satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
tvrtek 11.11.2004 - 13:20:07 online 8 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
34%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
10%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 358 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
UPC uvdza nov antispamov slubu pre pouvateov chello dnes
Eurosport zvyuje technick dosah v nmeckm DVB-T dnes
Nmstko - letos zatm nejvyhledvanj dramatick seril T1 dnes
MAG MEDIA 99, nov reklamn zstupce Galaxie sport dnes
Letem svtem m vce prvodc
Sledovanost voleb v nabdce esk televize
SUPPORT LESBIENS - pirtsk narozeniny Radia 1
Mezinrodn festival film o vd, technice a umn TECHFILM 2004
Vberov konanie na zabezpeenie pozemskho digitlneho TV vysielania
Povolebn diskusn poad Otzky 7. listopadu 2004

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Program
Nova je zlat dl - daov poplatnci za ni zaplat pes 10 miliard K
Autor: Ekomail/MF Dnes Pidan: 15.03.2003

Televize Nova proila loni nejspnj rok a jej majitel proto zvauj, e ji mon neprodaj. Kdy loni v lt do televize majetkov vstoupili finannci ze skupiny PPF (vlastnc zejmna eskou pojiovnu), prohlsili, e Novu po stabilizaci prodaj silnmu svtovmu hri. Nyn vak zanaj s prodejem otlet.

Skupinu firem kolem Novy, do kter pat i servisn spolenost esk produkn a prodejce reklamy Mag Media, ovldaj napl PPF a spolenost MEF podnikatele Jiho mejce. Vstup majitel pojiovny loni v lt stabilizoval krizovou finann situaci Novy, kter mla naas obstaveny pjmy z reklamy a pjovala si draze od nkolika slovenskchh finannk, J&T a Potov banky. Skupina se nyn financuje ze zdroj akcion. Zbv doplatit do konce ervna 260 milin korun esk konsolidan agentue, ekl f pedstavenstva Novy holding Ji mejc. Firma te jedn o novm vru od esk spoitelny.

Losk trby Novy, na nich se z vce ne 96 procent podlej pjmy z reklamy, vzrostly o 336 milion korun na 4,575 miliardy korun. Provozn zisk skupiny firem kolem Novy meziron vzrostl o 436 milion na 1,788 miliardy. Na provoznm zisku se nejvce podlela spolenost CET 21, kter dr vyslac licenci na Novu. Ta vytvoila profit 846,7 milionu korun. Meziron zaznamenala i nejvy absolutn nrst zisku ve skupin, a to o tm 350 milion korun. Hlavn servisn organizace Novy esk produkn 2000 doshla 843,6 milionu korun zisku, Mag Media 99, kter prodv reklamn as Novy, mla profit 97,9 milionu korun.

Novu pvodn financovala spolenost CME, kter se ped lety rozela s Vladimrem eleznm. Spolenost CME oekv vbrzku rozhodnut arbitr o odkodnm, kter j m zaplatit esk republika. Arbiti oznmili, e ukonili rozhodovn a e oba astnci sporu mohou vbrzku ekat rozhodnut. CME vyhrla nad R arbitr ohledn ochrany jej investice do televize Nova a nyn d odkodn pesahujc pl miliardy dolar.

Uplynul rok skonil pro CME ztrtou 14,2 milion dolar. O rok dve to byla ztrta 22,1 milion dolar. Spolenost loni zvila konsolidovan trby o 26 procent na 92,6 milion dolar. Konsolidovan vdaje jejch televiznch stanic se rovn zvily na 67,5 milion dolar.

Kad divk televize Nova si me po verejku kat, e je to opravdu jeho televize. Daov poplatnci za ni zaplat pes deset miliard korun. Arbiti u v z 2001 ve Stockholmu rozhodli, e esk republika dostaten neochrnila investice spolenosti CME v televizi Nova, kdy ji v roce 1999 Vladimr elezn odzl od americkch partner. Dva roky star verdikt vera arbiti doplnili o stku, kterou mus esk republika spolenosti americkho podnikatele Ronalda Laudera zaplatit. Pesn jde o 10,6 miliardy korun. stka se denn zvyuje o vce ne dvoumilionov penle. Oznmila to spolenost CME.

