satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
Pondl 08.11.2004 - 16:58:34 online 4 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
34%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
10%
DVB-T
8%
satelitu
26%
Hlasovalo 353 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Sledovanost voleb v nabdce esk televize dnes
SUPPORT LESBIENS - pirtsk narozeniny Radia 1 dnes
Mezinrodn festival film o vd, technice a umn TECHFILM 2004 dnes
Vberov konanie na zabezpeenie pozemskho digitlneho TV vysielania vera
Povolebn diskusn poad Otzky 7. listopadu 2004 vera
Michal Souek posl tm modertor TV Prima vera
DVB-T zahajuje v dalch nmeckch regionech
h.i.t. se mn v t-music
TV JOJ zaala digitlne vysielanie pre Koice a okolie
Sting na ku

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Kabelov televize
Intalcia chello v septembri len za korunu
Autor: www.inet.sk, e-mail: Pidan: 07.09.2003

Spolonos UPC Slovensko roziruje svoju bezkonkurenn ponuku internetu po kbli v alch mestskch astiach Bratislavy a dramaticky zniuje cenu intalanho poplatku na symbolick 1,- Sk z pvodnch takmer dvetisc korn. Kblov internet je pritom dostupn u v tyroch mestskch astiach Bratislavy.

Vysokorchlostn internet po sieti kblovch rozvodov chello je teda op prstupnej v mestskch astiach Star Mesto, Dlh Diely, Lama a Petralka.

V lete sa v tchto lokalitch uskutonil projekt modernizcie kblovch rozvodov, ktor umouje obojstrann prenos dt a vylepuje prjem televzneho signlu. Vetci zujemcovia z uvedench mestskch ast urite uvtaj, e v septembri je intalan poplatok je iba 1,- Sk.

Zujemca o chello mus iba zloi vratn depozit za modem (2 499,- Sk) a potom bude kad mesiac plati len jeden fixn paul (1 699,- Sk) bez ohadu na as strven na internete. V porovnan s ADSL m t vhodu, e uvate plat iba jeden poplatok za prstup k internetu a nie dva za telefnnu linku a internet. chello nie je viazan na odber telefnnej sluby, neobsadzuje existujcu telefnnu linku a umouje paraleln sledovanie kblovej TV.

Obyvatelia Bratislavy Starho mesta si mu slubu chello objedna on-line cez www.upc.sk alebo kontaktova infolinku UPC pod telefnnym slom +421 2 594 22 444. Uveden ceny s vrtane DPH.

chello je vedcim eurpskym poskytovateom irokopsmovho internetovho pripojenia s viac ako 700 000 zkaznkmi v smych eurpskych krajinch: Holandsku, Raksku, vdsku, Nrsku, Franczsku, Belgicku, Posku a Maarsku. Sluba chello poskytuje stle irokopsmov internetov pripojenie za pevn cenu bez telefnnych nkladov a rchly a jednoduch prstup do rozsiahleho sveta zbavy a informci. Okrem toho, portly chello uvdzaj v miestnych jazykoch loklne, nrodn aj medzinrodn obsahy irokopsmovch pripojen. chello broadband je dcrskou spolonosou United Pan-Europe Communications N.V. (UPC) a sasou UPC Media Division.


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
06/09 E pracuje na stratgii rozvoja irokopsmovho pripojenia na internet
03/09 TES Media a Intercable CZ sjednot ceny za kabelovou TV
01/09 Hello kde je to Chello - II.
26/08 Nizozemsk UPC opout reim soudn ochrany ped viteli
26/08 Kabelov s v Maarsku tyi nov televizn kanly

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!