satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
Pondl 08.11.2004 - 10:00:57 online 6 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
34%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
10%
DVB-T
8%
satelitu
26%
Hlasovalo 353 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Vberov konanie na zabezpeenie pozemskho digitlneho TV vysielania vera
Povolebn diskusn poad Otzky 7. listopadu 2004 vera
Michal Souek posl tm modertor TV Prima vera
DVB-T zahajuje v dalch nmeckch regionech
h.i.t. se mn v t-music
TV JOJ zaala digitlne vysielanie pre Koice a okolie
Sting na ku
esk televize na Mezipatrech
Hokejov mistrovstv svta a hzenksk evropsk ampionty na obrazovkch T
Tiskov zprva z 21. zasedn RRTV

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Program
Televize Nova bude bojovat o peit
Autor: iDNES, e-mail: Pidan: 14.08.2003

Televize Nova vera zahjila boj o peit. Jej fov a spolumajitel na narychlo svolan tiskov konferenci oznmili, e se Nova nebude snait vyhnout arbitri o 31 miliard korun. Kdyby spor s americkou spolenost CME Ronalda Laudera prohrla, znamenalo by to jej konec.


Lauder s neekanou alobou piel ve stedu a d v n nhradu ulch zisk. Miliardy chce za to, e ho v roce 1999 Vladimr elezn odstihl od pjm televize. Do jednoho msce jmenujeme svho arbitra. Budeme se po nm poohlet v esku, ale i v zahrani, sdlil f Novy Petr Dvok.

Spor, ve kterm se rozhodne o byt i nebyt Novy, by mohl zat jet letos na podzim. Verdikt lze v podobnch ppadech ekat za dva a ti roky, k George von Mehren, prvnk specializujc se na arbitre. Rychl reakce cel generality Novy je dkazem, e spor nebere na lehkou vhu. Ve he je toti licence, dky kter televize vysl. Arbiti mohou Lauderovi pisoudit celou stku, jej st nebo nic. Pokud by se odkodnn pohybovalo v dech destek miliard korun, znamenalo by to krach televize. Pak by se licence vrtila sttu a ten by pro ni hledal novho majitele. CME nezastr, e ji televizn vysln lk.

Pokud by byla jasn monost zskat novou licenci, uvtali bychom to, sdlil f esk poboky CME Jan Vvra. Nova sice hled svho arbitra, zrove se ale pokus cel spor, kter se m konat ve Vdni, jet zpochybnit. Lauderova firma nabdla, e pi vtzstv ve sporu pole 6 miliard korun eskmu sttu. Nai prvnci zjiuj, jestli to podle americkho prva nen zakzan korupn praktika, uvedl jeden z f Novy, Petr Chajda. CME to odmt. Nevidm dvod, pro by to mlo bt chpno jako nco patnho. esk republika musela zaplatit za nkoho, kdo se obohatil. Te je ance od nho ty penze zskat zpt, k Vvra.


Nova poprv vn hraje o peit

Uvnit televize Nova je opt nervzn atmosfra. Nejen majitele a veden, ale i adu zamstnanc znepokojuje hrozba arbitre, kterou proti televizi Nova zahjila americk spolenost CME Ronalda Laudera. Televize Nova, kter ron vydlv vc ne miliardu korun, se poprv ocitla ve skuten vnm nebezpe. Ohrouje ji nov arbitr, ve kter americk firma CME aluje Novu o nhradu ulch zisk ve vi 31 miliard korun. Takovou stku by toti nebyla ani jedna z nejziskovjch eskch firem schopna zaplatit. Hrozil by j bankrot a televizn licence by se pak vrtila sttu. ct, kolik je jet nosn majiteli CME Ronaldu Lauderovi zaplatit, majitel televize vak nechtj.

