satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satelitShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
Steda 20.10.2004 - 22:11:58 online 5 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
32%
kabelovho rozvodu
21%
MMDS
12%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 300 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Berlnsk televizn v zanala jako ern stavba - II.
Rdio as opt terem toku
Berlnsk televizn v zanala jako ern stavba - I.
Karneval do vstup do vysln TV Prima nut zkon, kritika Karnevalu je naprosto nesmysln
Nmstko opt pilkalo divky
Sledovanos spravodajstva televzie JOJ stpa
Dstojnj ivot pro mentln postien v Psrech
Casema nabdne digitln televizn programy zdarma
Velk pardubick pitahovala vce pozornosti ne vloni
Pojiovna tst opt prvn

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden, Galaxie-sport, TV Hradec Krlov a TV Praha na 43. tden a Eurosport na 43.-44. tden.

26/09 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNN Int., Discovery, MTV Europe a Private Gold na msc jen, Hallmark na 41.-44. tden, Eurosport, Galaxie-sport a TV Praha na 41.-42. tden.

11/09 - TV ke staen: Program: Cartoon, Reality, Romantica a TCM na msc jen.

04/09 - TV ke staen: Program: AXN, HBO, HBO Guide, Premiry HBO, HBO2, HBO2 Guide, Synopse HBO2, Private Blue Europe a Spektrum na msc jen.
Rubrika: Program
Peoplemetre o doke reklama?
Autor: I.imloviov, Stratgie on line, e-mail: Pidan: 21.09.2004


Exkluzvny seril lnkov o elektronickom meran sledovanosti TV uzatvrame tmou vyuvania peoplemetrovch dt pri plnovan a vyhodnocovan reklamnch kampan.


U niekoko rokov sa zadvatelia reklamy zamaj nad otzkou, ako o najefektvnejie zasiahnu vybran cieov skupinu spotrebiteov. Tradin prax vyuva reklamn bloky, pri ktorch s konzumenti vystaven koncentrcii reklamnch spotov v rmci krtkeho asovho seku. Na zklade prieskumu TNS, tvSpan, realizovanho v roku 2000 bolo vak dokzan, e reklama by mala by asovo rozloen tak, aby ju adrest videl najviac jedenkrt bezprostredne pred kpou vrobku.


Pri rieen spomnanej otzky s kov nasledujce otzky:

- Ako dlho po zhliadnut doke reklama ovplyvova sprvanie spotrebitea?

- Je zvyovanie frekvencie reklamnch spotov priamo mern zvyovaniu zkaznkovho sklonu ku spotrebe?

- Maj reklamn spoty naposledy viden vrazne rozdielny inok?

- Reaguj vetci spotrebitelia rovnako?

- Zvis reakcia spotrebiteov pri zhliadnut istho potu spotov od toho, koko reklamy s zvyknut sledova?

- Je rozhodujce v akom ase bola reklama odvysielan?


Cieom vskumu bolo zachyti kad nkup z panela spotrebiteov a spoji tieto informcie s potom reklamnch kontaktov v kadej domcnosti v ase pred nkupom. Takto sbor dt mono nsledne analyzova pomocou kontingennch tabuliek.

Kad znaka podlieha rovnakej konzistentnej analze, ktor umouje sumarizova vsledky medzi znakami. Vsledkom bolo p podstatnch a vzjomne podmienench zisten o tom, akm spsobom funguje reklama rchloobrtkovho tovaru v zvislosti na bezprostrednosti, frekvencii a trvan jej efektov.

Tieto zistenia odkrvaj mechanizmus, pomocou ktorho reklama ovplyvuje spotrebiteove nkupn rozhodnutia z krtkodobho hadiska. O ak zistenia ide sa dotate v septembrovom sle mesanka Stratgie. Rovnako sa dotate aj o tom, ak vek je riziko nepresnosti a odchliek zskanch dt od reality.

V tomto prpade ide o tyri hlavn nebezpeenstv. Jednm z nich je v sklon stlych divkov k nkupu sledovanej znaky bez ohadu na to, i videli jej reklamu. Ak tento faktor vylime, vsledky kontingennej analzy bud pozitvne skreslen v prospech reklamy z dvodu prevahy stlych TV divkov v rmci skupiny, ktor videla reklamu sledovanej znaky. Ako mono toto nebezpeenstvo eliminova?

Odpove na tto a alie otzky v svislosti s vyuvanm peoplemetrovch dt pri plnovan a vyhodnocovan reklamnch kampan njdete v septembrovom vydan Stratgi.


Zdroj: Ivana imloviov, Stratgie on line, 20.9.2004


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
21/09 REALITY TV hled odvn a nadan hvzdy
20/09 Nov poady televize Nova u divk zvtzily
19/09 Programove informacie o vysielani TA3 dnes - 19.9.2004
17/09 Host poadu Otzky Vclava Moravce 19. z 2004
17/09 Prima TV ji tradin informuje o dn na Paralympijskch hrch

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!