satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satelitShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

TA3.com
ter 30.03.2004 - 22:40:12 online 7 lid pihlen Nastav barvu:


Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
TNS SK u intaluje peoplemetre do televzorov respondentov dnes
LPR Hesensko vypisuje frekvence DVB-T dnes
Posledn medilne vystpenie prezidentskch kandidtov pred moratriom bude v TV Markza dnes
Hled se prominent pro reality show dnes
Semin (o DVB-T) skonil, zapomete dnes
Hokej pilk reklamu za miliardu korun, vce ne polovinu dostanou televize vera
STV dosiahla v tdni od 8. do 14. marca rekordn sledovanos, ved sprvy vera
esk mdia pipravuj petici za dodrovn spisovnho jazyka poslanci snmovny PR vera
Pokojm eskch dt zanaj vvodit televize, mobily a potae vera
Polvkov Mani mizely penze vera

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

12/03 - TV ke staen: Program: AXN, Romantica, Spektrum, Travel Channel, Private Gold a Private Blue na msc duben.

08/03 - TV ke staen: Program: HBO a HBO2 na msc duben.

16/02 - V sekci TV program je dostupn tak denn televizn program stanice Club. Dle tu nechyb ani program dtskho kanlu MiniMax.
Rubrika: Stanice a vyslae
Twist sa chce sta po vstupe partnera nadregionlnym rdiom
Autor: I.imloviov, Stratgie, e-mail: Pidan: 24.10.2003

Novm investorom rdia Twist sa stala spolonos ERG Media and Broadcasting Holding B.V., ktor je 100% dcrskou spolonosou americkho investinho fondu iEurope. Tento investin fond m svoje sdlo v Budapeti a operuje na zem eska, Slovenska, Maarska, Slovinska, Chorvtska a Rumunska. Ako pre Stratgie povedal Andy Hryc, generlny riadite rdia Twist, spolonos ERG Media, chce vytvori v spomnanch krajinch sie elektronickch mdi, ktorej zkladom by mal by prve slovensk Twist.

Samozrejme, e vstup zahraninho kapitlu svis aj s rozvojom Twistu v eskej republike. V Prahe u vysiela pre 2,5 milina posluchov, v spoluprci s investinou skupinou by malo djs k rozreniu vysielania na cel echy. Hoci bude z jeho frekvenci znie slovenina, spravodajstvo a niektor vstupy by mali by v etine.

Naou vziou je vytvori nadregionlne, medzinrodn - slovensko-esk rdio v rmci E, priom chceme naplno vyui vlastnctvo licencie na rozhlasov vysielanie v R. Povaujem to za nau konkurenn vhodu do budcnosti, pretoe je krajne nepravdepodobn, e by ete nejak in slovensk vysielate mohol zska licenciu na vysielanie v slovenskom jazyku v echch, povedal Andy Hryc, ktor aj naalej ostva riaditeom a 24 % vlastnkom rdia.

iEurope je poda jeho slov finannm investorom a nebude nijakm spsobom ovplyvova filozofiu a programov smerovanie Twistu. Po tom, ako Rada pre vysielanie a retransmisiu schvlila prevod 76 % podielu rdia Twist na novho investora, chc obe strany o najskr uzavrie zmluvu a upravi vlastncke prva.


Zdroj: Ivana imloviov, Stratgie, 23.10.2003


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
24/10 Poslanci NR SR posunuli do druhho tania nov zkon o STV
23/10 Rada T jednala v Televiznm studiu Brno
22/10 Generln editel T nenalezl vhodnho kandidta na funkci editele TS Brno
22/10 Probhlo 20. zasedn RRTV
20/10 Zmny v provozu vysla eskho rozhlasu

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!