Nejsme ochotni platit ani korunu. Poadavky CME jsou neoprvnn, prohlsil f Novy Petr Dvok. Argumentuj tm, e si Lauder dl u podruh nrok na odkodnn, kter jednou zskal. esk stt toti na jae musel Lauderovi poslat 10,5 miliardy korun za to, e podle stockholmsk arbitre neochrnil investici CME do televize. f esk poboky CME Jan Vvra to odmt. CME si podle nho v ppad vtzstv nech jen st penz, o kter ho pipravila televize v dob fovn Vladimra eleznho. Zbytek chce vrtit eskmu sttu. Rozhodn nechceme dvakrt tot, poznamenal. Ale i proti tomu se Nova ohrazuje. Jej fov toti tvrd, e touto cestou se CME sna naklonit esk politick piky ve sporu na svoji stranu. Naznauj, e Lauder tak stt nepmo korumpuje.

fov Novy nyn tvrd, e je aloba pekvapila u proto, e CME jim ped nkolika tdny sama nabdla jednn o monm smru. Sami jsme byli ochotni nabdnout spoluprci v rmci Novy. Ale k jednn jsme se nedostali, protoe nhle pila arbitrn aloba, k editel Novy Dvok. Vvra nicmn ppadn smr nevyluuje. Te je m na jejich stran hit. Nevyluuju to, ale to by museli pijt s njakou nabdkou, uvedl Vvra. Nikdo z pracovnk televize oteven nepizn, e ho posledn vvoj situace kolem televize znepokojuje. Pesto je na Nov patrn nervozita.

Poprv je toti alovna pmo televize. Dvj aloby smovaly proti bvalmu editeli eleznmu. V druhm ppad byl alovn stt. Navc ve sporu jde o tak velkou stku, kterou by majitel nedali dohromady. Zda je v pozad krok CME pmo snaha, aby se firma dostala k televizn licenci, nechtj jej fov komentovat. Pesto se tato americk spolenost netaj svmi plny znovu vstoupit na esk mediln trh. V ptenm prohlen CME sdlila, e hodl expandovat. Dky penzm, kter vysoudila na eskm sttu, toti mla v druhm tvrtlet letonho roku ist zisk 330 milion dolar.

Zdroj: Marek Prak, Johanna Grohov, MF DNES, 9.8.2003


Tento pspvek doplujeme oficilnm stanoviskem TV Nova:

Arbitr CME veden proti CET 21 zmrn napad investici PPF

Jako zmrn a elov krok, kter napad investici skupiny PPF do TV NOVA, hodnot PPF postup spolenosti CME, kter podala nvrh na arbitr proti spolenosti CET 21, jejm majoritnm vlastnkem je prv skupina PPF (vlastnk podlu 52 %).

PPF podnikne veker prvn kroky k tomu, aby jej investice do TV NOVA byla ochrnna. Skupina PPF vstoupila do TV NOVA v ervnu roku 2002. Podailo se j finann situaci TV NOVA a jej cel skupiny konsolidovat a stabilizovat, co se pozitivn promtlo do hospodaen spolenost skupiny TV NOVA za rok 2002 i v prvnm pololet 2003. Skupina PPF ji investovala do TV NOVA stku v dech nkolika miliard korun a uhradila rovn pohledvku spolenosti CME ve vi 1 mld. K, kterou mla zaplatit spolenost CET 21 na zklad soudnho rozhodnut, kter se tkalo majetkovch ast v CET 21. Tento krok PPF pispl k vyjasnn i ekonomick stabilizaci spolenosti CET 21.

Zmrem skupiny PPF, jako hlavnho vlastnka, je zajistit spn rozvoj TV NOVA. Tomu odpovdaj ji realizovan a i pipravovan kroky PPF, jak v oblasti zen televiznho holdingu, tak v oblasti investic. Aktivity ze strany CME vak zmrn pokozuj investici a snahy skupiny PPF spn rozvjet TV NOVA.


TV NOVA nen dlunkem CME

Spolenost CME podala u vdeskho soudu arbitrn alobu proti CET 21, spol. s r.o., ve kter se domh nhrady kody za dajn ul zisk. Celkovou stku vyslila CME zhruba na 35 miliard korun. Veden TV NOVA to vnm jako pokus nrokovat si bezpracn zisky soukrom firmy daleko do budoucch let. Jde o krok firmy, kter u na eskm sttu vysoudila vce ne 10 miliard korun a dal miliardu obdrela za vyrovnn pohledvek od souasnch vlastnk TV NOVA.

Slib CME, e uspje-li u vdesk arbitre, daruje st z 10 miliard vysouzench v arbitri ve Stockholmu eskmu sttu je, vzhledem k dosud probhajcm soudnm sporm mezi CME a CET 21, snahou o ovlivnn nezvislosti soud. Nabdka je tedy ve skutenosti pokusem o platek.

CME pvodn zaala ve stedn Evrop operovat v oblasti televiznho trhu, ale po srii nespch se vyprofilovala tm vhradn jako vymahatel dajnch pohledvek.

