satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Ptek 19.11.2004 - 00:00:03 online 2 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
21%
MMDS
11%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 377 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Internetov televzia TVin spustila svoje skobn vysielanie
Vsledky vzkumu sledovanosti TV Praha a TV Hradec Krlov - 2.a 3.tvrtlet 2004
Radu neodvolvat, ale jako instituci transformovat
Hvzdy let do stolet s Vladimrem Hronem
Nov rekord Novn TV JOJ
Karneval zaazuje do nabdky parlamentn televizi 24.cz
15. vro Sametov revoluce na obrazovce esk televize
LinuxExpo 2005 pin vznamn zmny
Zo zasadnutia RVR
HBO pripravuje nov filmov kanl

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Stanice a vyslae
Ako funguje peoplemeter
Autor: SME.sk, e-mail: Pidan: 25.07.2004

* Prstroj vyzer ako rdiobudk. K televzoru je pripojen kblom a je k nemu diakov ovldanie. S divkmi komunikuje prostrednctvom displeja.

* Peoplemeter sa zapne automaticky spolu s televzorom a zist frekvenciu kanlu, ktor je naladen. Nevie vak, kto televziu sleduje, preto vyzve, aby sa prihlsil konkrtny divk. Kad len domcnosti m svoje vlastn tlaidlo. Tak sa zisuje aj pohlavie i vek divkov. Ke divk odchdza z miestnosti, stla ten ist gombk.

* Ak je predpoklad, e v domcnosti je v istom ase viac ud, ale dlhie sa nestla iadne tlaidlo, je to podozriv.

* Ak sa odhlsi posledn divk, peoplemeter vie, ktor program je zapnut, a vie, e ho nikto nesleduje.

* Ak kanl sleduje aj nvteva, mala by sa prihlsi. Na ovldai s tlaidl, ktormi sa oznauje vek. Hos sa prihlsi poda veku stlaenm jednho tlaidla a pri odchode ho op stla.

* Ak id obyvatelia domcnosti na dovolenku, stlaia tlaidlo, a centrla vie, e televzor nepjde, a preto im nebude udn, e im zariadenie neposiela iadne informcie. V opanom prde mu po niekokch doch telefonicky kontaktova domcnos s otzkou, preo sa televzor nesleduje.

* K dispozcii je aj gombk Hlasuj. Divci na iados, ktor sa zobraz na displeji, mu slom ohodnoti program, i sa im pi, alebo nie.

* V prpade, e ide cel de ten ist kanl, TNS to preveruje. Me sa ozva aj telefonicky, a v prpade pochybnost vyli domcnos z dennho merania.

* Peoplemeter registruje, i sa pozer aj teletext, alebo video.

* Vetky dta sa posielaj automaticky signlom do centrly, kde sa vyhodnocuj. (rk)


Zdroj: (rk), SME.sk, 22. 7. 2004


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
20/07 T SR uloil ST a GTS povinnos prepoji sa poda nm urench podmienok
20/07 Prepojenie siet: Jedinm monm rieenm je konen rozhodnutie predsedu T SR
20/07 Vzva na spolon rokovanie
16/07 Jihoamerick FOTBAL na krtkch vlnch
16/07 Osud dlouh vlny eskho rozhlasu je stle nejist

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!