satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satelitShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

TA3.com
tvrtek 18.03.2004 - 19:41:52 online 2 lid pihlen Nastav barvu:


Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
tatisti - no i nie? dnes
O televizn poplatky se hraje podivn hra vera
Edv pohdkov balk aneb J, Hele a Muf se vrac vera
GfK bude mit zjem o elektronick mdia pomoc hodinek vera
Poslanci zvolili piatich lenov Rady STV vera
DVB-T v Polsku
SuperStar lme rekordy
toky v Madridu by nemly ovlivnit sthovn RFE/RL
DVB-T v zpadnm Nmecku (Westdeutschland)
France Tlcom a Vivendi jednaj o spojen kabelovch diviz

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

12/03 - TV ke staen: Program: AXN, Romantica, Spektrum, Travel Channel, Private Gold a Private Blue na msc duben.

08/03 - TV ke staen: Program: HBO a HBO2 na msc duben.

16/02 - V sekci TV program je dostupn tak denn televizn program stanice Club. Dle tu nechyb ani program dtskho kanlu MiniMax.

09/02 - TV ke staen: Program: AXN, Private Blue, Romantica na msc bezen.

05/02 - TV ke staen: Program: HBO, HBO2, Private Gold, SuperMax, Spektrum na msc bezen.

12/01 - TV ke staen: Program: HBO, HBO2, AXN, Private Blue, SuperMax, Spektrum na msc nor, program stanice Travel channel na msc bezen.
Rubrika: Kabelov televize
chello plus internet zrchuje
Autor: PR Press UPC Slovensko, e-mail: Pidan: 12.11.2003

Spolonos UPC Slovensko, ktor poskytuje irokopsmov internetov slubu chello, prichdza s novou slubou: chello plus. Ide o nov slubu neobmedzenho asovho prstupu k internetu, ktor umouje pripojenie a troch potaov v domcnosti, i menej firme k vysokorchlostnmu internetu za fixn mesan paul. Rchlos prijmania dt pri chello plus predstavuje a 768 Kbit/s a rchlos odosielania dt je 256 Kbit/s.


chello plus zrchuje a zvyuje monosti internetu. Pouvate za pripojenie a troch potaov zaplat iba fixn mesan paul 2 399,- Sk (vrtane DPH) bez ohadu na as strven na internete. Prstup k informcim a zbave, sahovanie grafickch i hudobnch sborov vetko je k dispozcii okamite 24 hodn denne pre vetkch lenov rodiny naraz, u nikdy nemuste aka na von pota! Pouvatelia chello plus zskaj zrove tri e-mail adresy s piatimi aliasmi a k tomu umiestnenie troch internetovch strnok, kad o vekosti 10 MB.

Ke sme sprstupnili chello na Slovensku, nai zkaznci sa len oboznamovali s vhodami rchleho internetu. Zaali oceova monosti rchleho a neustleho prstupu za fixn mesan paul. asom, poiadavky naich zkaznkov rstli, o bol dvod kontinulneho vvoja naej sluby. Preto rozirujeme chello do novch lokalt a v sasnosti prezentujeme chello plus. zkaznci chello mu zabudn na vznam slova aka, povedal generlny riadite UPC Slovensko Martin Maaeje.

Sluba chello plus je niekoko krt rchlejia a kvalitnejia ako dial-up pripojenie, i ISDN. V porovnan s ADSL prstupom na internet m vhodu, e pouvate plat iba jeden et a neplat za objemy prenesench dt nad stanoven kapacitu. Neobsadzuje telefnnu linku, nevyaduje si prechod na drah telefnny paul a umouje paraleln sledovanie kblovej televzie. Pouvatelia chello plus, ktor si objednaj nov slubu do konca roka 2003, navye zskaj intalan poplatok iba za 1,- Sk, priom nemusia zloi iadny depozit za kblov modem.

Obe sluby chello chello classic a chello plus s sprstupnen v Bratislave, v nasledovnch mestskch astiach a lokalitch: Starom Meste, Petralke, Lamai, Rai, na Dlhch Dieloch, Kramroch a v Krasanoch. Do konca mesiaca sa sprstupnia aj vo Vajnoroch.

Zujemcovia o chello classic a chello plus sa mu dozvedie viac informci na UPC Infolinke 02/594 22 333 (nonstop linka), prpadne na www.upc.sk alebo na www.chello.sk.chello broadband

chello je vedcim eurpskym poskytovateom irokopsmovho internetovho pripojenia s viac ako 700 000 zkaznkmi v desiatich eurpskych krajinch: Holandsku, Raksku, vdsku, Nrsku, Franczsku, Belgicku, Posku, Maarskum eskej republike a na Slovensku. Sluba chello poskytuje stle irokopsmov internetov pripojenie za pevn cenu bez telefnnych nkladov a rchly a jednoduch prstup do rozsiahleho sveta zbavy a informci. Okrem toho, portly chello uvdzaj v miestnych jazykoch loklne, nrodn aj medzinrodn obsahy irokopsmovch pripojen. chello broadband je dcrskou spolonosou UnitedGlobalCom, Inc. (UGC) a sasou jej divzie Chello Media.


UPC

United Pan-Europe Communications (UPC) je sasou spolonosti UnitedGlobalCom Inc. (UGC) a patr medzi vedce spolonosti v oblasti irokopsmovho pripojenia a zbavy v Eurpe. Prostrednctvom svojich irokopsmovch siet poskytuje prenos televzneho signlu, pripojenie na internet, telefnne spojenie a programmingov sluby. V krajinch Strednej Eurpy ponka aj sluby digitlnej satelitnej televzie. UPC m viac ako dev milinov zkaznkov v jedenstich krajinch.


Jaroslav Kolr, Neopublic, s.r.o.


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
07/11 Kabelov televize od ledna 2004 pravdpodobn nepodra
05/11 Kabelov televize v kraji si klienty udruj
30/10 Kabel Plus VS obmedzil poet programov v MMDS
28/10 CATV Tekov je tretm poskytovateom internetu cez kbel
27/10 V Nmecku maj po konsolidaci zbt dv hlavn kabelov televize

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!