Veden TV NOVA je pesvdeno, e arbitrn soud ve Vdni alobu CME zamtne a de facto tak potvrd stanovisko, e tak vsledek arbitre ve Stockholmu lze napadnout.

Petr Kostka, Tiskov mluv TV NOVA


poet koment k tomuto lnku: 20

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
06/08 T m televizn prva na Ligu mistr
05/08 Berlnsk nedokonen televizn v
20/07 Osobn motivace k vkonu funkce generlnho editele T
18/07 Teze k oblasti programu, technickho rozvoje a ekonomiky esk televize
13/07 Pozvnka na vstavu starch rdi a televiz

Komente:

nejnovj komente jsou nahoe za obsah ne uvedench koment tvCentrum nezodpovd!
Mj pspvek

10.08.2003 - 23:15 GESPA
@technikTKR: na to, abych dokzal ct kolik u ns bude stt za dva roky receiver na DVB-T nemusm bt jasnovidec, sta pokud se o tuto problematiku jen okrajov zajmm, ale to tob nehroz, ty jen plc a zanm vit, e nejsi jen demagog, ty tomu opravdu vbec nehov (asi proto si el od antn radji ke kabelu, kde jen sed na idli a zejm se vzdlv jen v tom, jak vysvtlovat nutnost zdraovn). * Videa s analogovm tunerem budou za dva roky stejnej peitek jako donedvna s tunerem bez kabelovch kanl, ale v tomto ppad (tunery bez CC) jsi ochotn doporuoval koupi novch pstroj! * KOMBINACE NEZNLKA, DEMAGOGA SPOJEN S LOBOVNM TO U JE I NA M TROCHU MOC! GESPA konec... ****** @juzek: Pokud se pouij mal (ale etn) vyslae a to je velice pravdpodobn, tak pesahy budou minimln (nap. souastnch cca. i 100km urit hrozit nebude).
GESPA:

10.08.2003 - 21:55 technikTKR
Kristepane kterho normlnho zkaznka v R zajmaj njak ceny a prodejny kdesi v Nmecku...??? Pi o realit a ne hlouposti a si zajede ke skopkm (kde to koup se zrukou, ale s takovou, kterou ti v R nikdo neuzn, bude tomu chybt CZ menu a CZ nvod, na hranicch jet zaplat clo+DPH, k tomu nklady na dopravu z R do SRN a zpt... msto 3.000,-K t to vyjde min. na dvojnsobek) nebo smylenky za dva roky u ns budou stt DVB-T receivery 3.000,-K (mon budou, mon taky ne - se snad jasnovidec?). A jestli je nebo nen videorekordr VHS high-tech prostedek na zznam to taky vbec nerozhoduje - VHS videorekordr je nejrozenjm domcm systmem pro poizovn a reprodukci audiovizulnho zznamu, a nic nenasvduje tomu, e se to v dohledn dob zmn (DVD se svmi vzjemn nekompatibilnmi formty, malou kapacitou a nehorznou cenou rozhodn VHSku ze scny nevytla). Take dokud nebude mt videorekordr vstupn DVB-T dl, tak to zase pro zkaznka bude znamenat mt dal krm na kterm si bude pepnat programy, a kter bude muset na svoje nklady podit. Televizor s cenou pes 20.000,-K asi taky nebude zrovna lgrem, na kter by lidi stli fronty pes noc u prodejen... K tomu vemu uboh nabdka program a DVB-T miz v propadliti djin. Navky :-)
@juzek

10.08.2003 - 21:41 Patrik
Ja bych se ale bal prave toho ze tady v pohranici (horsky teren) bude s DVB-T problem....
Gespa

10.08.2003 - 21:22 juzek
Gespa: Nesouhlasm e s DVB-T pibudou kabelu zkaznci kte sleduj Markzu apod.V kabelu toto schz a schzet bude z dvod autorskch prv!Chce ct e pesah u DVB-T nebude?J si myslm opak,pesah bude a pro pohrani opt atraktivnj monost sledovat vce paket (take zase odliv od TKR) S tou cenou souhlasm ale Technik TKR tu lobuje za UPC,tak se nediv!S tou 20 TV citace viz doleDoke si pedstavit dn tvrzen.
dodatek

