satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV download Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

shop.satplus.cz
Pondl 16.05.2005 - 13:51:11 online 11 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
29%
kabelovho rozvodu
20%
MMDS
9%
DVB-T
11%
satelitu
31%
Hlasovalo 843 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
DVB-T v Bavorsku: nejdve bude zahjeno zkuebn vysln dnes
Divci fandili naim hokejistm u obrazovek T dnes
Ocenn pro generlnho editele T Jiho Janeka vera
Novela zkona o elektronickch komunikcich vera
Vyvolen - uniktn denn reality show na Prima TV vera
DVB-T v severnm Nmecku: od 24.5.2005 nov programy, zmna kanl a rozen pokryt
T prodlouila lhtu pro splacen dluh z poplatk
Televize Prima uzavela smlouvu se spolenost IKO tkajc se realizace velmi spn reality show
Big Brother vstupuje na obrazovky TV Nova
Normln je platit vas

Editorial
R - Misti svta v hokeji - hoi dkujeme!

Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

14/05 - TV download: Program: Jetix, Travel plus Highlights na msc ervenec.

08/05 - TV download: Program: CS Film, Hallmark, Hradec Krlov, Galaxie sport, Eurosport, Eurosport 2, ko, Praha a Prima na 20. - 22. tden.

07/05 - TV download: Program: Animal Planet, AXN, Cartoon, Cinemax, Club, CNN, Discovery, HBO, HBO 2, Jetix, Private Gold, Reality, Romantica, Spektrum TCM plus Highlights na msc erven.

04/04 - TV download: Program: Animal Planet, AXN, Cinemax, Club, CNN, Discovery, HBO, HBO 2, MTV Europe, Private Blue, Private Gold, Reality TV, Romantica, Spektrum a VH1 plus Highlights na msc kvten.

Dne 27.2.2005 byla rubrika Upload z dvodu nadmrnho vytovn serveru nahrazena rubrikou TV download
Rubrika: Stanice a vyslae
21 dn pro neplatie na uhrazen dluh
Autor: PR Press T, e-mail: Pidan: 10.05.2005


Veden esk televize na potku letonho roku oznmilo zsadn zmnu ve vymhn neuhrazench koncesionskch poplatk. Je to dal z krok Programu zmn, snen nklad a zven vnos, kterm management T velmi spn nahradil pvodn postup restrukturalizace T.


Ve druh polovin loskho roku 2004 zhodnotilo veden T dosavadn postup ve vbru televiznch poplatk a vyhledvn neplati a vymhn dlunch poplatk. Pvodn postupy byly mlo efektivn, nesystmov a mly minimln innost. Na zklad uvedenho zhodnocen a auditu pohledvek, kter pro T zpracovala extern spolenost, dolo veden T k zvru, e nen rentabiln zajiovat potebn innosti vlastnmi silami.

Dolo proto k dohod o spoluprci se spolenost BSP Lawyer Partners a.s., kter vytvoila vlastn softwarovou aplikaci a m i potebn know how na celoplon vymhn poplatk. Spolenost BSP na sebe pevzala riziko vymhn pohledvek a z toho vyplvajc finann riziko s tm, e T ji postupuje pohledvky za dlunky, kte jsou v prodlen dle ne 60 dn po lht splatnosti, a to za cenu 100 % hodnoty pohledvky + roky z prodlen.

V nsledujcch dnech obdr vichni dlunci od T dopis, ve kterm je uvedena dlun stka. Tu je nutno ve lht splatnosti do 21 dn uhradit. V ppad, e se tak nestane, bude dlunou stku na koncesioni vymhat soudn cestou spolenost BSP.

Zrove T upozoruje vechny majitele televiznch pijma, kte se doposud jako poplatnci nepihlsili, aby tak uinili, nebo T pipravuje inn systm vyhledvn neplati poplatk. V ppad takovhoto odhalen hroz majitelm televizor vysok sankce dle zkona (vce na https://tvp.czech-tv.cz/poplatky).


Martin Krafl, Tiskov mluv T


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
10/05 Pedstavitel Vatiknu odsouzeni za pli siln radiov vlny
09/05 Autorsk prva za vysln jsou sporn
04/05 Rozhlasov a televizn poplatky poslanci odloili na erven
01/05 Rozhodnut o poplatcch za TV a rozhlas asi snmovna opt odlo
01/05 CME prodala obligace za 370 milion eur na financovn koup Novy

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!