satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satelitShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

ter 03.08.2004 - 09:26:40 online 4 lid pihlen Nastav barvu:


Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Skonil sa konkurz v TV Markza vera
Zjem Slovk o ast SuperStar asi pekon i poty z eska vera
Nov von psmo pre poskytovateov prstupu do internetu
Srpnov Poprask o hudebnch festivalech
U na podzim vyzkoume digitln televizn vysln
Pri bezdrtovej kblovke v SR pripad na jednho klienta aj sedem pirtov
T podle nmstka vehly chyst taen proti neplatim
Obliba "soudn" televize stoup
Ztra zan 15. zasedn RRTV
"Franczska CNN" nebude ani v roku 2005

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

14/07 - TV ke staen: Program: AXN a Romantica na msc srpen, TV Praha na 31. tden.

11/07 - TV ke staen: Program: Spektrum a SuperMax na msc srpen, Galaxie-sport na 29.-32. tden a Programov schma Galaxie-sport na msce ervenec a srpen.

07/07 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, HBO 2, HBO 2 Guide, Private Blue Europe, Private Gold a Private Gold Guide na msc srpen.
Rubrika: Program
UPC Slovensko odpoved
Autor: PR Press UPC Slovensko, e-mail: Pidan: 07.11.2003


Dnes po prvkrt priname odpovede na otzky adresovan UPC Slovensko, ktor ste nm zaslali do redakcie servera satCentrum, alebo ste ich uviedli v diskusii pod odpoveami kolegov z iech. Post tlaovho hovorcu UPC Slovensko nedvno prevzal pn Jaroslav Kollr, ktor nm prisbil spoluprcu.


Odpovede UPC Slovensko na otzky www.satCentrum.sk


TV Romantica men od septembra svoju tvr. Nebudete jedna s Zone Vision o jej optovnom zaraden do ponuky UPC Direct?

O zmench v ponuke kanlov budeme zkaznkov vas informova. V sasnosti nepripravujeme zaradenie TV Romantica do ponuky.


Internet v kblovkach UPC - Chello sa dobre uchytil aj v Bratislave. Urite by sa nali zujemcovia aj v inch mestch Slovenska. Neplnujete pripojenie aj inde? Ak no, tak kde a pribline v akch termnoch?

Ponuka sluby internetovho pripojenia chello v ostatnch slovenskch mestch zvis od dopytu po slube chello a investinch nkladov do modernizcie siete kblovch rozvodov.


Nedvno bol zvolen nov riadite T, pn Ji Janeek. Nezahjite s nm rozhovory o monosti zaradenia eskej verejnoprvnej televzie do kbloviek UPC na Slovensku? Alebo dokonca do UPC Direct?

Urite by sme boli radi, keby sa programy T mohli objavi aj v rmci UPC Direct, nakoko s vemi iadane od naich zkaznkov.


esk teleshopingov kanl NAT1 zahjil vysielanie a m vraj zujem by aj v sieach UPC. Spolupracuje vraj so slovenskou reklamnou spolonosou TVA (i tak nejako...) Objav sa i na satelite?

Zatia ns uveden spolonos neoslovila.


Nepotate so zaradenm nejakej inej cudzojazynej televzie do paketu UPC Direct? Zujem by bol hlavne o BBC World, ESPN sport, Fox, ITV, Nickelodeon i hudobn TMF a iste i alie ...

Ponuka sa neustle skvalituje a otzka zaradenia tchto televznych kanlov do UPC Direct zvis od vsledku rokovan. Takto rokovania prebiehaj kad rok a ak bude nieo nov, mete si by ist, e Vs o tom budeme informova.


Nedala by sa prida do UPC i nejak domca slovensk televzia - Markza, JOJ, Music Box alebo STV?

Pravdepodobne mte na mysli UCP Direct. Zaradenie uvedench televzi do tejto ponuky je podmienen ich zujmom. Ak bud ma zujem, UPC Slovensko im samozrejme, v rmci tandardnch obchodnch podmienok, poskytne priestor na zaradenie do UPC Direct.


National Geographic Channel suboval na svojom webe esk dabing svojho vysielania, a to u od jla. Zatia sme ale iadnu zmenu na UPC Direct nezaznamenali. Preo?

Je to otzka pre zstupcov kanlu National Geographic, internetov adresa tejto stanice je www.nationalgeographic.com/channel/


Bud sa meni prstupov karty abonentov UPC Direct alebo sa plnuje prechod na in systm kdovania, ako sme toho svedkami napr. u poskej "Wizji", nemeckho Premiere i ruskho NTV plus? Znil sa poet "iernych" divkov UPC Direct?

Neustle pracujeme na ochrane vysielacieho systmu sluby UPC Direct, samozrejme o detailoch sa nememe s Vami podeli.


