satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
Pondl 08.11.2004 - 10:46:18 online 12 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
34%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
10%
DVB-T
8%
satelitu
26%
Hlasovalo 353 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Vberov konanie na zabezpeenie pozemskho digitlneho TV vysielania vera
Povolebn diskusn poad Otzky 7. listopadu 2004 vera
Michal Souek posl tm modertor TV Prima vera
DVB-T zahajuje v dalch nmeckch regionech
h.i.t. se mn v t-music
TV JOJ zaala digitlne vysielanie pre Koice a okolie
Sting na ku
esk televize na Mezipatrech
Hokejov mistrovstv svta a hzenksk evropsk ampionty na obrazovkch T
Tiskov zprva z 21. zasedn RRTV

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Program
Sml plny regionlnch televiz
Autor: Tom Trampota, M&M, e-mail: Pidan: 16.08.2003

Regionln televize spolenosti GES Holding TV Praha a TV Hradec Krlov chtj expandovat do dalch kraj. V rozhovoru pro M&M to kaj vkonn editel Martin Havlek a Martin Dvok, poven zenm projektu RTV Galaxie.


Po Praze a Hradci Krlov chystte nyn sputn regionln televize v Pardubicch. Stavte tedy s regionlnch televiz po cel R?

M. D.: Nam clem je vytvoit s televiz, kter bude do urit mry nsledovat krajsk uspodn R. Kraje budou vce posilovat, budou ekonomicky nezvislej a budou mt do znan mry svj vlastn ivot. Televize v tom me hrt znanou roli. Momentln hrajeme v Praze a Krlovhradeckm kraji. Sputn pardubick televize je pipraveno a teoreticky mu nic nebrn. Pak budou nsledovat dal regiony. Jde ale o projekt na mnoho let dopedu.

Nebude regionln s konkurenc celoplon Prim?

M. D.: Jistm zpsobem mon bude, ale pro ns je dleit, e mezi Primou a regionln st lze nalzt mnoho synergi. Ob mdia se i pi svm odlinm zamen a profilaci mohou navzjem podporovat a doplovat a tm posilovat sv pozice na eskm televiznm trhu.

Kter oblast je na ad po Pardubicch?

M. D.: Do konce tohoto roku spoutt dal nebudeme, ale mohly by pijt na adu dal rok. Chtli bychom jt do Plzn, do eskch Budjovic, Brna a tak dle. A to dokonce v tomto poad.

Podle jakho kle jste vybrali oblasti, do kterch se chcete s regionln televiz roziovat?

M. D.: Mme nkolik internch kritri pro rozhodovn a vbr jednotlivch oblast. Na potku naeho projektu byla logicky metropole Praha. Jde o hlavn msto, byly zde voln kmitoty a je to ekonomicky siln region, take lze oekvat relativn velk pjmy z inzerce.

Silnm regionlnm trhem je tak Ostravsko...

M. D.: Ostravsko je siln trh, na druhou stranu jsme limitovni technickmi parametry. Dopravit signl do Ostravy a zskat voln kmitoty na Ostravsku je velmi komplikovan. Reln si myslm, e Ostrava nepijde na adu ani v du msc, ani pt rok.

Uveden rozvoj mus stt dost penz. Jak jste spokojeni s prodejem reklamy na stvajcch stanicch?

M. H.: Pevnou st prodeje komernho prostoru pedstavuje v tuto chvli prodej teleshoppingu. Mimo to b i nkter men kampan. Pracujeme na tom, aby se podl reklamy zvil, ale to samozejm souvis se sledovanost. Zvltnost regionlnch stanic TV Praha a TV Hradec Krlov je oslovovn mench klient, pro kter nen efektivn si poizovat reklamn as na celoplonch televizch.

M. D.: Prodej reklamy splnil nae oekvn, kter byla velmi realistick. Klienti na eskm trhu jsou dost konzervativn a je nutn je pro investici do reklamy v regionln televizi hodn pesvdovat.

kte, e inzertn pjmy potvrdily vae oekvn. Co si pod tm meme pedstavit?

M. D.: Jde dov o miliony korun.

U prodeje reklamy v regionln televizi je nevhodou, e tyto stanice nejsou zaazen do peoplemetrovho vzkumu...

