satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV download Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

shop.satplus.cz
Nedle 15.05.2005 - 18:29:22 online 18 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
29%
kabelovho rozvodu
20%
MMDS
9%
DVB-T
11%
satelitu
31%
Hlasovalo 841 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Ocenn pro generlnho editele T Jiho Janeka dnes
Novela zkona o elektronickch komunikcich dnes
Vyvolen - uniktn denn reality show na Prima TV dnes
DVB-T v severnm Nmecku: od 24.5.2005 nov programy, zmna kanl a rozen pokryt
T prodlouila lhtu pro splacen dluh z poplatk
Televize Prima uzavela smlouvu se spolenost IKO tkajc se realizace velmi spn reality show
Big Brother vstupuje na obrazovky TV Nova
Normln je platit vas
Zmna ve funkci editele marketingu a PR Prima TV
Rozhlasov pijma DVB-T firmy TechniSat

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

14/05 - TV download: Program: Jetix, Travel plus Highlights na msc ervenec.

08/05 - TV download: Program: CS Film, Hallmark, Hradec Krlov, Galaxie sport, Eurosport, Eurosport 2, ko, Praha a Prima na 19. - 22. tden.

07/05 - TV download: Program: Animal Planet, AXN, Cartoon, Cinemax, Club, CNN, Discovery, HBO, HBO 2, Jetix, Private Gold, Reality, Romantica, Spektrum TCM plus Highlights na msc erven.

04/04 - TV download: Program: Animal Planet, AXN, Cinemax, Club, CNN, Discovery, HBO, HBO 2, MTV Europe, Private Blue, Private Gold, Reality TV, Romantica, Spektrum a VH1 plus Highlights na msc kvten.

Dne 27.2.2005 byla rubrika Upload z dvodu nadmrnho vytovn serveru nahrazena rubrikou TV download
Rubrika: DVB-T
Digitlna televzia bude do 10 rokov povinn
Autor: SME.sk, e-mail: Pidan: 23.12.2004

Prv divci na Slovensku u maj prstup k televznemu vysielaniu v digitlnej kvalite. Po Koiciach spustili skromn spolonosti digitlne vysielanie v Banskej Bystrici. Zatia ide len o obmedzen vysielanie, ktor m odhali jeho technick kvalitu. V digitlnej kvalite s len tyri slovensk programy a divci nemaj monos vyuva alie vhody kblovej televzie. Ale v nasledujcich rokoch by sa mal digitlny televzny signl i s doplnkovmi slubami rchlo ri. Najneskr v roku 2015 digitlne vysielanie plne vytla analgov.


Nerelne oakvania

Dovtedy si digitalizcia vyiada investcie riteov signlu i divkov. Podmienkou digitlneho prjmu je zariadenie set top box. Divci, ktor bud chcie digitlny signl, si ho bud musie kpi. Ceny sa zanaj pri sume okolo 55 eur, ie 2 200 korn. Kblov opertori sa vak obvaj, e mlokomu sa bude chcie investova toko peaz. Pri zavdzan digitlnej televzie v zahrani, naprklad v Holandsku, nemali divci zujem o set top boxy, ani ke im opertor zaplatil polovicu jeho ceny. Poskytovatelia signlu s vak od zujmu divkov zvisl. "Milinov investcie do modernizcie a nsledn nezujem klientov o digitlnu televziu spsobili v sektore vlnu krachov a akvizci," upozornil Robert avoda, prevdzkov riadite UPC Slovensko, ktormu sa do digitlneho vysielania zatia vemi nechce.

Zujem divkov v zahrani prli nepresvedila vyia kvalita signlu, ktor je na bench televzoroch sotva postrehnuten. Nijako vnimonm lkadlom neboli ani doplnkov interaktvne sluby, naprklad elektronick sprievodca programami alebo video na objednvku.

Poda avodu treba divkov presvieda vysvetovacou kampaou a takisto dotovanm set top boxov. as ttu v tejto kampani zatia nie je jasn. "Odpovede na otzky prinesie prve pilotn projekt digitlneho vysielania," povedal riadite kancelrie Rady pre vysielanie a retransmisiu Peter Abrahm. Rada projekt digitalizcie terestrilneho vysielania zastreuje.