To meme zhruba potvrdit. Materil jsme dostali ped nkolika hodinami, m 160 stran a v souasn dob ho studuj nai prvnci. K detailm se nyn nememe vyjadovat, trv toti tyiadvacetihodinov embargo, ekl mluv ministerstva financ Jaroslav Ddi. Podle ministra vnitra Stanislava Grosse vlda dala CME o pozdren informace o verdiktu kvli tomu, e nen znm termn, kdy mus esk republika stku uhradit. Nejsou to zatm oficiln informace, nemohu to komentovat. Samozejm e a to bude nutn, stku uhradme, uvedl premir Vladimr pidla.

esk republika dala o odklad zaplacen stky do doby, ne vdsk soud rozhodne o jejch nmitkch. Sna se prokzat, e dva ze t arbitr ve Stockholmu byli podjat. Podle nzoru prvnk je v ppad, e v rozsudku nen uvedeno pesn datum, stka splatn okamit po doruen. V ppad nezaplacen pak hroz exekuce na majetek esk republiky. Verdikt arbitr prohloub problmy sttnho rozpotu, kter u tak letos potal s rekordnm schodkem ve vi 111 miliard korun. V tom vak nen zapotna platba pro CME. Stt si tak bude muset potebnou stku vypjit. Asi vydme dluhopisy na eleznho, konstatoval rezignovan jeden z len vldy.

Rozchod Vladimra eleznho s americkmi partnery posvtila v roce 1999 Rada pro rozhlasov a televizn vysln. Podle arbitr to uinila v rozporu s mezinrodn smlouvou o ochran investic. Je to jednoznan vina vyslac rady. Te ns to bude stt pes deset miliard. Radn by za sv pochyben mli nst majetkovou odpovdnost. Opakovan jsem se snail o odvoln tohoto orgnu, ale marn, pipomnl ministr kultury Pavel Dostl. Mstopedseda Rady pro rozhlasov a televizn vysln Petr tpnek nechce verej verdikt zatm komentovat a stle si mysl, e radn nepochybili. Je to pln nesmysl, ekl tpnek. Odstoupit z funkce radnho se pr nechyst.

Odpovdnost nect ani f televize Nova Vladimr elezn: Ns se tato vc netk, spor esk republiky s touto spolenost pouze sledujeme, podotkl elezn. Pot co se Vladimr elezn s americkmi partnery rozeel, vlivn et politici zejmna z SSD a ODS se postavili na jeho stranu. Jednm z nich byl Ivan Langer (ODS), v t dob pedseda mediln snmovn komise. Dokud nerozhodne vdsk soud o nmitce esk republiky, nemla by vlda platit nic, ekl vera Langer.


A jet na zvr na tma Nova v digitlu a na satelitu:

esk radiokomunikace dnes ji distribuuj signl televize Nova po cel esk republice digitln namsto analogov formy. Signl v digitln podob putuje z barrandovskho studia televize ke vem 34 vyslam, kter ho dekduj ze standardu MPEG2 do analogov formy PAL a vyslaj do teru.

My distribuujeme digitln signl, ale distribuujeme ho na pozemn vyslae. Tm, e mme pokryt tm 99% samozejm sniuje atraktivitu pro ns pejt na satelit. My nemme dvod. My v 99% - piblin, naeho zem jsme slun vidt. A satelit nepin tak dramatickou vhodu, abychom o nj nutn uvaovali. To by musela bt njak alternativa. To by musel bt njak posun. Zkladn program Novy, ale njakm zpsobem upraven, pro njakou specielnj clovou skupinu, abychom opodstatnili velmi podstatn zven nklady, kter bychom museli platit.

Take dvod je zcela jednoduch. Mme-li terestrick pokryt, nepotebujeme pokryt satelitn na stejn kanl. A vechny ostatn stanice distribuuj, nikoli vyslaj. Pokud to nkdo vydv za vysln a pouv to, pak to nen pln korektn a i my se tm, z hlediska autorsko prvnho musme zabvat. Tolik slova generlnho editele TV Nova, dr. Vladimra eleznho.


poet koment k tomuto lnku: 8

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
26/01 Sobotn ern hodinka na esk televizi
15/01 Placen koncesionskch poplatk se vztahuje i na PC a mobily?

