satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
Pondl 08.11.2004 - 18:51:37 online 4 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
34%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
10%
DVB-T
8%
satelitu
26%
Hlasovalo 353 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Sledovanost voleb v nabdce esk televize dnes
SUPPORT LESBIENS - pirtsk narozeniny Radia 1 dnes
Mezinrodn festival film o vd, technice a umn TECHFILM 2004 dnes
Vberov konanie na zabezpeenie pozemskho digitlneho TV vysielania vera
Povolebn diskusn poad Otzky 7. listopadu 2004 vera
Michal Souek posl tm modertor TV Prima vera
DVB-T zahajuje v dalch nmeckch regionech
h.i.t. se mn v t-music
TV JOJ zaala digitlne vysielanie pre Koice a okolie
Sting na ku

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Kabelov televize
Hello kde je to Chello - II.
Autor: inet.sk, e-mail: Pidan: 01.09.2003

Verte alebo nie, sila mdi je obrovsk. To, o nebolo mon za 6 tdov, sa nhle podarilo za jeden de de, v ktorom sme publikovali tento lnok na INET-e. Technici UPC prili, vymenili v dome zopr rozboovaov, ktor nadmerne tlmili signl, a zrazu je Chello dostupn aj u ns. Preo sa to nedalo skr?


Nu, tam kde je konkurencia prakticky nulov, je aj starostlivos o zkaznka otzna. Ostva len dfa, e rchle vybavovanie sanost, aj tch menej medializovanch, sa stane tandardom zo strany UPC voi vetkm, ktor netrpezlivo akaj na pripojenie Chello. Koniec koncov, je to v zujme opertora. To, e zkaznk mus niekoko tdov doprosova sa sluby, ktor predsa stoj nemal peniaze, nie je normlne.

Zverom krtke vysvetlenie. elom lnku nebolo spochybova alebo vychvaova kvality sluieb Chello. Na hodnotenia tejto sluby prde ete as. Chceli sme skr poukza na praktiky, ktor bu v dsledku slabej technickej prpravy projektu alebo nedostatonej starostlivosti o zkaznka, sa proste dej, ale informcie o nich sa doteraz na verejnos nedostvali.

Zverejovanie tchto informci me iba prispie k zlepeniu starostlivosti o zkaznka a v konenom dsledku, k zveniu dostupnosti sluby a konkurencie na slovenskom trhu. Opsan prklad o tom sved.


Stanovisko spolonosti UPC Slovensko

26.08.2003, Bratislava. Spolonos UPC Slovensko sa ospravedluje zkaznkovi za spsoben nedorozumenie. Chyba v komunikcii nastala medzi spolonosou UPC a dodvatemi, ktor vykonvaj modernizciu siete. Dovoujeme si touto cestou poakova inet-u za uverejnenie zkaznckej sksenosti. UPC zriadilo infolinku, na ktorej mu zkaznci alebo zujemci o chello riei podobn problmy 24 hodn denne. Verme, e tto sksenos nie je pravidlom a aj vaka nej sa nm podar vylepi vntrofiremn systm komunikcie.

Spolonos UPC Slovensko rob vetko pre to, aby na podnety zkaznkov reagovala neodkladne. Problm s pripjanm na slubu chello svis iastone s tm, e verejn telekomunikan sie sa nezhoduje plne s hranicami mestskch ast. Preto ete nie s niektor okrajov ulice pripojen na slubu chello, ale vina ulc Starho Mesta, Petralky, Dlhch Dielov a Lamaa s pripojen. UPC sprstupn chello do konca roka aj na Kramroch a v Rai. Ostatn mestsk asti bud pripojen v priebehu roku 2004.

Sme presveden, e chello prina uvateom internetu zbavu a itok, ktor oakvaj. Pri prci s tisckami klientov sa zkonite vyskytn aj poruchy a nedorozumenia. UPC Slovensko sa bude aj naalej snai minimalizova poet podobnch prpadov. akujeme za upozornenie a elme vm vea prjemne strvench hodn na internete za paulnu cenu.

Stano aling, poveren hovorca UPC Slovensko

Zdroj : www.inet.sk.


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
26/08 Nizozemsk UPC opout reim soudn ochrany ped viteli
26/08 Kabelov s v Maarsku tyi nov televizn kanly
26/08 Hello kde je to Chello?
21/08 Od septembra MMDS v Bratislave aj od spolonosti Satro
27/07 Ani v R jet nen psmo MMDS mrtv

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!