10.08.2003 - 21:01 GESPA
Jet jsem zapomnl dodat, e a nejdle za dva roky u ns budou stt DVB-T receivery 3.000,-K (ped rokem stly okolo 10.000,-K, dnes je to okolo 5.000,-K), tak kabelovka, kter zanala u 30,-K/msc a je dnes hluboko pes 300,-K/msc, bude za dva roky tuty nejm pes 400,-K/msc. Take poku nkdo nen TV fanatik, tak se na njakej kabel vklidu vyprdne a koup si radji DVB-T pijma. Videa a podobn komponenty jsou tak jen otzkou asu, mimochodem ono video u taky nen zrovna high-tech prostedek na zznam. P.S. A kdo nechce dva roky ekat na cenu 3.000,-K za DVB-T receiver, a si zajede ke skopkm. P.S./2 @technikTKR: Nedvno jsi zaryt tvrdil, e na naem trhu nen dn televizor s vestavnm DVB-T tunerem, vidm, e alespo toto jsis u konen ovil, tak te si zaje do Nmecka a podvej se kolik stoj nejlevnj DVB-T receivery, anebo se o to konen zani taky zajmat, kdy se k DVB-T tak rd vyjaduje (a pitom nev ani to nejzkladnj!)!
@technikTKR

10.08.2003 - 20:47 GESPA
@technikTKR: Ty se vn bu pln ... nebo jsi jet lep demagog ne Ironman. V Nemcku jsou k dostn DVB-T receivery u od 100eur a u to v kadej idiot. Ne u ns zane vyslat ofiko DVB-T tak ti zaruuju, e nejlevnj receiver bude pod 3.000,-K. Take vc ti a pemlej u toho!!!
GESPA:

10.08.2003 - 19:25 technikTKR
Tu tvoji utopickou cenu 3.000,-K za DVB-T receiver si schovej do diskuz nkde v hospod, kde ti to oralci budou rat... Na trhu je nejlevnj DVB-T receiver nkde v cen kolem 5.000,-K a nejlevnj televizor s integrovanm DVB-T receiverem vychz pes 20.000,-K. Videorekordr s DVB-T receiverem nen dostupn dn! Za tyto penze mt 5 program (a vc jich stejn nebude)... to je skuten terno!
Mj prspevok

10.08.2003 - 14:28 anonym
@GESPA: Nkde jsem vidl kol rozloen zkaznk a docela mn pekvapilo e se CATV (bez ohledu na opertora) a Direct nejlpe prodvaj v mstech s nejvt nezamstnanost. Struktura zkaznk podle pjmu byla tak docela zajmav. Socky se zkl vzdlnm bez prce vedli, ped dchodcema :-)
mj skromn osobn nzor

10.08.2003 - 14:06 GESPA
@anonym: souhlasm. *** @technikTKR: Ty jsis asi lehnul! To si vn mysl, e nezamstnan socky budou radji platit pes 300,-K msn za kabel, ne aby si jednorzov podily receiver na DVB-T za 3.000,-K??? *** @juzek a katoda: DVB-T urit nebude znamenat podle m dnou velkou konkurenci pro CATV. U ns bude VOLN vyslat kolem 6-ti (max.8-mi) stanic typu Prima, Nova, T, na njakou 20-ctku juzku rovnou zapome. Kabelovkm ubudou zkaznci, kte ji dnes sleduj jen z nouze, protoe i kdy jim sta zkladn esk programy (ve zmnn), nemaj v oblasti dobr signl, a tak si mus platit pro n zbyten nadstandardn kabel. Na druh stran pibudou lid, kte dnes pijmaj nap. Markzu, STV, JOJ dky velkmu pesahu analogu pes hranice, co s DVB-T pjde (dky pouit technologie malch etnch vysla) do hje a tmto zkaznkm, kterm nesta pouze zkladn esk programy (ve zmnn), nezbude nic jinho ne jt do kabelu (DVB-S dky monmu zemnmu rozsahu pjmu bude vdy kdovan a pjem pro neautorizovan jedince bude pod sloitj). Take podle m na tom budou kabelovky pod stejn, naopak asem si lid zvyknou platit a podl kabelovek na naem trhu jet troku stoupne oproti dnenmu stavu.
Mj pspvek

09.08.2003 - 23:19 anonym
Nemm rd Novu ale Lauder je zlod.... a dareb.....
Katoda:

