satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
Nedle 20.02.2005 - 19:03:32 online 5 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
32%
kabelovho rozvodu
23%
MMDS
9%
DVB-T
9%
satelitu
27%
Hlasovalo 587 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
T SR vyrieil 256 prpadov ruenia rozhlasu a televzie vera
Host poadu Otzky Vclava Moravce 20. nora 2005 vera
Zdanenie televznej reklamy v R vera
T prodala sv neplatie slovenskm vymaham vera
DVB-T v Nmecku: v plnu je rozen v Severnm Porn-Vestflsku
50 let ostravskho studia esk televize
Seril Rodinn pouta je jedinm eskm zstupcem v nominacch na ceny festivalu Rose dOr
Hudk njde v TV JOJ spoluiakov slovenskch celebrt
Dohoda esk televize a Asociace eskch kameraman o vyplcen reprznho
Viasat 3 vrac licenci

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

04/02 - TV ke staen: Program: AXN, HBO, HBO Guide, HBO 2, HBO 2 Guide a Spektrum na msc bezen, Galaxie sport, TV Praha, Prima a Hradec Krlov na 7. - 8. tden.

22/01 - TV ke staen: Program: BBC Prime a VH1 na msc bezen, MTV2, MTV Base, MTV Dance, MTV EU, MTV Hits, MTV UK, TMF, VH1 Classic, VH1 UK a VH2 na msc nor.

20/01 - TV ke staen: Program: Private Blue na bezen, Animal Planet, BBC Prime, Cartoon, Private Gold, Reality, Romantica a TCM na nor, Eurosport a Eurosport 2 na 6. - 8. tden, Galaxie sport na 6. tden, Hallmark na 6. - 9. tden, TV Praha, Prima a Hradec Krlov na 6. tden.

06/01 - TV ke staen: Program: AXN, Club, Discovery, HBO, HBO Guide, HBO Nepremiry, HBO Premiry, HBO 2, HBO 2 Guide, MTV Europe, Private Blue, Spektrum a VH1 na msc nor.
Rubrika: Program
tyi svatby a jedna rvaka na BBC Prime!
Autor: PR Press BBC Prime, e-mail: Pidan: 09.02.2005


Od svatebnch zvon a po boxersk ringy - BBC Prime tento msc vyzvn na kosteln zvony a na znamen peruen hry a slav 20. vro svho serilu EastEnders (Lid z Vchodnho konce).


Krom pravidelnho EastEnders Classics (kad sobota a nedle ve 13:30 CET) uvd BBC Prime do programu jeden veer specilnho vysln EastEnders, kter pipomene nkter z nejvtch svateb, kter se konaly na Albert Square, a jednu z mnoha potyek U krlovny Viktorie.

Pokraovn zanaj v sobotu 19. nora ve 20:30 CET, kdy vm BBC Prime nabdne epizodu, ve kter Grant Mitchell (Ross Kemp) zaizuje svatbu se svou dvkou, Sharon Watts (Letitia Dean), ani by ona o tom vdla! Kdy to Sharon a v den svatby zjist, je pinejmenm v oku. Vd se nakonec? 11 milion divk ve Velk Britnii se to dozvdlo den po vnocch v roce 1991 a vy se to mete dozvdt na BBC Prime tak.

BBC nech pekvapen stranou a penese se s vmi do roku 1997 na svatbu mezi Ricky Butcherem (Sid Owen) a Biancou Jackson (Patsy Palmer), kter se mlem nekonala. Po pedsvatebnm pnskm verku za kanlem ve Francii se Ricky a jeho kamardi probud do svatebnho dne plni nejistoty, zda jsou u zpt v Anglii anebo stle ve Francii. A mezitm Bianca ek v kostele...

Odpotvn tiscilet nebylo jedinou vc, kter Britnii 31. prosince 1999 na okamik zastavila. Pes 20 milion divk v celm Spojenm krlovstv si dalo chlazen ampask a naladilo si prolhanou svatbu Iana Beala (Adam Woodyatt) s Mel Healy (Tamzin Outhwaite). Akoli mla Mel pochybnosti o sv lsce, pesto se hodlala za Iana vdt pro dobro Ianovy dcery. Ale Ianovo zoufalstv z toho, e se oen s Mel, ho vedlo k tomu nejhormu podvodu. Vce se dozvte na BBC Prime.

