter ns seznm s tmy, kter se pokouej rekonstruovat vynlezy z minulosti, asto s pekvapujcmi vsledky. V prvnm dlu, pjde "Jeby ve vkch", o jeby ze stedovkch vyobrazen, kter jsou pohnny pohnn lidskou silou a jsou usazen na vrcholku gotickch budov. Druh dl, "Pekeln ohe na moi", se bude zabvat tzv. byzantskm nebo eckm ohnm, stralivou zbran z pelomu antiky a stedovku. Srie zan ve stedu 4. srpna ve 22:00 hod

Poad Sedm div starovkho ecka neteba ble pibliovat - odstartuje v nedli 8. srpna

Seril O deset let mlad skupina dobrovolnk bude spolupracovat s vdci a experty v oblasti zdravotn pe, kte na nich vyzkouej metody jak omldnout. Seril startuje v pondl 16. srpna

Hitlerovy eny pt portrt en, kter mly urujc vliv na tohoto zloducha XX.stolet. Poad zan ve stedu 18. srpna


A te k premirm na Reality TV:

Od soboty 7. srpna bude uvdt seril Repo men, jak se ve Spojench sttech k bankovnm exekutorm.

Poad Neposlun mazlci - okujc ppady ze skutenho ivota, kdy zvata zapomnla na sv vychovn a vcvik a zachovala se tak, jak jim velel instinkt uvidme ter 10. srpna ve 21:15 hod

Lkask denky, kter maj premiru ve stedu 4. srpna jsou dokumentem o ivot lid, kte zachrauj ivoty. Je to sms dramatickho dokumentu a zbr z lkaskho prosted. Neuvidme jen dramatick a asto i okujc zbry z kadodennho ivota ve velk a run nemocnici, ale i osobn pbhy lka a sester.

V poadu Kdy se neda zjistme, jak se zbava me velice rychle zmnit v tragdii. Kamera zachytila celou adu situac, kdy nco nevylo tak, jak se oekvalo. Premira v ter 3. srpna ve 21:15 hod

Svtov nej - seril, kter zan v pondl 14. srpna ve 22:05 hod, ve kterm uvidte dokumentrn zbry z celho svta. Nepoctiv policist, domc, okrdajc sv njemnky, Hasii, rukojm, divok zvata, vbuchy, kaskadi, bankovn lupii a podobn


Spektrum mimo jin uvede:

Bt modelkou - ze zkulis agentury Model One. Trojdln seril startuje 8 srpna

Obraty fkuchae srie s Jamiem Oliveerm zan 5.srpna

Tatry tisce barev pekrsn dokument o velehorch naemu srdci nejblich 21.srpna

Nejkrsnj ztoky svta.

Zbv jet cel ada premir na dalch, nemn zajmavch televiznch kanlech, ale k tm pt.


Jak bude v lt koncert na Romantice?

Mete se tit na poad Ti tenoi - zznam koncertu z ma, ve kterm uinkuj Jos Carreras, Plcido Domingo a Luciano Pavarotti.


V upoutvkch na slavn filmy Halmarku jsem vidl Frankensteina a m ena pak svho oblbenho herce Patricka Swayzeho. Uvedete tyto filmy?

Ano. V ppad Frankensteina pjde o dvoudln film. Prvn dl poprv startuje v sobotu 11. z ve 21.30 hod a druh dl pak v nedli 12. z, opt ve 21.30 hod. Film s Patrickem Svayzem se jmenuje Doly alamounovy. Jde o dobrodrun hledn hrobky legendrnho biblickho krle alomouna.. k se, e kdo ji objev, stane se nejbohatm lovkem na Zemi, jindy zase, e bude tm nejprokletjm. Jak to dopadne se dozvte opt v z, pesn datum jet neznm. Jinak Hallmark chyst od srpna tzv. Katastrofick vkendy, kdy mete vidt dosud neznm filmy spadajc do tohoto nru.


Uvedete druh dl Pna Prsten? Ten prvn jste na HBO u dvali mnohokrt.

Ano premiru Pna Prsten Dv ve plnuje HBO na 5. z. Je tedy na co se tit.


Bude se na nkterm z kabelovch program vyslat film Chicago, kter bude esky namluven?

Ano, bude to opt na HBO, v z - pesn 19.z


dr.Frantiek Malina
Public Relations Director
UPC esk republika, a. s.Doplnn redakce:

Peetli jste si tict prvn pokraovn odpovd tiskovho mluvho UPC R, a.s., kter exkluzivn poskytuje tenm serveru satCentrum, tvCentrum a tdenku Satelit-Parabola. Dkujeme dr.Frantikovi Malinovi za jeho odpovdi, oceujeme, e je UPC ochotno takto komunikovat se teni naeho webu, z nich mnoz ani nejsou abonenty UPC. Protoe pan Malina prv nyn odjd na dovolenou, pejeme mu pkn poas a klid pro nabrn sil do dal prce. Toto ve samozejm pejeme i vm vem tenm webu tvCentrum, kte se chystte vyrazit na letn dovolenou i przdniny!

Mon jste si u vimli, e se u ns objevila i verze UPC Slovensko odpoved. Podailo se nm toti obnovit spoluprci se spolenost UPC Slovensko, pan Jaroslav Kollr ji dvakrt zodpovdal dotazy slovenskch satelitnch a kabelovch divk. Najdete je na tomto specializovanm televiznm webu tvCentrum. Pokud mte zjem - pest si je mete zde: 1.st a nebo 2.st. Proto se tedy nyn mete ptt tiskovch mluvch obou spolenost UPC R i UPC Slovensko - v diskusch pod obma mutacemi bez jakchkoliv omezen. Otzky v redakci roztdme a odeleme sprvnm adrestm, jak do Prahy, tak i do Bratislavy.

A jet na pln zvr: Zajm vs, jak je program cel ady satelitnch a kabelovch televiz na tento msc? A co budou dvat pt msc? Dozvdt se to mete ji dnes, pokud si na tomto webu tvCentrum v sekci TV ke staen sthnete msn pehledy poad stanic: Animal Planet, AXN, Discovery Channel, HBO, HBO2, Private Blue, Private Gold, Reality TV, Romantica, Spektrum, SuperMax a Travel. Na tomto mst najdete i podrobn tdenn pehledy regionln TV Praha a tematickho kanlu Galaxie-sport.


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
30/06 Mobiln "internetova" od UPC
28/06 Lid se zbavuj kabelov televize
27/06 Originlne znenie HBO teraz tie v kblovej televzii UPC!
18/06 UPC predstavilo chello pre firmy
03/06 Internet chello sprstupnen aj v Prievoze!

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!