M. D.: Potebn data poskytujeme klientm v jin form. Ale myslm si, e data, kter poskytujeme, to znamen data, kter vznikaj na zklad Media projektu, jsou dostaujc. Jde o standardn data, kter na eskm reklamnm trhu pouvaj stejnm zpsobem tiskov mdia i rdia.

Nedvno jste zveejnili druhou vlnu vzkumu sledovanosti TV Praha a TV Hradec Krlov. Jak si interpretujete vsledky vy?

M. D.: Pekvapenm bylo, jak siln je skupina mlad, druhm pjemnm pekvapenm bylo, jak rychle vzrostla povdomost o stanicch. Samozejm, e povdomost je jedna vc a reln sledovanost druh. Ovem klem ke sledovanosti je prv povdomost.

Vyplynou z vzkumu njak programov zmny?

M. H.: Zcela urit. Tyto przkumy se dlaj i proto, abychom mohli program lpe pizpsobit a zaclit na divky, na jejich vsledky bude brn zetel pi sestavovn programovch schmat.

V em maj regionln televize nejvt vhodu oproti celoplonm?

M. D.: Vhodou je, e divk m zprvy a informace z dn a udlost, kter se pmo dotkaj jeho okol, z oblasti, ve kter ije. Myslm, e je stle vt poptvka po tchto informacch a divci maj m dl vt zjem o to, co se dje v jejich blzkosti. Meme to oznait za trend.

Co jsou podle vs nejvt pekky rozvoje regionlnho trhu televiz?

M. D.: Jde o dva typy pekek. Prvn je technick - katastrofln nedostatek kmitot. To je nejvt pekka. Doufm, e v tomto pome digitalizace. Druhou pekkou je zatm nedostaujc ekonomick sla nkterch region, aby televize uivily, i urit konzervativnost zadavatel, kte nejsou pln zvykl zkouet regionln nebo krajsk televize.

Ve zpravodajstv, kter pat mezi nejvt nkladov poloky v mdich, se nabz vyuvat kooperace mezi jednotlivmi mdii GES Holdingu. Vyuvte tuto monost, nebo ji zvaujete?

M. D.: Tuto monost vyuvme, sname se synergie mezi jednotlivmi mdii prohlubovat v rmci nkolika koncepc, kter mme k tomuto tmatu zpracovny.

Neuvaujete o rozen zpravodajstv na TV Praha a TV Hradec Krlov?

M. D.: Myslm, e rozsah osm zpravodajskch vstup denn je nyn optimln, i kdy urit procento z nich jsou reprzy. Je nm jasn, e pokud maj tyto projekty pet a dokat se doby, kdy se bude investice vracet, co bude za nkolik let, tak mus bt dreny na extrmn nzkch nkladech.

Pipravujete njakou konkrtn programovou zmnu?

M. H.: Zhruba od z potme se sputnm vysln kulturnho magaznu.


Zdroj: Tom Trampota, Marketing & Mdia, 11.8.2003


Poznmka redakce:
Tdenn podrobn vyslac pehledy TV Praha a TV Hradec Krlov si mete sthnout na naem webu v sekci TV program.


poet koment k tomuto lnku: 4

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
15/08 TV JOJ chce zatoit na Markzu
15/08 Za televizn zbavu budou lid vc utrcet
14/08 Televize Nova bude bojovat o peit
06/08 T m televizn prva na Ligu mistr
05/08 Berlnsk nedokonen televizn v

Komente:

nejnovj komente jsou nahoe za obsah ne uvedench koment tvCentrum nezodpovd!
Ostravsko

27.08.2003 - 01:16
Jako vdy posledn z vtich center- u ns to unavuje vbec st!Prost nejzapadlej oblast v R asi s 500 000 divky.Technick komlikace ,Polsko ,Slovensko jo kdyby Ostrava byla alespo ve stednch echch ,E!
Slovcko

18.08.2003 - 20:31 Strnice
Tme se na vae vysln. Mme zde pouze celoplon televize!!!!! Kdy tady budete vyslat?????
/

18.08.2003 - 19:42 Pavel Plzen
Drzim palce a cekam na spusteni vysilani v Plzni
Mj pspvek

16.08.2003 - 21:47 xx
Prodej reklamy na TV Praha = 0, sledovanost prmrn 2 500 divk. Opravdu nzk oekvn.
Celkov poet koment: 4 / zobrazuj se: 1 ... 4

zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!