satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satelitShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
Steda 20.10.2004 - 22:37:08 online 6 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
32%
kabelovho rozvodu
21%
MMDS
12%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 300 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Berlnsk televizn v zanala jako ern stavba - II.
Rdio as opt terem toku
Berlnsk televizn v zanala jako ern stavba - I.
Karneval do vstup do vysln TV Prima nut zkon, kritika Karnevalu je naprosto nesmysln
Nmstko opt pilkalo divky
Sledovanos spravodajstva televzie JOJ stpa
Dstojnj ivot pro mentln postien v Psrech
Casema nabdne digitln televizn programy zdarma
Velk pardubick pitahovala vce pozornosti ne vloni
Pojiovna tst opt prvn

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden, Galaxie-sport, TV Hradec Krlov a TV Praha na 43. tden a Eurosport na 43.-44. tden.

26/09 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNN Int., Discovery, MTV Europe a Private Gold na msc jen, Hallmark na 41.-44. tden, Eurosport, Galaxie-sport a TV Praha na 41.-42. tden.

11/09 - TV ke staen: Program: Cartoon, Reality, Romantica a TCM na msc jen.

04/09 - TV ke staen: Program: AXN, HBO, HBO Guide, Premiry HBO, HBO2, HBO2 Guide, Synopse HBO2, Private Blue Europe a Spektrum na msc jen.
Rubrika: DVB-T
Vzdlvn a informovanost uivatel digitln TV
Autor: Zdenk Duspiva, e-mail: Pidan: 06.10.2004

Americk regulan orgn FCC spustil v tchto dnech nov specializovan web www.dtv.org, zamen na poskytovn informac veejnosti o pechodu na digitln vysln. Jde o dlouhodob projekt, kter m poskytnout dostatek informac pro vechny divky a uivatele novho digitlnho vysln. Novou webovou strnku pedstavil pedseda FCC Michael K.Powell (mimochodem syn americkho ministra zahrani C.Powella) letos 4.jna. Pedseda komise je tak sm asten diskuze s prodejcem elektrotechniky v doprovodnm instruktnm videu. Projekt je soust plnu dokonit pechod na digitln vysln a je provzen heslem - Televize ztka - DNES!

Na webu jsou k dispozici zkladn definice a termny a tak souhrn vznamnch krok, kter pro aplikaci novch technologi uinily sttn orgny a vrobci. Pedseda komise pipomn, e FCC nechce nechat dnou americkou domcnost bez informac a nabz odpovdi na vechny souvisejc otzky. Soust projektu jsou sluby zkaznkm formou pmch odkaz na jednotliv digitln programy a provozovatele digitlnho vysln a tak na vrobce TV a komponent. Nechyb ani elektronick slovnk odbornch pojm, odpovdi na nejastj otzky a prvodce pro zkaznky a zjemce o nkup digitlnch pijma.

Komise FCC souasn oznmila spolen projekt s Asociac spotebn elektroniky (CEA, www.ce.org ) a se Sdruenm maloobchodu se spotebn elektronikou (CERC www.ceretailers.org ), kter pot s vytvoenm zkladnho informanho letku pro zjemce o digitln vysln. Informan letk obsahuje zkladn informace a rady pro spotebitele. lenov prodejnch sdruen poskytnou tyto letky ve vech svch prodejnch. FCC oekv dal rozen spoluprce s dalmi prodejci tak, aby se informace dostaly k co nejvtmu potu zkaznk a aby se snilo mnostv nejasnost hned pi nkupu novho TV vybaven.

I u ns je dnes k dispozici nkolik specializovanch server pro zskvn informac ze strany potencilnch zkaznk. Nkter jsou dokonce ji pmo specializovan jen pro oblast digitlnho vysln. Regultoi v R pinej zatm zkladn informace o zkonech a hlavnch dokumentech. Napklad webov strnky Rady pro rozhlasov a televizn vysln v souasnosti nabz jen ervnov dokument Postup RRTV v digitalizaci a archvn informace o prci Skupiny pro digitln vysln (posledn dokument v tto sloce je z roku 2002), jinak jsou k dispozici zkladn tiskov zprvy z jednotlivch zasedn. Vce informac nebo napklad pehled adres instituc a internetovch odkaz na oficilnch strnkch Rady ani T zatm nen. Na webu Ministerstva informatiky odkazy na hlavn instituce jsou, chyb ale teba odkaz na RRTV. Na Portlu veejn sprvy u jsou po dohledn k dispozici vechny hlavn instituce. V obchodech zatm zkladn informace chyb, krom specializovanch obchod, kde jsou ji set top boxy v prodeji. Digitln vysln je u ns stle zatm jen v podob experiment, ale v ppad sputn regulrnho vysln se d oekvat informan a pedevm marketingov kampa - zejmna ze strany provozovatel novch program a hlavn od telekomunikanch opertor a prodejc elektrotechniky.

Rozhodnut RRTV vyhlsit licenn zen pro digitln programy jet v jnu zejm peruila dost parlamentn Komise pro sdlovac prostedky, kter by se mj. rda s aktulnm plnem RRTV seznmila a vc i ve vztahu k projednvanm zkonm prodiskutovala pravdpodobn na specializovanm monotmatickm zasedn komise ji 21.jna. V dalm tdnu by se ml sejt podvbor pro mediln legislativu na tma zmny medilnho zkona v rmci nvrhu Zkona o elektronickch komunikac. Pracovn skupina Ministerstva informatiky jednala 5.jna ji podruh, technick jednn na T jsou v plnu v nejblich dnech.


Ing.Zdenk Duspiva, publicista, 6.10.2004


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
06/10 Digitln televize v Moskv do dvou let
30/09 Problmov pohled na nov digitln licence (2. st)
30/09 Problmov pohled na nov digitln licence (1.st)
23/09 Spolen stanovisko T, TV Nova a Prima TV
23/09 Zmr Rady k naplnn digitlnch st rozhlasovmi a televiznmi programy

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!