satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
Nedle 07.11.2004 - 17:38:12 online 5 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
34%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
11%
DVB-T
8%
satelitu
26%
Hlasovalo 352 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Vberov konanie na zabezpeenie pozemskho digitlneho TV vysielania dnes
Povolebn diskusn poad Otzky 7. listopadu 2004 dnes
Michal Souek posl tm modertor TV Prima dnes
DVB-T zahajuje v dalch nmeckch regionech
h.i.t. se mn v t-music
TV JOJ zaala digitlne vysielanie pre Koice a okolie
Sting na ku
esk televize na Mezipatrech
Hokejov mistrovstv svta a hzenksk evropsk ampionty na obrazovkch T
Tiskov zprva z 21. zasedn RRTV

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Stanice a vyslae
Tiskov zprva z 16. zasedn RRTV
Autor: PR Press RRTV, e-mail: Pidan: 08.09.2004Rada pro rozhlasov a televizn vysln na svm 17. zasedn ve dnech 7. a 8. z 2004:


podala kasan stnost proti rozsudku Mstskho soudu v Praze o zruen rozhodnut a vrcen vci k dalmu zen ve vci aloby proti rozhodnut Rady o uloen pokuty ve vi 750 000,- K za odvysln poadu s nzvem Kongo dne 22. nora 2003 na programu TV NOVA

vydala souhlas k odesln kmitotu Brno-Hdy 93,1 MHz/2 kW na T v souladu s 21 odst. 3 zkona . 231/2001 Sb. pro esk rozhlas/RS Ro Brno

peruila s provozovatelem MAX LOYD, s.r.o. sprvn zen z dvodu pedbn otzky podle 21 odst. 3 zkona . 231/2001 Sb. a vydala souhlas k odesln poadovanho kmitotu na T ke koordinaci v souladu s 64 odst. 2 psm. a) zkona . 151/2000 Sb.

peruila s provozovatelem Rdio Profil s.r.o./Radio HEY Profil sprvn zen z dvodu pedbn otzky podle 21 odst. 3 zkona . 231/2001 Sb. a vydala souhlas s odeslnm poadovanho kmitotu na T ke koordinaci v souladu s 64 odst. 2 psm. a) zkona . 151/2000 Sb.

zamtla provozovateli Frekvence 1, a.s. /FREKVENCE 1 dost o zmnu technickch parametr vyslae Praha Mahlerovy sady 102,5 MHz/5 kW z dvodu inkompatibility kmitotu se stvajc st VKV vysla

vzala na vdom informaci o stavu souboru technickch parametr CET 21 spol. s r.o.

udlila spolenosti HBO PP, s.r.o. licenci k televiznmu vysln prostednictvm druice na 12 let (nzev programu: HBO; zemn rozsah: Polsko)

udlila spolenosti HBO esk republika, spol. s r.o. licenci k televiznmu vysln prostednictvm druice na 12 let (nzev programu: HBO; zemn rozsah vysln: Evropa, program uren pro Chorvatsko a Slovinsko)

udlila spolenosti HBO PP, s.r.o. licenci k televiznmu vysln prostednictvm druice na 12 let (nzev programu: HBO 2; zemn rozsah: Polsko)

udlila spolenosti AZ MEDIA, s.r.o. licenci k televiznmu vysln prostednictvm kabelovch systm na 12 let (nzev programu: brnnsk 1)

stanovila soubory technickch parametr dle 5 psm. j) a 20 odst. 3 zkona . 231/2001 Sb. pro vysln ty program eskho rozhlasu v rmci experimentlnho digitlnho vysln eskho Telecomu, a.s. s platnost do 31. jna 2004

peruila zen o nvrzch doruench Rad dne 18. srpna 2004 z dvodu pedbn otzky, kterou je zapsn poslednch zmn ve spolenosti provozovatele CET 21 spol. s r.o. do obchodnho rejstku

prodlouila podle 12 odst. 8 zkona . 231/2001 Sb. licenci k provozovn rozhlasovho vysln enho prostednictvm vysla provozovatele FRANTIEK VOSTL s.r.o. o dobu 8 let do 3. kvtna 2015

vydala souhlas provozovateli Nataa Ptrossov/Televize Fonka (TVF) ke zmn zemnho rozsahu vysln programu Televize Fonka na lokalitu Pbram v psmu 11,7 a 12,1 GHz (kmitoet 11785,020 Mhz) a vydala provozovateli upozornn pro poruen 21 odst. 1 psm. c) zkona . 231/2001 Sb. s lhtou k nprav ihned (provozovatel pedem nepodal Radu o psemn souhlas se zmnou zemnho rozsahu vysln)

vydala souhlas ke zmn licenn podmnky . 34 licence . 012/94, kter spov ve zmn rannch vyslacch as provozovatele Regionln televize DAKR, s.r.o. a LYRA TV, s.r.o.

