satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Pondl 22.11.2004 - 20:28:16 online 8 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
21%
MMDS
11%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 383 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Reakce Galaxie sport k uveejnnmu Stanovisku T k vysln penos hokejov Tip sport extraligy
Host poadu Otzky Vclava Moravce 21. listopadu 2004
"Andl v Americe" startuj na HBO
Stanovisko T k vysln Tipsport extraligy lednho hokeje
Internetov televzia TVin spustila svoje skobn vysielanie
Vsledky vzkumu sledovanosti TV Praha a TV Hradec Krlov - 2.a 3.tvrtlet 2004
Radu neodvolvat, ale jako instituci transformovat
Hvzdy let do stolet s Vladimrem Hronem
Nov rekord Novn TV JOJ
Karneval zaazuje do nabdky parlamentn televizi 24.cz

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: DVB-T
Rozvoj DVB-T a DAB v nkterch evropskch zemch - 21. st DVB-T v Estonsku
Autor: Petr Miklk, e-mail: Pidan: 17.01.2003

Akoliv zaveden digitlnho pozemnho vysln v Estonsku je jet velmi vzdlen, Estonsk stedisko pro rozhlasov a televizn vysln (ERSK) zskalo vhradn prva k proveden zkuebnho vysln a me tak uinit ji v roce 2003.

Spolenost ERSK, kde m vlda vtinov podl a kter je podporovan spolenost TDF (Tldiffusion de France), provozuje estonskou nrodn vyslac s a tak z organizanho hlediska jsou patrn ideln pedpoklady, aby v budoucnosti v Estonsku zahjila jakoukoliv slubu DVB-T. Je mon se tak domnvat, e spolenost m lep finann profil ne v roce 2001, kdy spolenost snila svj zisk o 15 % na 910 tisc EUR, co vyplynulo z ukonen provozu celoplon komern televize TV1.

Veker aspekty vysln v Estonsku jsou v souasn dob regulovny Nrodnm adem pro spoje a pravdpodobn i vysln DVB-T bude regulovno, jakmile budou tyto sluby zavedeny. Prvn kroky, kter patrn pedznamenaly budouc dlouh proces, ji byly udlny v prosinci roku 2002, kdy Ministerstvo kultury a spoj vytvoilo pracovn skupinu, kter m zahjit sv konzultace v lednu 2003 a zejm se bude vnovat ad problm, tkajcch se problematiky DVB-T.

Pi neexistenci termnu vypnut analogovho vysln a (co je dleitj) regulan struktury, to bude mt pracovn skupina nicmn obtn, koncipovat asov harmonogram pro zaveden DVB-T. A dosud vak neexistuje dn zmr, kter by vedl ke schvlen nov legislativy v oblasti vysln.

V souasn dob ti hlavn vyslatel v Estonsku sttem vlastnn Eesti Televisioon (ETV) a komern televize TV3 ( s podporou vdskho Uskupen modern doby - MTG) a televize Kanal Kaks (kter je zcela vlastnn norskou spolenost Schibsted) dali najevo svou podporu mylence vysln DVB-T, bez nabdky njakch skutench zvazk. Nklady a zajitn realizace by se nepochybn mohly v budoucnosti stt dvma nejvtmi pekkami, kter by si mohli pt pi pozdjch krocch, akoliv spolenost MTG ji v zemi distribuuje DTH platformu Viasat digital a placen televizn kanl TV1000.

Televize ETV, nap. oznmila, e v ervenci plnuje spustit druh kanl nabzejc z vt sti kulturn program se znanmi nklady na provoz a 1,9 milin EUR - co odpovd tm 19 % jejho finanho rozpotu. Nicmn mezitm upustila od komernho vysln a jej prosazen, sttn subvence souasn skuten jedin zdroj pjm televize byla nespn. Nsledkem toho bude muset televize v roce 2003 vznamn omezit sportovn a dtsk poady, pravdpodobn prv tak jako bude muset upustit od pln na druh kanl.

Televize TV3 a Kanal Kaks se mezitm dostaly do finannch nesnz, kad potebuje zaplatit tm 1 milin EUR ron za svou vyslac licenci a v podstat tak kompenzovat televizi ETV ztrty z jejich pjm.
Na druh stran, estonsk prmysl kabelov televize pravdpodobn DVB-T nechpe jako svou hrozbu. Poskytuje sluby asi 25 % domcnostem v zemi (z celkovho potu 600 tisc. domcnost), zbyl podl je domnou spolenost MSOs Tele 2 (kterou podporuje vdsk spolenost Kinnevik), Starman a STV.


Zdroj: Chris Dziadul, News World News - www.dtg.org.uk, peloil: Petr Miklk, voln upraveno a zkrceno


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
13/01 Rozvoj DVB-T a DAB v nkterch evropskch zemch - 20.st DAB v Nmecku je v krizi
09/01 Rozvoj DVB-T a DAB v nkterch evropskch zemch - 19.st DVB-T v Belgii

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!