Nechystte zaradenie aj nejakho alieho erotickho, resp. pornokanlu, nie len Private Gold?

V sasnosti nie, ale nie je vylen, e sa tak v budcnosti nestane. Bude to zlea od poiadaviek zkaznkov.


Zaradte Stanicu O, prp. Discovery Channel niekedy do rozrenho balka UPC? A o SuperMax, na ktor sa ptaj aj udia v R? Poda ohlasov na tomto webe je to vemi iadan stanica, tak preo ju nezaradte NASPĨ?!

Aj v tomto prpade to bude zlea od zkaznkov a ich poiadaviek a taktie od rokovan a poiadaviek distributrov tchto stanc.


o budete robi pre udranie svojich vernch zkaznkov? Pre novch robte vea, ale pre ns o platme u pr rokov stle ni. Naprklad nejak vernostn zava alebo nieo tak. Teraz sa mi naprklad vyplat ukoni zmluvu a zaloi si nov, pretoe budem ma nejak zavy i ke len na pr mesiacov, alebo aktivciu zdarma. o vy na to?

Bude to Vae rozhodnutie avak meme Vs uisti, e UPC Slovensko sstavne skvalituje rove svojich sluzieb a ponuku, len v uplynulom roku boli do ponuky kblovej TV zaraden tyri nov stanice Galaxie Sport, hudobn kanl VH1, slovensk hudobn stanica Music Box a teleshopingov stanica TVA. UPC Slovensko tak vytvra priestor na vznik novch zaujmavch mdi, ktor na slovenskom zatia absentuj, m vytvra aj nov podnikatesk monosti.


Jaroslav Kollr, UPC Slovensko


Pretali ste si prv odpovede novho tlaovho hovorcu UPC Slovensko, pna Jaroslava Kollra, ktor exkluzvne poskytol nmu serveru. akujeme za ne a oceujeme, e je konene aj na Slovensku lovek, ktor bude s nami komunikova, podobne, ako to u dlh mesiace rob jeho esk kolega, tlaov hovorca UPC R, a.s. pn Frantiek Malina. No a teraz mte monos sa pna Kollra opta na vetko, o vs zaujma okolo kblovej siete UPC, internetu Chello alebo UPC Direct.

A ete na pln zver: Zaujma vs, ak je program celho radu satelitnch a kblovch televzi na tento mesiac? A o bud dva v nasledujcom mesiaci? Dozvedie sa to mete u dnes, pokia si tu na webe v sekcii TV k stiahnutiu stiahnete prehady programov TV stanc na mesiac november i december. Ide o kanly Animal Planet, Club, Discovery Channel, Eurosport, Hallmark, HBO, HBO2, AXN, Private Blue, Private Gold, Reality TV, Romantica, Spektrum a SuperMax. Na rovnakom mieste tie pre vs priname tdenn podrobn vysielacie prehady alch troch televzii: Galaxie Sport a metropolitnch TV Praha a Hradec Krlov.


poet koment k tomuto lnku: 8

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
07/11 Prima pipravuje nov poad s modertorkou Simonou Krainovou
07/11 Komern televize minul tden poslily
06/11 TV JOJ a TA3 zaloili alternatvnu peoplemetrov spolonos SATO- EMS
06/11 Televize Prima je medilnm partnerem 44. ronku Mezinrodnho filmovho festivalu film pro dti a mlde
06/11 Pedn 10. vronch cen MTV EMA probhne ji dnes!

Komente:

nejnovj komente jsou nahoe za obsah ne uvedench koment tvCentrum nezodpovd!
AKO?

10.11.2003 - 14:33 zolo
niekolkokrat p. kollar povedal/napisal, ze ak bude zaujem zo strany divakov.. fajn, este povedzte ako sa ma ten zaujem prejavit, simply.. how to get a message through?.. zastavovat vas na ulici a povedat vam, ze mam zaujem o super max a hlavne bbc prime alebo iny english speaking mainstreamovy - alebo plnoformatovy sa tomu hovori? - kanal? nespominam si, ze by ma za posledne 3 roky upc kontaktovala a xcela vediet o ake kanaly mam zaujem..
Rozhlasove stanice

09.11.2003 - 13:40 Robert
Pan Kollar, kedy konecne vratite do bratislavskej siete UPC zahranicne rozhlasove programy ?
Lid z UPC

08.11.2003 - 16:13 martin
Myslm, e pn, kter odpovdal na dotazy, nem v takov spolenosti pracovat. nen to lovk na svm mst a pokud je jich tam takovch vc, tak se nedivm, pro je to tak patn spolenost. Ti lid maj neustle pracovat na tom, aby nabzeli divkm za jejich penze to nejkvalitnj, co mou a n ekat, a se jim njak televize sama ozve, anebo jednat se spolenostmi jednou za rok!!!!!!! U, aby tu byla njak konkurence!
stanovisko upc

