satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
Sobota 26.02.2005 - 11:13:55 online 6 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
32%
kabelovho rozvodu
23%
MMDS
9%
DVB-T
9%
satelitu
28%
Hlasovalo 601 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Kvalita kabelov st ovlivuje rozvoj DVB-T vera
Host poadu Otzky Vclava Moravce 27. nora 2005 vera
ZEK, den pot vera
Stane se Jan Nejvtm echem? vera
Rada T opt projednala zpravodajsk kanl T
Zdail start Sgy rodu Forsyt na cest za divky
Zpis ze 4. zasedn RRTV
Nov editel Televiznho studia Brno
Summit Bush Putin na TA3
STV dostala pokutu pol milina Sk za preruovanie Superstar

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

04/02 - TV ke staen: Program: AXN, HBO, HBO Guide, HBO 2, HBO 2 Guide a Spektrum na msc bezen, Galaxie sport, TV Praha, Prima a Hradec Krlov na 7. - 8. tden.

22/01 - TV ke staen: Program: BBC Prime a VH1 na msc bezen, MTV2, MTV Base, MTV Dance, MTV EU, MTV Hits, MTV UK, TMF, VH1 Classic, VH1 UK a VH2 na msc nor.

20/01 - TV ke staen: Program: Private Blue na bezen, Animal Planet, BBC Prime, Cartoon, Private Gold, Reality, Romantica a TCM na nor, Eurosport a Eurosport 2 na 7. - 8. tden, Hallmark na 7. - 9. tden.

06/01 - TV ke staen: Program: AXN, Club, Discovery, HBO, HBO Guide, HBO Nepremiry, HBO Premiry, HBO 2, HBO 2 Guide, MTV Europe, Private Blue, Spektrum a VH1 na msc nor.
Rubrika: Stanice a vyslae
Licenn rada zaala sprvne konania voi Markze a Flash
Autor: RVR, Strategie on line, e-mail: Pidan: 23.02.2005


RVR rozhodla na verajom zasadnut o zaat dvoch sprvnych konan voi TV Markza: vo veci monho prekroenia rozsahu reklamy v monitorovanom dni 21.11.2004 a druh konanie za mon poruenie zkona v spojitosti s odvysielanm prspevku Pozval novinrov v TV Novinch da 10.1.2005.


Voi spolonosti FLASH Preov s.r.o. Preov zaala rada sprvne konanie vo veci monho poruenia povinnosti oznmenia zmien v dajoch uvedench v iadosti o udelenie licencie a zrove v sprvnom konan zamietla iados o predenie platnosti licencie z dvodu nedodrania zkonnej lehoty na podanie tejto iadosti. V alom sprvnom konan tejto spolonosti zaradenom do dnenho rokovania udelila predchdzajci shlas s prevodom 100% obchodnho podielu.

Okrem toho rada zamietla sanos na vysielanie Rdia OKEY zo da 11.12.2004.


Zdroj: RVR, Strategie on line, 22.2.2005poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
23/02 STV dostala pokutu pol milina Sk za preruovanie Superstar
22/02 Televziu sledovalo v druhej polovici roka 3,8 mil. divkov
22/02 Definujme verejnoprvnos!
19/02 T SR vyrieil 256 prpadov ruenia rozhlasu a televzie
19/02 Zdanenie televznej reklamy v R

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!