Opt na vnoce, ale tentokrt v roce 2003, se m Alfie Moon (Shane Richie) oenit s Kat Slater (Jessica Wallace), kdy se pizn, e stle jet nem doklady o rozvodu svho pedchozho manelstv. Jak se z toho Alfie, obklopen svatebnmi hosty a s oddvajcm pipravenm zahjit satek, vyvlee?

A pak pichz na adu akce. ivotu v East Endu vldne rodinn loajlnost, kterou nevyhnuteln peru hdky a hateen, kdy pbh sm zkou sv postavy a k hranicm monost. Hostinec U krlovny Viktorie u za vechna lta sv existence zail mnoho rvaek. V tomto specilnm vysln EastEnder vybuchne napt mezi bvalmi milenci Anthony Truemanem (Nick Bailey) a Kat Slater a ob rodiny Slater i Trueman se na sebe vrhnou jako v bezchybn klasick bitce.


Mark Macdonald, Senior Press & Publicity OfficerInternational Communications, BBC Worldwide
Martin Maruniak, PR/komunikace v R, GCI Praha, 9.2.2005Doplnn redakce tvCentrum:

Dky dobr spoluprci se zastoupenm tto oblben satelitn a kabelov televize pinme pro vs podrobn msn programov pehledy tto stanice. Pehled je kompletn, v anglitin, a krom asovch daj a strunho popisu dje obsahuje i nap. slo dlu i srie, a co je pro naeho divka to nejdleitj - najdete v nm i oznaen vechny poady, kter se budou vyslat s eskmi titulky. K nkterm poadm (jsou oznaen v msnm pehledu zkratkou CZ) jsou toti vyslan esk titulky v digitlnm streamu, kter se sami detekuj a lze je navolit na nkterch receiverech modernj konstrukce, ppadn se navol run na str. 881 v teletextu. Zkladn originln e jazykovho doprovodu je samozejm anglitina.

Program uveejujeme zde v sekci TV ke staen, kam jste si u jist zvykli chodit i pro jin tdenn a msn programov pehledy. Je zde vyven ke staen vdy s uritm asovm pedstihem, nyn zde najdete aktuln norovou i beznovou verzi.

Jako obvykle je pehled zpracovn ve formtu PDF, piem free software Acrobat Reader, kter vm poslou k prohlen a vytitn na tiskrn, si mete sthnout tak v tto sekci TV ke staen. Ped zahjenm tisku bychom vs ale chtli upozornit na to, e konkrtn msn pehled BBC Prime je velmi podrobn a rozshl a i napklad norov, kdy m msc jen 28 dn, obsahuje 65 (!) stran textu. Soubor je pro snaz staen zabalen do formtu ZIP.

Pokud se jedn o vysln stanice BBC Prime, zopakujeme to, e je dostupn pro abonenty nkterch kabelovch st v R a SR a od kvtna 2003 je tak v satelitn platform UPC Direct. Zde ji naladme ze satelitu Astra 1G na pozici 19,2 st. vchodn na tr. 99, frq. 12,382 H, SR 27500, FEC 3/4, SID 20322, V-PID 451, A-PID 461. Vysln je kdovan v systmu CryptoWorks a bylo hned od zatku dostupn na kartu UPC Direct zkladn nabdky pro R (Rodina), Slovensko i Maarsko.


poet koment k tomuto lnku: 3

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
09/02 Vsledky Prima TV ve 5. tdnu 2005 (31.1.-6.2.2005)
08/02 Ob vlna divckho zjmu o Ob vlnu
08/02 ANNO 2004 u divk bodovalo
08/02 Bedich Ludvk on-line na webu T
08/02 TV JOJ bude hada s Olasovou a Surniovou zlomen srdcia

Komente:

nejnovj komente jsou nahoe za obsah ne uvedench koment tvCentrum nezodpovd!
BBC Prime - titulky

