satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV download Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

shop.satplus.cz
ter 03.05.2005 - 19:02:30 online 6 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
29%
kabelovho rozvodu
20%
MMDS
9%
DVB-T
11%
satelitu
32%
Hlasovalo 816 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Dva specily tento tden na Nov dnes
Zjem o zpasy esk reprezentace na MS v lednm hokeji dnes
Televize Prima pekonala v 17. tdnu opt svj rekord v podlu na trhu v prime time dnes
Romn pro eny zskal Divckou cenu dnes
Kabelov programy maj bt zakdovan vera
Johnny vyhral u druh krt vera
Rozhodnut o poplatcch za TV a rozhlas asi snmovna opt odlo
CME prodala obligace za 370 milion eur na financovn koup Novy
Rozhlasov rada o prprave voby generlneho riaditea SRo
100 Nejvtch ech? 5. kvtna na T1!

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.


04/04 - TV download: Program: Animal Planet, AXN, Club, CNN, Discovery, HBO, HBO 2, MTV Europe, Private Blue, Private Gold, Reality TV, Romantica, Spektrum a VH1 plus Highlights na msc kvten.

17/03 - TV download: Program: Hallmark, Hradec Krlov, Eurosport, Eurosport 2, ko, Praha a Prima na 18. - 20. tden.

Dne 27.2.2005 byla rubrika Upload z dvodu nadmrnho vytovn serveru nahrazena rubrikou TV download
Rubrika: Stanice a vyslae
Rozhodnut o poplatcch za TV a rozhlas asi snmovna opt odlo
Autor: TK, esk mdia, e-mail: Pidan: 01.05.2005


Rozhodnut o vi rozhlasovch a televiznch poplatk snmovna zejm znovu odlo, a to na erven. Nvrh, kter pot se zvenm poplatk, sice je v programu nadchzejc kvtnov schze, asi z n ale brzy vypadne.


Kdyby ho chtla doln komora projednat u v kvtnu, musel by se kvli nmu jet bhem schze sejt kulturn vbor a dokonit jeho projednvn. Pedseda vboru Walter Barto (ODS) ale TK ekl, e zasedn kvli tomu svolvat nehodl. Pipomnl, e vbor u chtl debatu o novele dokonit dve, ale nemohl, protoe na jednn nepiel nikdo z jejch autor - Ladislav Skopal, Michal Haek a Eva Novkov (vichni SSD). Barto ekl, e to povauje za skandln chovn. Nen dvod rychle svolvat vbor, prost bude novela pozdji, na dal schzi snmovny, uvedl.

ance, e tentokrt snmovna zven poplatk schvl, je pitom nejvy za posledn roky. Pro jednorzov zven se toti chyst zejm hlasovat i st klubu ODS. Spolu s hlasy koalinch poslanc by to mlo stait.

Poplatky nerostly od roku 1997. Ve he jsou nyn hned dv poslaneck novely. Prvn z nich je prv pedloha, kter je zatm v programu kvtnov schze a kterou vypracovali ti sociln demokrat v ele se Skopalem. Tato novela v aktuln podob pot s tm, e rozhlasov poplatky se zv z 37 na 48 korun a televizn ze 75 na 100 korun. lo by ale o jednorzov zven, nic dalho by tato prava neeila.

Druh novela pot se zvenm televiznch poplatk ze 75 na 100 a rozhlasovch z 37 na 45 korun. V budoucnu by je vak mla vlda automaticky zvyovat v zvislosti na inflaci. O poplatcch by u tedy nerozhodoval parlament. Tuto novelu pedloila skupina vldnch poslanc a jde o podstatn rozshlej materil, upravuje napklad i vbr poplatk. Jeho schvlen je vak v nedohlednu, na programu kvtnov schze nen. Nkte zastnci komplexnj varianty poplatkovho zkona se obvaj toho, e kdyby te parlament schvlil jednorzov zven, ztratila by obshlej novela ance na pijet.

Zstupci esk televize se dlouhodob sna poslance pesvdit o tom, e T spo, kde me, a u vyerpala vnitn zdroje. Pokud odvody neporostou, dostane se podle nich televize do krize a vraznji omez pvodn tvorbu.


Zdroj: TK, Jan Hrdlika, esk mdia, Filip Ronek


poet koment k tomuto lnku: 1

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
01/05 CME prodala obligace za 370 milion eur na financovn koup Novy
30/04 Rozhlasov rada o prprave voby generlneho riaditea SRo
29/04 Zpis z 9. zasedn RRTV
29/04 esk rozhlas zahajuje vysln novch stanic Rdio esko a D-dur
28/04 Radio Caroline v slovenskom teri

Komente:

nejnovj komente jsou nahoe za obsah ne uvedench koment tvCentrum nezodpovd!
Nezvit!

01.05.2005 - 11:10 Kartel
esk televize stle transparentn nehospoda s vybranmi koncesionskmi prostedky, nekomunikuje s veejnost, ml pi styku s odbornou veejnost a zaujm nekonsistentn stanoviska v oblastech satelitnho a digitlnho vysln. Navc zcela chyb "spoleensk objednvka" na veejnoprvnost a charakter vysln T - z tchto dvod, jako koncesion zsadn nesouhlasm s jakmkoliv navyovnm poplatk a u vbec ne s jeho celoplonm vybrnm.
Celkov poet koment: 1 / zobrazuj se: 1 ... 1

zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!