satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
Nedle 27.02.2005 - 06:51:45 online jenom VY pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
32%
kabelovho rozvodu
23%
MMDS
9%
DVB-T
9%
satelitu
28%
Hlasovalo 605 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Kvalita kabelov st ovlivuje rozvoj DVB-T
Host poadu Otzky Vclava Moravce 27. nora 2005
ZEK, den pot
Stane se Jan Nejvtm echem?
Rada T opt projednala zpravodajsk kanl T
Zdail start Sgy rodu Forsyt na cest za divky
Zpis ze 4. zasedn RRTV
Nov editel Televiznho studia Brno
Summit Bush Putin na TA3
STV dostala pokutu pol milina Sk za preruovanie Superstar

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

04/02 - TV ke staen: Program: AXN, HBO, HBO Guide, HBO 2, HBO 2 Guide a Spektrum na msc bezen, Galaxie sport, TV Praha, Prima a Hradec Krlov na 7. - 8. tden.

22/01 - TV ke staen: Program: BBC Prime a VH1 na msc bezen, MTV2, MTV Base, MTV Dance, MTV EU, MTV Hits, MTV UK, TMF, VH1 Classic, VH1 UK a VH2 na msc nor.

20/01 - TV ke staen: Program: Private Blue na bezen, Animal Planet, BBC Prime, Cartoon, Private Gold, Reality, Romantica a TCM na nor, Eurosport a Eurosport 2 na 7. - 8. tden, Hallmark na 7. - 9. tden.

06/01 - TV ke staen: Program: AXN, Club, Discovery, HBO, HBO Guide, HBO Nepremiry, HBO Premiry, HBO 2, HBO 2 Guide, MTV Europe, Private Blue, Spektrum a VH1 na msc nor.
Rubrika: Stanice a vyslae
Zpis ze 4. zasedn RRTV
Autor: PR Press RRTV, e-mail: Pidan: 24.02.2005Rada pro rozhlasov a televizn vysln na svm 4. zasedn ve dnech 22. a 23. nora 2005:


- nevydala souhlas ke zmn souboru technickch parametr spolenosti EVROPA 2, spol. s r.o. spovajc v zven vkonu kmitotu Brno-Hdy 105,5 MHz/400W na 2 kW v souladu s 20, odst. 3 zkona . 231/2001 Sb.

- zastavila dle 30 zkona . 71/1967 Sb.o sprvnm du, zen se spolenost INTV, spol. s r.o. ve vci dosti o udlen licence, nebo spolenost INTV, spol. s r.o. vzala svoji dost zpt a zamtla dost INTV, spol. s r.o. o vrcen sprvnho poplatku

- nadila se spolenost Minimax Media s.r.o. stn jednn ve vci licennho zen k provozovn televiznho vysln enho prostednictvm druice

- zamtla dost COUNTRY RADIA, spol. s r.o. o zmnu souboru technickch parametr z dvodu inkompatibility kmitotu Kutn Hora -Vysok 105,1 MHz/1 kW se stvajc st VKV vysla

- vydala souhlas ke zmn souboru technickch parametr spolenosti NONSTOP s.r.o. spovajc v pidlen kmitotu Velk Mezi 89,1 MHz/300 W v souladu s 20 odst. 3 zkona . 231/2001 Sb.

- vydala souhlas ke zmn souboru technickch parametr spolenosti NONSTOP s.r.o. spovajc v pidlen kmitotu Znojmo 96,2 MHz/300 W v souladu s 20 odst. 3 zkona . 231/2001 Sb.

- vydala souhlas ke zmn souboru technickch parametr spolenosti Radio Proglas, s.r.o. spovajc v pidlen kmitotu Teb 96,4 MHz /100 W v souladu s 20 odst. 3 zkona . 231/2001 Sb.

- vydala souhlas ke zmn souboru technickch parametr spolenosti Radio Proglas, s.r.o. spovajc v pidlen kmitotu Valask Klobouky 104,2 MHz /100 W v souladu s 20 odst. 3 zkona . 231/2001 Sb.

- vydala souhlas ke zmn souboru technickch parametr spolenosti Radio Proglas, s.r.o. spovajc v pidlen kmitotu Znojmo 107,2 MHz /200 W v souladu s 20 odst. 3 zkona . 231/2001 Sb.

- vydala souhlas ke zmn souboru technickch parametr spolenosti Radio Station Brno, s.r.o. spovajc v pidlen kmitotu Blansko 104,1 MHz/100 W v souladu s 20 odst. 3 zkona . 231/2001Sb.

- peruila zen ve vci dosti NONSTOP s.r.o. z dvodu pedbn otzky podle 20, odst. 3 zkona . 231/2001 Sb. a vydala souhlas k odesln kmitotu Boskovice 91,9 MHz/300 W na T ke koordinaci v souladu s 64, odst. 2 psm. a) zkona . 151/2000 Sb.