15.02.2005 - 15:36 Martin
Pedchoz pspvky maj pravdu v tom, e kdy si Anglian tolik zakldaj na britsk anglitin
( a na toho, kdo v n dl chyby, pohlej svrchu ), tak si maj najt v jednotlivch zemch
takov partnery, kte svoji matetinu dokonale ovldaj. A je to psan text, titulky nebo dabing.
Ale pesto se tch Anglian chci zastat. Vidt na BBC Prime nkter poady, kter maj anglick
titulky, je vtinou lahdka! Citliv volen barvy, titulek nepekrv nap. jmno njakho vdce
u dokumentu, ale je posunut nahoru nebo vedle. Je to to nejlep, co jsem zatm v zahraninm
TV vysln vidl. Je pravda, e mluven slovo i titulky jsou v anglitin. Nejde o peklad.
Mal srovnn s "eskm dvorekem". esk televize tak teletextov titulky nepekld.
A v T pece pracuj sam profesoinlov... Tak tedy:
1) T 1, 5.2.2005, 20.00 hod. " Pocta V + W " (100. vro narozen ) - cenn archiv
- nesmysln pouit barvy titulk, Werich je v titulcch jako uitel ve kole, jinotaje jsou pry.
A jeho vrok "... to by i Shakespeare zblbnul..." njak "profesionl" z etiny do etiny
pepsal: ...to by i EJK zblbnul... Nen co dodat.
2) T 2, 13.2.2005, 21.20.hod. " Sport pro pamtnky - ME ve fotbale 1976 " - opt archiv
- njak "len titulkov opertor" v polovin zpasu usoudil, e msto lut barvy budou lep
titulky zelen. To d rozum ( tedy jeho ), vdy jako pozad je po celou dobu zelen trvnk.
Vm, e by opravdu i ten ejk zblbnul... Takov malikosti, jako e si nikdo nedal tu tkou
prci najt, jak se sprvn p jmna celch 11 nmeckch fotbalist, ani nemluv.
A to je u kadho poadu dramaturg, korektor... prost Werich by ekl...cel televize pln odbornk!
Kad hodnocen je sice subjektivn i relativn, ale nco pece jen ne. Kdy bude mt lovk pocit,
e BBC m patn titulky - me odhlsit kabelovku nebo UPC Direct a pestat platit.
Ale u T si to lze jen tko pedstavit. A tak ji platme dl.
RE 14.2.2005

15.02.2005 - 09:35
1) Informace o poadech BBC Prime v etin ( jako v tomto lnku ) dosud chybly. Je to velk krok dopedu, protoe popis v msnm souboru je velmi strun. Jen si myslm, e by mly bt uveejnny jet nkde jinde ( nap. v UPC nebo Karnevalu ). Na tyto strnky asi vtina divk nechod.
2) S etinou a CZ titulky je to sloit. Na National Geographic je sice etina dobr, ale titulky jsou dlouh, rychle po sob. Nestihne se to pest. U BBC Prime je jasn, e nkdy esk titulky psal nkdo, kdo asi denn esky nemluv a nepe. Je to divn, protoe nap. dabing v kabelu UPC
dlaj ei vhradn v echch.
3) V titulcch asi chyby obas vzniknou ( m je i T a na DVD je to to vtinou katastrofa ),
ale je ostuda, e PR agentura ve svch lncch pe jednou pjmen hereek s "-ov" a podruh ne.
e filmov Oscar je u nich Oskar (Unor na BBC... "). A v tomto lnku se titulky "sami" (samy!!!) detekuj...
Kdy se BBC prezentuje jako NEJ, tak toto asi nen nejlep reklama.
Ale jinak programy BBC Prime jsou skvl ( zvlt ty non ) a tento portl ( t satcentrum ) tak.
Ivan
BBC Prime - "tyi svatby..."

14.02.2005 - 18:26
Ven,
je perfektn, e jsou k dispozici msn plny poad s podrobnostmi. Dle nich se d na webu
najt spousta informac k vybranmu poadu. Je jen koda, e v poadech je nkdy podivn slovosled.
A tak hrub chyby a anglikanismy. Jako v tomto lnku, uenmu pro tisk - Vnoce se ji na zkladn
kole p s velkm "V"
S pozdravem
tefan T.
Celkov poet koment: 3 / zobrazuj se: 1 ... 3

zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!