satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satelitShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
Steda 20.10.2004 - 20:24:17 online 6 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
32%
kabelovho rozvodu
21%
MMDS
12%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 299 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Berlnsk televizn v zanala jako ern stavba - II.
Rdio as opt terem toku
Berlnsk televizn v zanala jako ern stavba - I.
Karneval do vstup do vysln TV Prima nut zkon, kritika Karnevalu je naprosto nesmysln
Nmstko opt pilkalo divky
Sledovanos spravodajstva televzie JOJ stpa
Dstojnj ivot pro mentln postien v Psrech
Casema nabdne digitln televizn programy zdarma
Velk pardubick pitahovala vce pozornosti ne vloni
Pojiovna tst opt prvn

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden, Galaxie-sport, TV Hradec Krlov a TV Praha na 43. tden a Eurosport na 43.-44. tden.

26/09 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNN Int., Discovery, MTV Europe a Private Gold na msc jen, Hallmark na 41.-44. tden, Eurosport, Galaxie-sport a TV Praha na 41.-42. tden.

11/09 - TV ke staen: Program: Cartoon, Reality, Romantica a TCM na msc jen.

04/09 - TV ke staen: Program: AXN, HBO, HBO Guide, Premiry HBO, HBO2, HBO2 Guide, Synopse HBO2, Private Blue Europe a Spektrum na msc jen.
Rubrika: Stanice a vyslae
Nepreceujme prv vsledky peoplemetrov
Autor: I.imloviov, Stratgie on line, e-mail: Pidan: 04.09.2004

Testovacia prevdzka peoplemetrovho merania sledovanosti televzii trv iba dva tdne a na verejnos u prenikli informcie o prvch vsledkoch sledovanosti jednotlivch televzii. A to aj napriek tomu, e televzie sa dohodli na zachovan embarga na akkovek informcie a do 15. oktbra, kedy bude spusten ostr prevdzka.


Zstupcovia spolonosti TNS, ktor toto meranie vykonva, vak u v ase odshlasenia projektu zavdzania peoplemetrov na Slovensku upozorovali, e na zklade prvch dt zo skobnho merania sa nebud da robi iadne zsadn zvery ani zmeny, i u personlne na postoch modertorov, vo vysielacch asoch, alebo v konkrtnych relcich.

daje zo skobnej prevdzky toti slia len na doladenie celho systmu, prpadn zmeny v budovan panelu domcnost a vychytanie chb, aby boli ostr merania o najpresnejie.

Dleit je aj fakt, e skobn prevdzka bola spusten v letnom ase, kedy je potrebn prihliada aj na seznne faktory, ako je skonenie przdnin a dovolenkovho obdobia, prechod z letnej na riadnu vysielaciu truktru, skonenie vysielania olympidy, prebdzanie politickho diania v krajine, s m sa logicky men aj televzne sprvanie divkov. Vhodnejie by teda bolo poka a do ostrho tartu, kedy sa cel medilne prostredie aj spsob benho TV konzumu ustli.

Na zver len dodajme, e preceovanie predbench vsledkov me vies k unhlenm zverom manamentov televzi, o v konenom dsledku me ovplyvni aj sprvanie medilnych agentr, zadvateov aj celho trhu.


Zdroj: Ivana imloviov, Stratgie on line, 3.9.2004


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
03/09 E! zahj vysln na Canal Satellite
03/09 Vsledky vzkumu sledovanosti TV Praha a TV Hradec Krlov - I.pololet 2004
02/09 Den otevench dve Ro v Praze - Karln
31/08 Expres T2 nejnavtvovanjm teletextem
30/08 STV sa nepi nvrh zkona o koncesich

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!