08.11.2003 - 08:05 tvrdy
Nao s dobr takto rozhovory, ktor ni nepovedia. Tie odpovede s tak, ak by som Vm vedel poveda aj ja a urite by som ich povedal trocha obrnejie. Neviem i sa jedn o prv rozhovor s tmto hovorcom, ale upc asi nie je tak arogantn k zkaznkom, ako ho vykresluje pn hovorca. Asi neak len na to o jej in ponknu, ale oslovuje aj sama tieto spolonosti a ak tak nerob asi to nie je dobr a preto aj ponuka i u v upc direckt, alebo v ktv je stle slabia. plne sa stotoujem s nzormi v predchdzajcich ohlasoch (prepte pretal som si ich a teraz).
dopyt velky , modernizacia zia ...

07.11.2003 - 23:50 anonym
dopyt velky , modernizacia ziadna
Posledn odpove

07.11.2003 - 11:43 Karol
p.Kollr posledn otzka znela" o budete robi pre udranie ns vernch zkaznkov. i aj pre ns bud nejake zavy. plne ste sa vyhol odpovedi . Alebo si myslte, e sme blbci ? Oceujem cez to vetko , e "konene je niekto ochotn vbec komunikova s nami zkaznkmi UPC. Doposia bolo na slovenskej strane hrobov ticho. Odpovede s opatrn a vyhbav , alibistick, ale aj tak je to pokrok , e sa vbec niekto unval konene odpoveda a vzal t odvahu komunikova s tmi ktor Vs ivia za nemal peniaze. Neakajte , e naprklad JOJ prde za Vami a bude Vs iada aby ste ju zaradili do UPC to muste Vy sami s za nimi a vyvja iniciatvu JOJ kduje karty nepredva zbavuje sa divkov lebo vade prstupn nieje.Zujem je vek . Tak nieo robte! To,e by ste boli radi keby programy T by sa mohli oobjavi v ponuke UPC je pekn aj my by sme boli radi ale to od Vs nesta Vy pre to nieo muste urobi ! o sa tka zujmu Vach klientov o zaradenie Super Max a ach resp. dabingu NGC tam je to jasn ale ni sa nedeje tak o ak zujem ete akte od svojich zkaznkov ? Robili ste medzi nami nejak prieskum aby ste to zistili ? Tak ho urobte ! Ak sledujete pripomienky ud tak Vm predsa mus by vetko jasn ak nie tak tam nemte o robi. Pre svojich starch zkaznkov muste nieo robi a nielen rozvja bombastick reklamu pre zskanie novch. PLatme dos na to aby sme mohli iada to o nm v programovej skladbe chba. Hovg.
dalsie otazky

07.11.2003 - 09:47 DD
Pan Kollar, prestante trepat hluposti a povedzte konecne nieco konkretne.
Ohanate sa, ze ste pridali TVA, pritom TVA je absolutne o nicom, a nepoviete pri tom, ze Vam za prenos TVA plati, podobne ako Vam plati Deutsche Welle, za to, ze sirite ich signal.
Kedy uz budu v rastri UPC stanice, ktore si mozu naladit zakaznici inych kabloviek: Cartoon Network/TCM, Stanice O, AXN ? Kedy ponuknete zakaznikom kabloviek tie programy, ktore mate aj na satelite: animal planet, national geographics, discovery ?
POSLEDNI DOTAZ

07.11.2003 - 08:55 wolf
No - koukm, e si mohou p.Malina + p.Kollr podat ruku. Stejn neupln a platonick odpovedi. Zvlt ta posledn, na kterou p.Kollr zejm nedovedl odpovdt (nebo nechtl?). Zmohl se jen "bude to Vae rozhodnut" a dl nic, to znamen zejm, e dal pisateli skryt najevo "...ano, mte pravdu.Zejm na tom budete lpe,kdy se odhlste/pihlste" a pak u dl nsleduj tlachy o tom,e pribdaj nov stanice do ponuky....(ale ty pribdaj i lidem,bezohledu na to,zda jsou ve "spoleenstv" msc, nebo 5let,take zbyten pltvn slovy...)
Nicmn se "tam" konen nkdo rozhoupal a dostal i dost odvahy se poutt do odpovdn dotaz,co zejm bylo nutnost. (nkdo pece se mus starat o sv oveky, mohlo by se stt,e kdyby UPC Slovensko dlalo mrtvho brouka, tak by ty jejich oveky se mohli na cel UPC vy....t :-)
Celkov poet koment: 8 / zobrazuj se: 1 ... 8

zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!