satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satelitShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
Steda 20.10.2004 - 22:35:23 online 5 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
32%
kabelovho rozvodu
21%
MMDS
12%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 300 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Berlnsk televizn v zanala jako ern stavba - II.
Rdio as opt terem toku
Berlnsk televizn v zanala jako ern stavba - I.
Karneval do vstup do vysln TV Prima nut zkon, kritika Karnevalu je naprosto nesmysln
Nmstko opt pilkalo divky
Sledovanos spravodajstva televzie JOJ stpa
Dstojnj ivot pro mentln postien v Psrech
Casema nabdne digitln televizn programy zdarma
Velk pardubick pitahovala vce pozornosti ne vloni
Pojiovna tst opt prvn

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden, Galaxie-sport, TV Hradec Krlov a TV Praha na 43. tden a Eurosport na 43.-44. tden.

26/09 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNN Int., Discovery, MTV Europe a Private Gold na msc jen, Hallmark na 41.-44. tden, Eurosport, Galaxie-sport a TV Praha na 41.-42. tden.

11/09 - TV ke staen: Program: Cartoon, Reality, Romantica a TCM na msc jen.

04/09 - TV ke staen: Program: AXN, HBO, HBO Guide, Premiry HBO, HBO2, HBO2 Guide, Synopse HBO2, Private Blue Europe a Spektrum na msc jen.
Rubrika: Program
Balrna - interaktivn seznamovac reality show na Prima TV poprv v ter 5.10.2004
Autor: PR Press Prima TV, e-mail: Pidan: 02.10.2004

Neobyejn rande dvou mladch lid, kte se vid poprv v ivot

V ter 5. jna od 21.05 hodin bude mt na obrazovkch Prima TV svou premiru nov reality show interaktivn seznamovac poad Balrna. Divci budou bhem poadu svdky rande dvou mladch lid, kter sami vyberou pomoc SMS. V kad Balrn ukeme dv rande a divkm se pedstav inkujc pro dal dl. Na prvnm rande se bude volit z trojice muskch adept nejvhodnj protjek k jedn dvce, v druhm to bude prv naopak. A pak u bude zleet jenom na divcch, koho z npadnk kadmu z nich pisoud.

Vybran spolu strv zajmav chvle, bhem kterch se rozhodnou, zda se chtj vce sbliovat i po naten poadu.


Jak vid novou reality show Radomr ofr, fredaktor vlastn tvorby Prima TV?

Balrna je ve srovnn s ostatnmi reality show uniktn ve sv autentinosti! Chlapec i dvka, kte se spolu seznamuj, absolutn netu, co je ek. O vem v pouze tb a modertoi, kte jim d program, k Radomr ofr, kter zrove odpovd i na nsledujc dotazy:


Jak dlouho jsou seznamujc se takto udrovni v napt?

Cel dva dny. Kamery jsou s nimi dokonce jet nkolik hodin pedtm, ne se poprv setkaj. Zachycujeme tedy i tu pjemnou nervozitu ped prvnm setknm - co si vzt na sebe, jak zaujmout, jak/ bude apod.


Co nsleduje potom?

Setkn a moment prvnho dojmu, kter je vdy hodn dleit. Adepti nemaj pomalu ani as si vydechnout a tento dleit okamik vstebat - a u ho sdlej s modertory a divky. Ve se odehrv v relnm ase - nasedaj do auta a tb je odv vstc pekvapenm.


Co tedy inkujc ek?

Napklad je ek spolen let balonem. U kdy se k nmu bl, propadaj opravdovmu spontnnmu naden. Prv vechny tyto reakce a emoce skldaj plastick obrzek o nich samotnch i o ppadnm ponajcm vztahu mezi nimi. Pes autentick situace m divk monost dokonale poznat oba astnky a bt neviditelnm" svdkem jejich spolenho soukrom, vidt, jak jeden na druhho psob a jak techniky balen" pouv.


Kde se vlastn nat?

Balrna se nat v relnch prostedch - pokad na jinm mst, v jinm mst, z eho logicky vyplv, e kadou dvojici ekaj trochu jin aktivity a jin pekvapen.


Poad trv kolem 50 minut, vy jste pitom adeptm 48 hodin neustle v patch? Jak se to d zvldnout technicky?

Na poadu spolupracuje mnoho lid, kte u bhem naten vytipovvaj pouiteln zbry. Kamery vak vypnout nemohou - co kdyby se stalo nco pro vztah zsadnho, a u v dobrm i patnm slova smyslu. Take podtreno, seteno - na jeden dl mme natoeno cca 64 hodin hrubho materilu, tj. v pomru asi 1:70 toho, co se potom odvysl.


Jak vypad finle?

Divci se nemusej obvat, e by tento tolik oekvan moment byl mlo iteln. Naopak - mme pipraven takov balrnovsk ritul.


A v em spov?

Pedstavte si krsn prosten stl pro dva. Kad z nezadanch m monost k nmu usednout, nebo nikoli. Pokud tak uin, d tm najevo tomu druhmu, e k nmu nco ct a e se domnv, e jejich vztah, zapoat ped televiznmi kamerami, m anci.

Modertoi poadu: Tereza efrnov /1980/ a Pavel Bouek /1980/


V Praze 1. jna 2004, Jana Malkov, tiskov mluv Prima TV, FTV PREMIRA, spol. s r.o.


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
02/10 Nov magazn Za zd
01/10 Fotbalov ampiont opt na obrazovkch T
01/10 spch steden veern nabdky esk televize
01/10 Kampa SRo op vyvolva diskusie
01/10 DO-RE-MI po rekordnch esti letech kon

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!