satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV download Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
ter 03.05.2005 - 07:08:38 online 4 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
29%
kabelovho rozvodu
20%
MMDS
9%
DVB-T
11%
satelitu
32%
Hlasovalo 815 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Dva specily tento tden na Nov dnes
Zjem o zpasy esk reprezentace na MS v lednm hokeji dnes
Televize Prima pekonala v 17. tdnu opt svj rekord v podlu na trhu v prime time dnes
Romn pro eny zskal Divckou cenu dnes
Kabelov programy maj bt zakdovan vera
Johnny vyhral u druh krt vera
Rozhodnut o poplatcch za TV a rozhlas asi snmovna opt odlo
CME prodala obligace za 370 milion eur na financovn koup Novy
Rozhlasov rada o prprave voby generlneho riaditea SRo
100 Nejvtch ech? 5. kvtna na T1!

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.


04/04 - TV download: Program: Animal Planet, AXN, Club, CNN, Discovery, HBO, HBO 2, MTV Europe, Private Blue, Private Gold, Reality TV, Romantica, Spektrum a VH1 plus Highlights na msc kvten.

17/03 - TV download: Program: Hallmark, Hradec Krlov, Eurosport, Eurosport 2, ko, Praha a Prima na 18. - 20. tden.

Dne 27.2.2005 byla rubrika Upload z dvodu nadmrnho vytovn serveru nahrazena rubrikou TV download
Rubrika: Stanice a vyslae
Rozhlasov rada o prprave voby generlneho riaditea SRo
Autor: TASR, Strategie on line, e-mail: Pidan: 30.04.2005


Generlnemu riaditeovi SRo Jaroslavovi Reznkovi uplynie 7. oktbra funkn obdobie. Poda novho zkona o SRo u riaditea nevol parlament, ale Rozhlasov rada.


T sa preto na stredajom zasadnut zaala zaobera prpravou voby novho riaditea. Predseda rady Michal Dzurjanin ete nevie poveda, i bude mc sasn generlny riadite Jaroslav Reznk optovne kandidova. "Touto otzkou sa ete rada nezaoberala," uviedol. V kresle riaditea je Reznk u dve funkn obdobia od 8. oktbra 1997. Na najbliom zasadan rady sa bud zaobera urenm termnu pre prihlsenie kandidtov, ten mus by znmy do zaiatku jna. "Budeme musie zabezpei volebn poriadok, aby nedolo k spochybovaniu," povedal Dzurjanin.

Rozhlasov rada po oboznmen sa so stanoviskom Dozornej komisie prerokovala Vron sprvu SRo za rok 2004 a mala k nej viacer pripomienky. "Vron sprva obsahuje daj o upravenom rozpote, rada vak iaden upraven rozpoet neschvaovala," hovor predseda rady. Konkrtne poda neho naplnovan objem reklamy bol 97 milinov korn, preto nie je mon vyhodnocova jeho plnenie k upravenmu slu vo vke 71 milinov. Keby sa bral do vahy upraven rozpoet, objem reklamy by sa nepodarilo naplni iba o milin korn, v skutonosti sa objem reklamy nepodarilo naplni o takmer 28 milinov korn. Poda Dzurjanina ekonomick riaditeka rozhlasu Hilda Gajdoov argumentovala, e je v kompetencii manamentu robi takto opatrenia, ale na rade nedolo k jednoznanej zhode v tejto otzke. Pravdepodobne sa vvojom rozpotu budeme zaobera raz za tvrrok," uzavrel Dzurjanin.

Rada dostala informciu, e rozhlas k 31. marcu vypovedal zmluvu s Prvou slovenskou medilnou agentrou a obe spolonosti u komunikuj prostrednctvom prvnikov. Poda rozhlasu toti nedochdzalo k plneniu zmluvy tak ako bola uzavret. Rada schvlila nvrh, aby rozhlas poial dve kancelrie v budove na Benediktiho ulici 5 Zdrueniu obanov Slovenska postihnutch epilepsiou Aura od 10. mja 2005 do 9. mja 2008. Zdruenie tam bude ma kontaktn miesto. aliu kancelriu na Benediktiho rozhlas prenajme Ekoinform.


Zdroj: TASR, Stratefie on line, 29.4.2005


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
01/05 Rozhodnut o poplatcch za TV a rozhlas asi snmovna opt odlo
29/04 Zpis z 9. zasedn RRTV
29/04 esk rozhlas zahajuje vysln novch stanic Rdio esko a D-dur
28/04 Radio Caroline v slovenskom teri
23/04 Na rakovnickch Vinohradech je ruen TV signl

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!