satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Sobota 13.11.2004 - 15:01:40 online 8 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
10%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 362 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
TV Prima spout od 21.11.virtuln studio pro sv zpravodajsk poady vera
Zpravodajstv televize Prima ve virtulnm studiu od nedle 21.11.2004 vera
Reakce T na verej interwiev BBC
UPC uvdza nov antispamov slubu pre pouvateov chello
Eurosport zvyuje technick dosah v nmeckm DVB-T
Nmstko - letos zatm nejvyhledvanj dramatick seril T1
MAG MEDIA 99, nov reklamn zstupce Galaxie sport
Letem svtem m vce prvodc
Sledovanost voleb v nabdce esk televize
SUPPORT LESBIENS - pirtsk narozeniny Radia 1

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Program
Pozvnka na vstavu starch rdi a televiz
Autor: Petr Miklk, e-mail: Pidan: 13.07.2003

Souasn vstava v muzeu dokumentuje vvoj radiotechniky a radiovysln v echch, respektive v eskoslovensku, kter bylo druhou zem v Evrop, kde bylo zahjeno rozhlasov vysln. Nejstarmi exponty ze sbrky Jana Drahoovskho jsou dv jednolampovky firmy Zenit z roku 1924, akumultor na napjen anod (rok 1923) a tak dv krystalky. Vechny tyto pstroje bylo mon poslouchat pes sluchtka. Mezi dalmi zajmavostmi jsou nejastji zastoupeny vrobky holandsk firmy Philips a nmeck Telefunken. I tady byla sluchtka a vysla jet oddlen. Technicky dokonal je americk pstroj z roku 1925, znalce urit pot vzcn rdia zvan kapliky.

V polovin tictch let se vroba rdi rozvinula v cel i, objevila se ada novch vrobc, kte se pedhnli ve zlepen technickch vlastnost rozhlasovch pijma, tak v designu. K vidn jsou i historick radioamatrsk asopisy, v souasn dob vychz odborn informatika tyikrt ron. Mte monost prohldnout si soustky, ze kterch byly pstroje sestavovny (elektronky, odpojova antny, potenciometry atd.). Lstky z celho svta, kter dokumentuj radioamatrskou innost Jana Drahoovskho, jsou pro mnoh perlikou. Sbratel jich m tisce, ale zde najdete alespo navtvenky z Ruska, panlska, Kanady, USA, ny, Dominiknsk republiky, vdska, Japonska, adu, Afriky. Spojen je telegrafick, amati mezi sebou pouvaj zkratky, tak zvan Q kdy. Obsah sdlen je vtinou standardn - informace o zazen, o poas, o doslechu. Na doplnn je zde i pr telefon (nejstar z roku 1910), francouzsk pstroj z prvn svtov vlky, apart z druh svtov vlky. V neposledn ad zde pchoz spat i prvn eskoslovensk tranzistorov pstroj T 58 a prvn sriov vyrbn televizor z roku 1953.

Letem svtem jsme vm piblili alespo st expont, kter mete v lomnickm muzeu prohlet. Vechny jsou v majetku Jana Drahoovskho, edestiletho milovnka rdiovch vln. V roce 1960 zskal koncesi na vysln, kter ho zajmalo u jako kluka. Poslouchn krystalky odkoukal od souseda, pak zaal do svta radiovch vysla vstupovat sm. Nejdve sestrojoval krystalky, dvojlampovky, pak nsledovalo zskn koncese a sbrn starch pstroj. Ty ho vdycky lkaly. V muzeu jich vystavuje pes osmdest, doma jich m pes dv st.

Se skladovnm je velk problm. Asi dvacet nejvzcnjch mm v obvacm pokoji, manelka z toho samozejm radost nem. Mm je v zasklen vitrn, protoe nejvtm neptelem pstroj je prach. Ostatn jsou v gari a rzn, kde se d, k nruiv sbratel. Kdy se mu poda sehnat njak uniktn kousek, nsleduje dkladn vyitn a oprava, ne vechny jsou ovem funkn. M sv milky, jednm je pstroj z ady Telefunken a cel kla kapliek. Ke kad se ve njak phoda, take panu Drahoovskmu opravdu pirostly k srdci. dn pstroj nen zskn v zahrani, pochzej z burz, vmn, koup ve staroitnictv, dar od znmch.

Pokud se nkdo pd za radiopijmai, pedpokldte, e je tak rd poslouch, e m teba zk vztah k hudb. Popravd eeno dnen rozhlasov stanice moc neposlouchm, i kdy mm hudbu rd. Je ale odlin ne dve, a tak m nepitahuje. To sp po dvaadvact hodin zapnu Prahu I a poslouchm mluven slovo, dopluje lovk, ktermu navc uaroval vojensk kabt, a tak se stal lenem vojensk historick jednotky. Pokud m chvli as, neutk k televizi, nbr ke knize, a to zase k historii.

Nashromdil spoustu materil o lomnickch firmch, spolcch a adech, kter u dvno neexistuj. Tak o zatcch lomnickho ltn, vybudovn eleznice v Lomnici. Vlastn i sbrku pohlednic, kter t 1000 kus. Tyto vzcnosti objevte v prvm pate muzea, uniktn dokumenty pipomenou zejmna dve narozenm zalou slvu minulosti. Manelka Jana Drahoovskho jeho sbratelsk vn toleruje, i kdy dn z nich nepodlehla.

Co zvrem? Do destho srpna sem rozhodn zavtejte, protoe Jan Drahoovsk sv skvosty jinde vystavovat nehodl.


Zdroj: Noviny Jinska, 3.7.2003, ilustran obr. OK1DNN z webu Radio Nostalgia


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
15/06 Quo vadis, Slovensk televzia?
11/06 Na nvtv v Galaxii sport - 2. st
10/06 Na nvtv v Galaxii sport - 1. st
07/06 Privatizace dnsk TV2 m zelenou
05/06 Jak televize ATVplus zahjila sv vysln

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!