09.08.2003 - 22:23 technikTKR
V zemch kde skomr (pardn vysl :-) ) DVB-T nen dn pokles v potu abonent TKR. Taky pro by ml bt - kdy nkdo nechce TKR, tak ho prost nem, me si pijmat signly z DVB-S nebo z DVB-T nebo si pjovat DVD v pjovnch atd. M-li naopak nkdo o TKR zjem, tak ho bude mt pod - nechpu ty vsty o tom, e zrovna DVB-T m bt pro TKR takovou konkurenc...? To DVB-S je tedy rozhodn konkurenc vt (u kvli potu program) a dn pokles zkaznk nen - sp naopak. DVB-T s tm mizriem, co nabz, neme konkurovat (v Nmecku) ani analogovmu satelitnmu vysln, nato TKR (kde je mimo jin i vysokorychlostn internet - pojem pro DVB-T zcela neznm...). A to nemluvm o R, kde DVB-T pedstavuje tak bohatou nabdku, e jeden nesta asnout :-)))
K tomu Tc vs. mobil - pokud by o DVB-T byl hlavn zjem z dvodu mobilnho pjmu, tak klidn vm tomu, e by u TKR mohl nastat pokles zkaznk a pesun k DVB-T (samozejm v ppad zhruba stejn programov nabdky). TKR toti logicky nikdy mobiln pjem nenabdne. Ovem toto je pouze utopie, protoe nco jinho je vlastnil mobil a bt kdykoliv a kdekoliv k dosaen, a nco jinho je sledovn televize. Take nstupem (bude-li vbec nkdy njak) DVB-T v R se nezmn prakticky nic a v okamiku vypnut analogovch vysla nastane naopak boom TKR - vtina lid (mimochodem v R je pes 500.000 nezamstnanch) se toti z vysoka vy**re na nkolika tiscov investice do DVB-T receiver a bude dl v klidu a v pohod sledovat programy z TKR :-)
@juzek a technikTKR

09.08.2003 - 21:15 Katoda
S rozvojem DVB-T pejde zcela jist tlum klasickch kabelovek, pokud nepijdou s novmi a KVALITNMI slubami. Bude to obdobn, jako kles dnes kadm dnem zjem o telefonovn po pevnch linkch. Argumenty technikaTKR jsou stejn demagogick a liv jako byly ty, kter o digitlnm vyslnm hlsal elezn ve sv one-man show.
juzek:

09.08.2003 - 20:15 technikTKR
Pokud by v R vyslalo pes DVB-T 20 program, tak je tm 100% jistota, e vtina z tchto 20 program bude i v rozvodech TKR. Jestli ti to jet nedolo, tak kad nov provozovatel njak TV stanice (GalaxieSport, Stanice O, HBO2 atd.) v prvn ad oslov UPC a zane jednat o zaazen do TKR a Directu. Take n Amen by to rozhodn nebyl - sp naopak :-)))
Mj prspevok

09.08.2003 - 20:03 juzek
Nesrovnvej stle nmecko s nmi j jsem nastnil tu monost mt u ns pozemn 20 TV (20 licenc)to by byl V amen.Tak poet abonent u kabelovky UPC stoup-zase bav.Pokud jsem sprvn informovn tak u DVB-T nepotebuje antnu ani v pzem.Nevm co m rozhan Ty,celkov jste asi dost slep a hlu,ale nevrac se zpt na star STA kter opertor v peme zruil,ale vytv upln nov STA,kter jsou nkolikrt levnj ne Vy!!!
juzek:

09.08.2003 - 19:24 technikTKR
Jasn - v Nmecku je DVB-T v pln rozmachu, ale pijm ho jenom 10% lid, protoe kad normln (a ekonomicky) uvaujc Nmec si radi koup za 70 analogov satelit, kter nabz tch program (v nmin) pes 30. A to se nebavm o TKR, kde je tch program taky pes 30 (a bez nutnosti dokupovn njakch receiver) nebo o DVB-S, kter nabz stovky program...
Antny ze stech u miz. Hlavn ovem kvli TKR (kde nepotebuje antnu ani v suternnch bytech, narozdl od jakhokoliv terestrilnho vysln) :-))) A odhlaovn TKR? Trochu sis nejsp pihnul, ne...? Poet abonent stoup, ale vichni to odhlauj a vrac se k rozhaenm STA - to teda nejde moc dohromady...
Celkov poet koment: 20 / zobrazuj se: 1 ... 15 1 2 > >>

zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!