satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
Pondl 08.11.2004 - 17:07:11 online 4 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
34%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
10%
DVB-T
8%
satelitu
26%
Hlasovalo 353 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Sledovanost voleb v nabdce esk televize dnes
SUPPORT LESBIENS - pirtsk narozeniny Radia 1 dnes
Mezinrodn festival film o vd, technice a umn TECHFILM 2004 dnes
Vberov konanie na zabezpeenie pozemskho digitlneho TV vysielania vera
Povolebn diskusn poad Otzky 7. listopadu 2004 vera
Michal Souek posl tm modertor TV Prima vera
DVB-T zahajuje v dalch nmeckch regionech
h.i.t. se mn v t-music
TV JOJ zaala digitlne vysielanie pre Koice a okolie
Sting na ku

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Program
Rada STV schvlila nov vysielaciu truktru na rok 2004
Autor: TASR, e-mail: Pidan: 27.08.2003

Rada Slovenskej televzie 21.8.2003 vinou hlasov schvlila nov vysielaciu truktru verejnoprvnej televzie na rok 2004. Z deviatich lenov hlasovali za jej prijatie siedmi, proti bol jeden. STV na rok 2004 pripravuje nov vizul, rokuje o nkupe zahraninch programov, chyst vak i zaatie vlastnej tvorby relci v oblasti zbavy a dramatiky.


Prv program chce stredn riadite STV Richard Rybnek formova ako rodinn kanl postaven na spravodajstve, filmoch a publicistike. Nronej divk si me vybra dokumentrne a vzdelvacie filmy, i relcie z oblasti kultry, nboenstva, portu na STV 2. V septembri by sa mal uskutoni v STV vber novch tvr a hlasov do pripravovanch programovch formtov.

Za schvlenie novej vysielacej truktry nehlasoval podpredseda rady Marek Maari, ktor za najvnej nedostatok povauje fakt, e predloen truktra nie je ani len pribline finanne ocenen. Obva sa, e by realizcia vysielacej truktry v priebehu roka prekroila finann monosti STV. Vedenie by ju potom muselo meni, alebo by la STV do dlhu. Poda neho iadna z programovch dominnt novej truktry nepokrva tak dleit cieov skupinu, ako s deti od 10 do 15 rokov. Maari tie usudzuje, e materil nevnma v konkrtnych ukazovateoch konkurenn prostredie a chba mu predloenie analzy sasnho stavu STV na televznom trhu.

Nvrh novej organizanej truktry a typovej vysielacej truktry STV pre rok 2004 predloil Rybnek Rade STV u 8. jla, no ich oakvania vtedy nesplnil. Od strednho riaditea potom lenovia rady iadali, aby podrobnejie popsal nov programov formty a nrov charakteristiky vetkch navrhovanch programovch typov. Rovnako poadovali spresnenie podielu domcej a zahraninej tvorby vo vysielan STV a zdvodnenie novej vysielacej truktry v kontexte s vvojom televzneho trhu na Slovensku. Okrem toho predstavitelia televznej rady zaviazali fa STV, aby im do konca septembra predloil nov organizan poriadok televzie.


LRV odporuila schvli zkon, ktor by umonil STV podnika

Legislatvna rada vldy (LRV) vera odporuila parlamentu schvli poslaneck nvrh na vydanie zkona, ktor by umonil Slovenskej televzii (STV) podnika.

Poda zkona, ktor men a dopa zkon NR SR o STV z roku 1991, by STV mohla zaloi obchodn spolonos alebo ma majetkov as v inch obchodnch spolonostiach. Predmet podnikania obchodnej spolonosti vytvorenej STV mus svisie s lohami, ktor verejnoprvnej televzii uklad zkon. STV smie podnika, ak touto innosou innejie vyuije svoj majetok na plnenie loh. Zrove podnikatesk innos nesmie ohrozi kvalitu innost napajcich poslanie verejnoprvnej televzie. Zkon nadobudne innos dom vyhlsenia.

Predkladan novela je alm krokom k stabilizcii a postupnmu rozvoju verejnoprvnej televzie tak, aby si nala pevn a spen miesto na medilnom trhu a bola konkurencieschopn, povedal za predkladateov poslanec SDK Tom Galbav.


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
26/08 Poprask - Nov hudebn main-streamov magazn
26/08 esk televize letos me mt ztrtu 250 milin K, ale i zisk
26/08 Zmna v prodeji reklamy Galaxie sport
19/08 Romantica slav pt narozeniny a mn se...
16/08 Sml plny regionlnch televiz

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!