satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
Pondl 08.11.2004 - 17:21:45 online 7 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
34%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
10%
DVB-T
8%
satelitu
26%
Hlasovalo 353 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Sledovanost voleb v nabdce esk televize dnes
SUPPORT LESBIENS - pirtsk narozeniny Radia 1 dnes
Mezinrodn festival film o vd, technice a umn TECHFILM 2004 dnes
Vberov konanie na zabezpeenie pozemskho digitlneho TV vysielania vera
Povolebn diskusn poad Otzky 7. listopadu 2004 vera
Michal Souek posl tm modertor TV Prima vera
DVB-T zahajuje v dalch nmeckch regionech
h.i.t. se mn v t-music
TV JOJ zaala digitlne vysielanie pre Koice a okolie
Sting na ku

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: DVB-T
Dal odklad digitln koncepce
Autor: ing. Zdenk Duspiva, e-mail: Pidan: 28.08.2003

Je zcela zejm, e termn 31.8.2003, stanoven vldou ministrovi informac V.Mlynovi pro pedloen aktualizovan Koncepce pechodu na digitln vysln, nebude splnn. Dojde tedy k dalmu odkladu dokumentu, kter by ml zahjit zsadn zmnu systmu rozhlasovho a televiznho vysln v esk republice. Zmny, kter by v dalm obdob mla mj. znamenat vrazn zven technologick kvality vysln, rozen programov nabdky a mla by umonit mnoho dalch interaktivnch slueb ve prospch divka.


Ji ped rokem byl zpracovn nvrh zkona k pechodu na digitln vysln, kter vak nebyl nikdy ani projednvn. Nov vlda, v souladu se svm programovm prohlenm, zahjila prce na zmn koncepnch dokument nezbytnch pro digitalizaci. Pvodn termn 31.5. byl prodlouen do konce srpna. Bohuel ani te nen zejm, kdy budou pro laickou i odbornou veejnost k dispozici zsady nov koncepce a kdy bude monost pro serizn diskuzi. Nvrh Ministerstva informatiky (MI) byl pedloen dalm hlavnm institucionlnm autoritm - Rad pro rozhlasov a televizn vysln (RRTV) a eskmu telekomunikan adu (T). Pedpoklad MI potal s projednnm na pracovn rovni nejpozdji do 18.8. Od projednn ve zmiovanch sttnch institucch se oekvalo nalezen spolenho stanoviska, zejmna v otzce vydvn pslunch licenc tak, aby byly stanoveny jednoznan podmnky pro astnky a zjemce o digitln vysln a aby pozdji nedochzelo k praktickm potm.

RRTV vak zatm dn oficiln stanovisko nevydala. Problematika byla eena na zahjenm 16.zasedn dne 26.8. Rada vedla k vci rozpravu a ustanovila pracovn skupiny, kter maj do dalho zasedn (9.9.2003) navrhnout dal postup. Teprve pak lze oekvat vsledn stanovisko.

Nezbv nic jinho, ne trplivost a tak nadje, e ji nedojde k dalmu odkladu digitalizace v echch. Dosavadn postup tak me nahrvat nkterm nzorm a snahm o zbrdn zmn v televiznm a rozhlasovm vysln. Pipoteme-li k tomu aktuln pochybnosti o stavu a vsledcch hospodaen esk televize, je jasn e i oekvan vd pozice veejnoprvn televize v procesu novch technologickch i programovch zmn
me bt vrazn oslabena.


ing. Zdenk Duspiva, publicista


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
22/08 DAB na veletrhu IFA
21/08 Pjem DRM a pota
17/08 Rozvoj DVB-T a DAB v nkterch evropskch zemch - 41.st druh pokusn vysln ve vcarsku
08/08 DVB-T v Berln: Pepnut z analogu na digitl trvalo pouh ti minuty
23/07 Digitln rozhlas ance nebo vzdlen budoucnost?

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!