Komente:

nejnovj komente jsou nahoe za obsah ne uvedench koment tvCentrum nezodpovd!
10 miliard

17.03.2003 - 13:45 humor
10 miliard, vdy to pro nai vldu nic nen. Je to malikost, jen 1 000 K na kadho obana. Sta zvednout dan, co teba DPH z 5 na 7% a v potravinch to zaplatme jak nic. Jen si vemte, kolik dotujeme eleznici ron, eleznii nemaj zrovna mal platy a pod vou, e maj mlo. Nebo co takhle se vrhnout na mal podnikatele pes F a poslat jich pr do konkurzu, e neplat sociln pojitn atd. Velk firmy (i SD) dlu miliardy a nedje se nic!!!! Ona by nm mohla stoupnout nezamstnanost co? Socani u moci a takov nezamstnanost, mli byste se stydt. Mla by pijt k moci konen podn pravicov vlda a ta u by tady udlala podek. dn sociln dvky, ale makat. esk lovk toti zane pracovat, a bude trpt hlady.
elezn si odzne

17.03.2003 - 13:35 Chevy
elezn si odzne servis CME, pokrauje v pakovn prach a zbytek funkcion nejen ve vld na to kouk, jako bych se jich to netkalo. Ono se jich to vlastn netk, maj sv prachy jist a zaplatme to my, kter se nikdo na nic neptal a kdy nen z eho, tak zvedneme dan nebo zadlume republiku. Takhle vldnout ale doke kad....... lovku se fakt zved aludek a nikdo za nic neme jako vdy.
Tak TV 3

16.03.2003 - 11:44 Jirkas
Dal arbitr chce vst tak TV 3,kdy to nedopadne pro n stt dobe , tak ns pot Pn Bh
Mj pspvek

16.03.2003 - 08:40
Nejlep na tom je, kdy elezn k tomu ekne, e budou vvoj situace pozorovat z povzdl....
Nova v dig.

15.03.2003 - 21:29 Satelik
Nestoj ns ta Nova u trochu moc? A kolik z toho ukrajuje jej veden?
Nova v dig.

15.03.2003 - 21:27 Satelik
To je sice pkn, e Nova na sv vyslae (zddn po T 1 zadarmo, tak z naich penz) vysl digitln, kdy nkter ty vyslae jsou zastaral a stle jich dost nevysl ani stereozvuk, nato njakou lep kvalitu zvuku.
Mj pspvek

15.03.2003 - 17:57 Mike
Chce se mi zvracet .....
Zlat dl jako prase...

15.03.2003 - 01:33 ZaZa
esk republika podle rozhodnut mezinrodnho arbitrnho tribunlu neochrnila investice spolenosti Central European Media Enterprises Ltd. (CME) v televizi Nova a mus CME zaplatit pes 353 mil. dolar, tedy vce ne 10 mld. korun. Uvedl to mediln zstupce CME Michal Donath. Tato stka se podle Donatha kadm dnem zvyuje o 2,1 mil. korun.

14.3. 19:41
PRAHA - esk republika a spolenost CME se dohodly, e po dobu 24 hodin nebudou obsah nlezu komentovat, aby se s rozhodnutm mohly dn seznmit. Ob strany se tak dohodly, e arbitrn vrok sumarizujc definitivn zvry arbitr uveejn okamit.

Dle se ob strany dohodly, e nebudou trvat na povinnosti zachovat mlenlivost a e po uplynut dohodnut tyiadvacetihodinov lhty zveejn cel arbitrn nlez.

ROZHODNUT ARBITRNHO TRIBUNLU (sumarizujc vrok)
1. alovan je povinen zaplatit alobci 269 814 000 USD (dvstedestdevtmilionosmsettrncttisc).

2. alovan je povinen zaplatit rok z ve uveden stky ve vi 10 procent od 23. nora 2000 a do plnho zaplacen.

3. Ob strany ponesou sv vlastn mimosoudn nklady a vlohy.

4. Tribunl stanovil poplatky arbitrm ve vi 1 351 203,44 USD (vetn nhrad a nklad). Tyto poplatky a nklady ponesou ob strany rovnm dlem. Poplatky a nklady byly vyrovnny v souladu s dohodou s obma stranami. dn dal platby nebo refundace poplatk a nklad ji nezbvaj.

5. Vechny ostatn nroky se tmto zamtaj.

Datum arbitrnho rozhodnut: 14. bezna 2003

Arbitrn tribunl
Dr. Wolfgang Khn v.r.pedseda
Soudce Stephen M. Schwebel v.r.arbitr
Ian Brownlie, C.B.E., Q.C. v.r.arbitr
Celkov poet koment: 8 / zobrazuj se: 1 ... 8

zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!