- vydala souhlas ke zmn zakladatelsk listiny a ke zmn (zven) kapitlu provozovateli BBC Radicom (Praha) s.r.o.

- vzala na vdom oznmen provozovatele RKR, s.r.o./Classic FM ve vci zmny trvalho pobytu jednatele

- vzala na vdom oznmen provozovatele 4S PRODUCTION, a.s./Expres radio ve vci zmny trvalho pobytu jednatele

- vzala na vdom oznmen provozovatele FATEM TV, s.r.o. o proveden zmn, tj. o pevodu 229 akci na spolenost Regionln Televizn agentura, a.s.

- prohlsila spolenost FTV PRIMA, spol. s r.o. a REGIO MEDIA spol. s r.o. astnky zen ve vci pevodu podlu spolenosti EMURFILM, s.r.o. na spolenost Regionln Televizn Agentura, a.s.

- peruila zen z dvodu zahjen zen o pedbn otzce ve vci rozhodnut Mstskho soudu v Praze o pedbnm opaten o nakldn s obchodnm podlem Kamila Spila

- vzala na vdom oznmen o zmn sdla spolenosti KELI spol. s r.o.
vydala souhlas k pevodu obchodnch podl mezi spolenky spolenosti United Teleshop s.r.o.

- registrovala Jimu ulcovi televizn program Discovery Channel

- ustanovila spolenost Regionln Televizn Agentura, a.s. astnkem zen ve vci pevodu obchodnho podlu na tet osobu provozovatele ZAK TV s.r.o. a vydala souhlas k pevodu 51% obchodnho podlu spolenka na spolenost REGIO MEDIA spol. s r.o.

- odloila podnt na poad Za zd, kter byl vysln dne 3. ledna 2005 od 21:00 hodin na T 2

- odloila podnt na poad Za zd, kter byl vysln dne 10. ledna 2005 od 21:00 hodin na T 2

- nepijala dn usnesen ve vci esk televize/T 1 poady Udlosti a Udlosti a komente, kter byly vyslny dne 24. ledna 2005 od 19:15 a od 22:30 hodin

- odloila podnt na poad rka!, kter byl vysln dne 8. ledna 2005 od 20:00 hodin na TV NOVA

- odloila podnty na neoddlen reklamy - sponzorsk vzkazy: TESCO, ORION, TONDACH, BOIRON, FOTO VIDEO, GOLF DIGEST, HI-TEC, kter byly odvyslny v lednu 2005 eskou televiz

- zahjila sprvn zen s provozovatelem CET 21 spol. s r.o./NOVA pro mon poruen 49 odst. 4 zkona . 231/2001 Sb. nedodren dvacetiminutovho odstupu mezi reklamnmi bloky v poadu Politick haraen dne 2. prosince 2004 a vyzvala provozovatele k vyjden

- zahjila sprvn zen s eskou televiz pro mon poruen 50 odst. 1 zkona . 231/2001 Sb. pekroen dennho limitu reklamy dne 17. prosince 2004 a vyzvala provozovatele k vyjden

- zahjila s provozovatelem Hellax, s.r.o. sprvn zen pro nedodren zvaznch licennch podmnek a vyzvala ho k vyjden

- nepijala dn usnesen ve vci poruen ustanoven 32 odst. 1 psm. g) zkona . 231/2001 Sb., spovajc v odvysln druhho dlu ptidlnho serilu Lska a moe, kter mohl ohrozit fyzick, psychick nebo mravn vvoj dt a mladistvch, dne 23. jna 2004 v dob od 13:50 hodin na T 1

- nepijala dn usnesen ve vci poruen ustanoven 48 odst. 4 psm. a) zkona . 231/2001 Sb., spovajc v odvysln reklamy na lk OXAMET, kter nebyla dostaten rozeznateln a zeteln oddlen od ostatnch st programu, dne 1. listopadu 2004 v 6:13 hodin na programu T 1

- nepijala dn usnesen ve vci poruen ustanoven 48 odst. 4 psm. a) zkona . 231/2001 Sb., spovajc v odvysln reklamy na lk STOPTUSSIN, kter nebyla dostaten rozeznateln a zeteln oddlen od ostatnch st programu, dne 1. listopadu 2004 v 6:07 hodin na programu T 1

- uloila esk televizi pokutu ve vi 50 000,- K dle ustanoven 60 odst. 1 psm. l) zkona . 231/2001 Sb. za poruen ustanoven 48 odst. 4 psm. a) zkona . 231/2001 Sb., spovajc v odvysln reklamy na ppravek ARGINMAX, kter nebyla dostaten rozeznateln a zeteln oddlen od ostatnch st programu, dne 1. listopadu 2004 ve 23:05 hodin na programu T 1