O chvu len digitlne

Skr, i neskr si vak set top box bude musie kpi kad. Od roku 2015 sa m v Eurpskej nii vysiela iba digitlne. Tak sa toti znsob vysielac priestor, ktor v niektorch eurpskych krajinch zana chba. Dnes sa vo svete vysiela celkovo pribline desatisc televznych programov.

Abrahm odhaduje, e na Slovensku by sa malo terestrilne digitlne vysielanie naostro spusti niekedy po roku 2006. Na zakpenie pomerne drahho digitlneho prijmaa bud ma udia as ete alch dev rokov. "Dnes pouvan (analgov) vysielanie vypneme, tak ako poaduje Eurpska nia, teda a v roku 2015. Dovtedy bude fungova sbene s digitlnym," vysvetlil Abrahm.

Na vynten modernizciu sa pri predpovedan vvoja trhu digitlnych prijmaov spoliehaj aj analytici. Poda analytickej skupiny iSuppli by sa mal poet dodvok digitlnej zvi v priebehu nasledujcich tyroch rokov z tohtoronch 19,9 milina dodvok na 86,6 milina v roku 2008. Trby dodvateov by sa tak mali v spomnanom obdob zdvojnsobi, z 31,4 miliardy na 62,8 miliardy dolrov.

alia vskumn agentra, Datamonitor, predpoklad, e Eurpsky trh digitlnej televzie sa zvi z vlaajch 31 milinov domcnost na 89 milinov v roku 2007. Dokonca sa nazdva, e Eurpa by mohla v nasledujcich rokoch predbehn svetov jednotku Spojen tty. (dc)


o je to digitlne vysielanie?

V sasnosti u vetky slovensk televzie a rdi vysielaj digitlne. Vysielae vak takto signlu ri nedoku, preto ho vysielatelia musia meni na analgov. A v takejto podobe ho potom mu chyta rdi a televzory. Prechod na digitlne vysielanie si preto vyiada vmenu dnes pouvanch analgovch vysielaov za nov, digitlne.

Prenosov sie digitlnych antn bud za vlastn peniaze financova komern firmy. Na prevdzkovanie siete musia ma povolenie od Telekomunikanho radu a licencie na renie televznych programov a rdi dostan od Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Testovanie digitlneho vysielania zaala na Slovensku v novembri v Koiciach firma Telecom Corp. V pondelok sa pridal Slovak Telecom, ktor zaal pilotne vysiela v Banskej Bystrici, ku ktorej onedlho pribudne Zvolen. Na zpade Slovenska by mal pilotn projekt prebieha v Bratislave. Telekomunikan rad vak zatia nevybral firmu, ktor bude testova digitlne vysielanie televzie v hlavnom meste. Testovanie vysielania by malo trva tri roky a bude st 85,2 milina korn. Potom sa vyber firmy, ktor bud digitlnu televziu a rdi ri naostro.


o je to Set Top Box?

Digitlne prijmae alebo set top boxy nie s na Slovensku iadnou novinkou. Maj ich naprklad vetci zkaznci UPC, ktor televzne stanice prijmaj zo satelitu, teda maj na balkne parabolu. Okrem satelitnch, ktor sa na celosvetovom predaji podieaj vye 60 percentami, existuj ete kblov a terestrilne digitlne prijmae. Vetky menia digitlne programy ren zo satelitu, kblovou televziou alebo terestrilne, teda antnami po zemi, aby sa dali pozera aj na benom televzore.


Zdroj: (dc), SME.sk, 22.12.2004


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
23/12 TV Nova se nepihlsila do zen na digitln licence
22/12 Prbh zavdn DVB-T v rnsko-mohansk oblasti
22/12 V pondelok odtartovalo digitlne vysielanie vo Zvolene
07/12 Plnovac setkn DVB-T v Polsku
03/12 Zavedenie DVB-T na Slovensku bude problematick

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!