satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Ptek 19.11.2004 - 12:14:01 online 10 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
11%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 378 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
"Andl v Americe" startuj na HBO dnes
Stanovisko T k vysln Tipsport extraligy lednho hokeje dnes
Internetov televzia TVin spustila svoje skobn vysielanie
Vsledky vzkumu sledovanosti TV Praha a TV Hradec Krlov - 2.a 3.tvrtlet 2004
Radu neodvolvat, ale jako instituci transformovat
Hvzdy let do stolet s Vladimrem Hronem
Nov rekord Novn TV JOJ
Karneval zaazuje do nabdky parlamentn televizi 24.cz
15. vro Sametov revoluce na obrazovce esk televize
LinuxExpo 2005 pin vznamn zmny

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Kabelov televize
Pri bezdrtovej kblovke v SR pripad na jednho klienta aj sedem pirtov
Autor: TASR, Strategie on line, e-mail: Pidan: 27.07.2004


Pri bezdrtovom distribunom systme televzneho signlu, ie "bezdrtovej kblovke" (MMDS) dosahuje na Slovensku poet pirtov troj- a sedem nsobok potu riadne platiacich zkaznkov.


Celkovo pirtstvo v kblovch sieach na Slovensku dosahuje rove asi 10 % z celkovho potu zkaznkov. V sasnosti je pripojench na kblov televziu asi 680 000 domcnosti. Asocicia poskytovateov kblovej televzie (APKT) odhaduje, e takto rozsah pirtstva rone spsobuje kblovm opertorom straty pribline vo vke 430 milinov Sk. tt tak prichdza o 82,6 milina Sk na DPH a dritelia autorskch prv o alch 42 milinov Sk.

Ako TASR informoval za spolonos UPC Slovensko Jaroslav Kolr, najv kblov opertor na Slovensku priebene kontroluje stav kblovej siete a rozvodnch skriniek, priom sa po identifikcii eviduj aj prpadn nepovolen "pirtske" prpojky. Zisten stav sa dokumentuje a odovzdva spolu s trestnm oznmenm na konkrtneho pchatea orgnom innm v trestnom konan. Sthanie pokodzovateov kblovch siet je regulovan poda paragrafu trestnho zkonnka o pokoden verejnoprospench zariaden, medzi ktor patria aj zariadenia sliace na distribciu televzneho, i internetovho spojenia. Pri usveden pchatea zva nasleduje pean trest a taktie nhrada spsobenej kody alebo podmienene odsdenie.

Treba zdrazni, e kradnutie sluieb kblovej televzie v akejkovek forme je trestn in bez ohadu na vku spsobenej kody. Podobne je to aj s pokodenm alebo zneuitm zariaden na distribciu televzneho signlu.

Kblovka m problm aj s kradnutm kdovanch kanlov. V prpade kradnutia signlu kanlu HBO mono kontatova, e tam kde sa pouva nkladn elektronick ochrana kdovanm, je miera pirtstva programu HBO minimlna alebo iadna. Avak tam kde sa na ochranu pouvaj filtre, je miera pirtstva vysok. Kdovanie je vak vemi nron a drah.

Niektor dodvatelia zahraninch programov u dokonca ohlsili, e ak sa miera pirtstva na Slovensku nezni, pozastavia dodvanie jednotlivch atraktvnych programov.

Ako uviedol pre TASR prezident eurpskej protipirtskej organizcie AEPOC Jean Grenier, v Eurpe sa d pota asi zo 4 milinmi pirtov. T spsobia rone kody asi za 1 miliardu EUR. Poda jeho slov situcia je kurizne najhoria v severskch krajinch, kde je inak miera kriminality vemi nzka. Grenier taktie "ocenil" slovenskch hackerov, o ktorch sa vyjadril ako o eurpskej pike.


Zdroj: TASR, Strategie on line, 26.7.2004poet koment k tomuto lnku: 2

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
16/07 UPC odpovd 31.st
30/06 Mobiln "internetova" od UPC
28/06 Lid se zbavuj kabelov televize
27/06 Originlne znenie HBO teraz tie v kblovej televzii UPC!
18/06 UPC predstavilo chello pre firmy

Komente:

nejnovj komente jsou nahoe za obsah ne uvedench koment tvCentrum nezodpovd!
naozaj ?

02.08.2004 - 13:31 mc
1 ku 3a7, to je daj UPC, kde sa MMDS signl ako tak kduje.
Ale o tak nekdovan SATRO, e by 1 ku 10 alebo 100 ...
a co tak znizit cenu pani z APKT

29.07.2004 - 08:33
Treba pouvazovat preco je taky vysoky pocet piratov.Napr.za UPC som ochotny platit mesacne max. 99.- Sk
P.S.Grenier ocenil slov.hackerov a nebolo by od veci keby ocenil aj "sovietskych" a mozno aj rumunskych hackerov
Celkov poet koment: 2 / zobrazuj se: 1 ... 2

zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!