- nepijala dn usnesen. ve vci poruen ustanoven 48 odst. 4 psm. a) zkona . 231/2001 Sb., spovajc v odvysln reklamy na Stavebn spoitelnu esk spoitelny, kter nebyla dostaten rozeznateln a zeteln oddlen od ostatnch st programu, dne 1. listopadu 2004 v 19:43 hodin na programu T 1

- uloila esk televizi pokutu ve vi 50 000,- K dle ustanoven 60 odst. 1 psm. l) zkona . 231/2001 Sb. za poruen ustanoven 48 odst. 4 psm. a) zkona . 231/2001 Sb., spovajc v odvysln reklamy na lk STOPANGIN, kter nebyla dostaten rozeznateln a zeteln oddlen od ostatnch st programu, dne 1. listopadu 2004 v 6:37 hodin na programu T 1

- uloila esk televizi pokutu ve vi 100 000,- K za poruen povinnosti provozovatele vysln poskytovat objektivn a vyven informace nezbytn pro svobodn vytven nzor v souladu s ustanovenm 60 odst. 1 psm. b) zkona . 231/2001 Sb. za odvysln reporte s nzvem Stet zjm po vdecku v rmci poadu Reporti T, dne 1. a 3. listopadu

- vydala esk televizi upozornn na poruen 50 odst. 1 zkona . 231/2001 Sb. spovajc v pekroen dennho limitu reklamy dne 9. z 2004 na programu T 1

- vydala esk televizi upozornn na poruen 50 odst. 1 zkona . 231/2001 Sb., spovajc v pekroen dennho limitu reklamy dne 7. z 2004 na programu T 2

- vydala esk televizi upozornn na poruen 50 odst. 1 zkona . 231/2001 Sb., spovajc v pekroen dennho limitu reklamy dne 15. z 2004 na programu T 1

- vydala esk televizi upozornn na poruen 50 odst. 1 zkona . 231/2001 Sb., spovajc v pekroen dennho limitu reklamy dne 7. z 2004 na programu T 1 a T 2

- vydala esk televizi upozornn na poruen 50 odst. 1 zkona . 231/2001 Sb., spovajc v pekroen dennho limitu reklamy dne 8. z 2004 na programu T 1

- vydala esk televizi upozornn na poruen 50 odst. 1 zkona . 231/2001 Sb., spovajc v pekroen dennho limitu reklamy dne 1. z 2004 na programu T 1

- nepijala dn usnesen ve vci poruen ustanoven 50 odst. 1 zkona . 231/2001 Sb., spovajc v pekroen dennho limitu reklamy dne 8. z 2004 v ase od 21:00 do 22:00 hodin na programu T 1

- zastavila sprvn zen s CET 21 spol. s r.o. ve vci poruen 5d zkona . 40/1995 Sb., spovajcm v odvysln reklamy na doplnk stravy GS Merilin v mscch dubnu, kvtnu a ponaje mscem z na TV Nova

- zastavila sprvn zen s FTV Prima, spol. s r.o. ve vci poruen 5d zkona . 40/1995 Sb., spovajcm v odvysln reklamy na doplnk stravy GS Merilin v mscch dubnu, kvtnu a ponaje mscem z na Prima TV

- uloila provozovateli Rdio Tep, a.s. pokutu ve vi 50 000,- K za poruen 21 odst. 2 zkona . 231/2001 Sb. pro mon poruen 21 odst. 2 zkona . 231/2001 Sb. optovn nedodren lhty

- zastavila zen o pokut esk televizi pro neplnn povinnosti stanoven v 31 odst. 3 zkona . 231/2001 Sb. odvyslnm poadu esk hlasovn

- vyzvala spolenost KTV, S. a. r. l. , aby se vyjdila, zda souhlas se zastavenm zen podle 30 zkona . 71/1967, o sprvnm du, tkajc se pevodu licence na spolenost KTV, S. a. r. l., na zklad zptvzet dosti Martinem Kindernayem, uinn na nazenm stnm jednn dne 1. nora 2005, poppad jak m KTV, S. a. r. l. dal nvrhy ve vci

- vzala na vdom alobu RTV Galaxie, a.s. na ochranu proti nezkonnmu zsahu sprvnho orgnu podan k Mstskmu soudu v Praze

- odloila podnt na vysln soute tzv. reality show vyslan od pondl 24. ledna do tvrtka 27. ledna 2005 na Radiu ern Hora


V Praze dne 23. nora 2005, Petr Pospchal, pedseda Rady pro rozhlasov a televizn vysln


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
24/02 Nov editel Televiznho studia Brno
23/02 STV dostala pokutu pol milina Sk za preruovanie Superstar
23/02 Teletext esk televize je v R nejnavtvovanj
23/02 Licenn rada zaala sprvne konania voi Markze a Flash
22/02 Televziu sledovalo v druhej polovici roka 3,8 mil. divkov

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!