satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV download Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

shop.satplus.cz
tvrtek 26.05.2005 - 08:45:40 online 7 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
29%
kabelovho rozvodu
20%
MMDS
9%
DVB-T
11%
satelitu
31%
Hlasovalo 867 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
DVB-T v Bavorsku: nkolik dn do zahjen, ppravy v plnm proudu dnes
Jeden rok DVB-T v Severnm Porn-Vestflsku dnes
Dvok: Nova se serily pila pozd dnes
Licenn rada ukldala pokuty vera
T na Bambirid 2005 vera
Divci se vrtili k SuperStar vera
Kest knihy Rodinn pouta III vera
Zmluvy STV so tdiom Beta boli platn
V dubnu si v podlech na sledovanosti polepily T1 a Prima
Pro T je zejm u nyn kampa s neplatii vdlen

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

14/05 - TV download: Program: Jetix, Travel plus Highlights na msc ervenec.

08/05 - TV download: Program: CS Film, Hallmark, Hradec Krlov, Galaxie sport, Eurosport, Eurosport 2, ko, Praha a Prima na 20. - 22. tden.

07/05 - TV download: Program: Animal Planet, AXN, Cartoon, Cinemax, Club, CNN, Discovery, HBO, HBO 2, Jetix, Private Blue, Private Gold, Reality, Romantica, Spektrum TCM plus Highlights na msc erven.

04/04 - TV download: Program: Animal Planet, AXN, Cinemax, Club, CNN, Discovery, HBO, HBO 2, MTV Europe, Private Blue, Private Gold, Reality TV, Romantica, Spektrum a VH1 plus Highlights na msc kvten.

Dne 27.2.2005 byla rubrika Upload z dvodu nadmrnho vytovn serveru nahrazena rubrikou TV download
Rubrika: Technika
Slovci kupuj vie a modernejie televzory
Autor: Strategie on line, e-mail: Pidan: 20.05.2005

Spotrebn trh televzorov sa v poslednom ase dynamicky men - a to nielen vo svete a v Eurpe, ale aj na Slovensku. Zmena preferenci je jednoznan - v trende s vie uhloprieky, modernejie technolgie a tzv. ploch panely, ie najm LCD obrazovky. Aj ke Slovensko nedosahuje dynamiku zpadnej Eurpy, koprujeme (s istm odstupom) eurpsky a svetov vvoj.

V sasnosti je ete vina televzorov na eurpskom trhu vyrbanch klasickou CRT technolgiou. Predaj plochch panelov vak pred oakvania - u minul rok tvorili ploch panely 40 % predaja. pln obrat na trhu prde ovea skr, ako odbornci oakvali. Stali sme sa svedkami toho, ako doku ploch zobrazovacie panely dominova celkovmu rozvoju a rastu TV produktov. Nae analzy pvodne hovorili, e ploch panely dosiahn v Eurpe 60 % podiel na predaji a v roku 2007. Skutonos je ovea rchlejia u v tomto roku predaj LCD a plazmovch televzorov spolu s televzormi so sptnou projekciou predbehne predaj klasickch CRT televzorov. Je to dkazom jasnej zmeny orientcie uvateov na priestorovo sporn televzne prijmae s vekmi zobrazovacmi panelmi, ktor poskytuj vysok kvalitu obrazu a zrove najnovie monosti konektivity s AV zariadeniami, hovor Takashi Itagaki, viceprezident spolonosti Sony Television Europe.

Poda prieskumov sa spotrebitelia pri vbere televzora orientuj na prvom mieste poda znaky ako symbolu kvality, spoahlivosti a pozitvnej sksenosti. Druhm dleitm kritriom je pouit digitlna technolgia (t.j. LCD alebo plazma) a pripravenos na pln digitlne televzne vysielanie (HD-ready). Vetky tohtoron novinky Sony medzi plochmi panelmi s u na digitlne vysielanie budcnosti pripraven, ie majitelia si kupuj produkt, ktor bude aj o niekoko rokov plne spa kritri vestrannho vyuitia.

Na Slovensku je nstup eurpskych trendov vrazne pomal. Ploch panely (plazma, LCD, sptn projekcia) tvorili v roku 2003 iba 2% trhu, dnes tvoria vye 9%. Donedvna boli ceny novch technolgi nastaven pomerne vysoko. Avak v poslednom ase vrazne klesli naprklad 30-palcov LCD televzor Sony KLV-30HR3 zlacnel od oktbra 2004 do mja 2005 o neuveritench 45%. Ceny viny LCD sa u pohybuj v rozpt 40 - 70 tisc korn, o pri zven pikovch vlastnost, dlhej ivotnosti a novho dizajnu a monost umiestnenia hovor jasne v prospech LCD, vysvetuje Miriam Krov zo Sony Slovakia.

Najv nrast pritom nastal v segmente LCD televzorov, kde predaj stpol a 10-nsobne. Prve LCD je najperspektvnejia technolgia, ktor ide vvojom stle dopredu na rozdiel od plazmy, kde je technologick vvoj ukonen a plazma u neprinesie ni nov.

CRT technolgia na Slovensku stle dominuje - 91% predanch televzorov s klasick televzory s klasickou CRT technolgiou. Aj tu sa vak preferencie kadorone menia. Viditene sa posiluje predaj vch obrazoviek a trend smeruje od 50 Hz k vyspelejm 100 Hz televzorom a k irokouhlmu formtu 16:9. Km v roku 2002 patril najv podiel na predaji 55-centimetrovm uhlopriekam, roky 2003 a 2004 u jasne patrili televzorom s uhlopriekou 72 cm, priom v minulom roku a o 100% narstol predaj vyspelejch 100 Hz televzorov, zatia o 50 Hz televzory v tejto kategrii stagnovali.


Zdroj: Interel Public Relations, Strategie on line, 19.5.2005


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
11/05 Rozhlasov pijma DVB-T firmy TechniSat
29/04 Mobily s televiz budou podle przkumu do pti let dostupn masm
24/03 Rekordn rast zkaznkov i uvateov internetu bude pokraova
10/03 Mediakabel spa Manycast platformu pre iv vysielanie a video pre kblovky, mobily aj internet
08/03 Rohde&Schwarz dod vyslac techniku pro rumunskou analogovou TV i DVB-T

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!