vydala souhlas ke zmn licennch podmnek provozovateli KATEL spol. s r.o. spovajc ve schvlen nov mutace programu TV KATEL uren pro kabelov systmy v lokalit Nov Pec, dle vydala souhlas ke zmn oznaen nzvu program Infokanl Prachatice, Infokanl Vodany, Infokanl Volary a Infokanl Volyn na TV KATEL

registrovala spolenost Kabelov televize Karvin, a.s. jako provozovatele pevzatho rozhlasovho a televiznho vysln prostednictvm kabelovch systm

registrovala provozovateli SELF Servis, s.r.o. zmnu programov nabdky spovajc v registraci novch pevzatch program TVB1, CCTV 9, Minimax, Spektrum, Jetix, Fox Kids, Music Box, AXN, HBO 2, History Channel, The Biography Channel, Radio Hey

vzala na vdom analzu programu RADIA CRYSTAL ze dn 28. a 29. ervna a 3. a 4. ervence 2004

odloila podnt na filmov magazn Kinobox, odvyslan dne 16. ervence 2004 v 17:00 hodin na T 1

odloila podnt na report Nebezpen ploiny pro vozke v rmci poadu Televizn noviny dne 18. ervence 2004 od 19:30 hodin na TV NOVA

zahjila s provozovatelem esk televize sprvn zen za mon poruen 48 odst- 4 psm. a) zkona . 231/2001 Sb. neoddlen reklama (sponzorsk vzkaz HAM KEUP OTMA JEMN) a vyzvala provozovatele k vyjden

udlila provozovateli ASPERA TV, s.r.o. pokutu ve vi 30 000,- K za poruen licennch podmnek

vydala provozovateli FTV Premira, spol. s r.o. upozornn na poruen 48 odst. 4 psm. a) zkona . 231/2001 Sb. spovajc v odvysln reklamy na mimodn plohy denku PRVO,,kter nebyla dostaten rozeznateln a zeteln oddlen od ostatnch st programu, dne 23. dubna 2004 v 8:53 hodin na programu Prima TV

zastavila zen s provozovatelem CET 21 spol. s.r.o./NOVA ve vci zahjen zen pro mon poruen ustanoven 32 odst. 1 psm. g) zkona . 231/2001 Sb. za odvysln upoutvky se sadomasochistickmi prvky na poad Na vlastn oi v peruen poadu Tenkrt na vchod v dob od 06:00 do 22:00 hodin dne 24. kvtna 2004 ve 20:35 hodin, kter mohla ohrozit fyzick, psychick nebo morln vvoj dt a mladistvch

zastavila zen s provozovatelem FTV PREMIRA, spol. s r.o. ve vc sprvnho zen o monm poruen ustanoven 48 odst. 4 psm. a) zkona . 231/2001 Sb., spovajc v odvysln reklamy na noviny NEDLN SVT, kter nebyla dostaten rozeznateln a zeteln oddlen od ostatnch st programu, dne 18. dubna 2004 v 8:02 hodin na programu Prima TV

vyzvala podle 14 odst. 5 zkona . 231/2001 Sb. adatele BigMedia Prague s.r.o., Rdio Dn s.r.o.,S PRODUCTION, a.s., Agentura hak, spol. s r.o., AR media s.r.o., COUNTRY RADIO s.r.o., 2x DELTA MEDIA BROADCASTING s.r.o., Foretnk Pavel RNDr., Frekvence 1, a.s., KALEND LIBEFECKA spol. s r.o., Libereck rdio s.r.o., LONDA spol. s r.o., MEDIA Contact, reklamn a televizn agentura, spol. s r.o., METUJE MARKETING s.r.o., Radio BONTON a.s., RDIO CRYSTAL s.r.o., Radio Jetd s.r.o., Rdio Podjetd, s.r.o. k odstrann nedostatk jejich dost k udlen licence k provozovn rozhlasovho vysln enho prostednictvm vysla se souborem technickch parametr esk Lpa 103,3 MHz/0,2 kW, Liberec-Vina 97,1 MHz/1 kW a Liberec-Javornk 95,5 Mhz/0,2 kW a stanovila lhtu k jejich odstrann do 15 dn od doruen vzvy

odloila podnt na report Nrodn pou odvyslanou dne 5. ervence 2004 od 19:30 hodin v poadu Televizn noviny na TV NOVA

zahjila sprvn zen se spolenost Karneval Media s.r.o. pro mon poruen
ustanoven 54 odst. 1 zkona . 231/2001 Sb., dle rozhodla, e dalmi astnky ve sprvnm zen jsou: TV LYRA s.r.o., msto Lovosice a msto Litomice, nadila stn jednn ve vci na 22. z 2004 od 13:30 hodin a peruila sprvn zen s TV LYRA s.r.o./Lyra NET stran monho poruen ustanoven 63 odst. 2 psm. b), a do rozhodnut ve sprvnm zen


V Praze dne 8. z 2004, Petr Pospchal, pedseda Rady pro rozhlasov a televizn vyslnpoet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
07/09 Zmny v platb televiznch poplatk T
04/09 Nepreceujme prv vsledky peoplemetrov
03/09 E! zahj vysln na Canal Satellite
03/09 Vsledky vzkumu sledovanosti TV Praha a TV Hradec Krlov - I.pololet 2004
02/09 Den otevench dve Ro v Praze - Karln

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!