satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satelitShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

TA3.com
tvrtek 18.03.2004 - 19:43:36 online 2 lid pihlen Nastav barvu:


Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
tatisti - no i nie? dnes
O televizn poplatky se hraje podivn hra vera
Edv pohdkov balk aneb J, Hele a Muf se vrac vera
GfK bude mit zjem o elektronick mdia pomoc hodinek vera
Poslanci zvolili piatich lenov Rady STV vera
DVB-T v Polsku
SuperStar lme rekordy
toky v Madridu by nemly ovlivnit sthovn RFE/RL
DVB-T v zpadnm Nmecku (Westdeutschland)
France Tlcom a Vivendi jednaj o spojen kabelovch diviz

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

12/03 - TV ke staen: Program: AXN, Romantica, Spektrum, Travel Channel, Private Gold a Private Blue na msc duben.

08/03 - TV ke staen: Program: HBO a HBO2 na msc duben.

16/02 - V sekci TV program je dostupn tak denn televizn program stanice Club. Dle tu nechyb ani program dtskho kanlu MiniMax.

09/02 - TV ke staen: Program: AXN, Private Blue, Romantica na msc bezen.

05/02 - TV ke staen: Program: HBO, HBO2, Private Gold, SuperMax, Spektrum na msc bezen.

12/01 - TV ke staen: Program: HBO, HBO2, AXN, Private Blue, SuperMax, Spektrum na msc nor, program stanice Travel channel na msc bezen.
Rubrika: Technika
Digitlne na vlnch MMDS ? (2.as)
Autor: Duan epka, e-mail: Pidan: 22.11.2003

Pri samotnom digitlnom prenose sa asto hovor o vhodch, ale aj o nevhodch.

+ Ako u bolo spomenut, medzi hlavn vhody patr kvalita vysielanch sluieb pri porovnatenom mnostve programov ako v klasickch kblovch rozvodoch v mestch. Signl nie je ruen vonkajmi vplyvmi a dostva sa v nepokodenej kvalite prostrednctvom digitlneho prijmaa boxu priamo k uvateovi. Rovnako aj straty na dke kabele s menie, jednotliv kanly v rastri sa neruia. Na prv pohad vidno vyiu rozliovaciu schopnos programu, ako aj stabiln prjem v prpade nepriaznivho poasia i atmosferickch inovch vpadkov. Prve rozlin vonkajie vplyvy, niekedy aj nepriamo svisiace s vysielanm ( prekka vo forme stromu, inov vboj, hmla, d, sneenie ) asto boli zdrojom neodstrnitenho ruenia. V digitlnom vysielan s tieto prvky o najviac eliminovan. Kad kanl m rovnak rove a rovnak technick kvalitu vysielania.

Obr.3. Znehodnoten digitlny signl, prpadne signl na hranici prjmu v digitle.
+ Samotn pokrytie sa multiplexom zvyuje, odpadvaj vak zny na tzv. hrane pokrytia. Pokia ste na hrane pokrytia, me sa sta, e signl budete naalej ma a kvalitnej ako doteraz. Rovnako vak me by zna menej pokryt, vtedy signl plne stratte, aj napriek tomu, e v analgu ete vidno zazrnen obraz. Digitl na zklade vzorkovania a opravnho kdu rozliuje bu 100% signl alebo iadny. Signl me kockova ako pri klasickom digitlnom satelitnom vysielan. Vtedy sa nachdzate u mimo pokrytia.

+ Hlavn plus pri vbere tohto systmu zohrva aj fakt, e vysielanie je kdovan nelinernym spsobom, teda kad kanl v multiplexe zvlášť a na kombinatorick rovnicu. V konenom vzname to pre abonenta znamen, e me pozera iba ten program, ktor si zaplat.

Obr.4. plny vpadok analgovho signlu.
+ Tzv. ierne antny bud hne v prv de digitlu vyraden z innosti.

- Medzi jedin, dos asto skloovan nevhodu digitlu patr fakt, e jeden digitlny box me by napojen iba na jeden televzny prijma. Mnostvo uvateov m svoj signl niekedy aj niekokokrt rozboen po celom dome alebo bytovke. Pri prechode na digitl si bud musie zaobstara presne tak poet boxov, koko vlastnia televzorov. Rozboovanie signlu bude mon, avak konen dekodr bude musie by intalovan pri kadom televznom prijmai.

- Druh nevhoda me by prve v prijmai, ktor bude potrebn si zakpi, nebude sa prenajma a po ukonen zmluvy so spolonosou zostane uvateovi ako jeho majetok. Tmto faktom sa samotn prevdzkovate chrni pred zneuitm prstrojov v prospech pirtstva.

Obr.5. plny vpadok digitlneho signlu.

Ak ste pozorne tali, urite ste si vimli prevahu vhod nad nevhodami. Naui a presvedi sasnch abonentov o vhodch digitlneho prjmu bude istotne pre prevdzkovatea vemi nron. Vetko bude zvisie od samotnej prezentcii novho systmu a zviditenenie jeho vhod oproti starmu analgovmu prenosu.
Duan epka ml.
Sat Club Slovakia


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
21/11 Digitlne na vlnch MMDS ? (1.as)
14/11 Nov televizory musej bt digitln
17/10 Stt v ptm roce vybere provozovatele digitln TV
17/10 Obchod s DVD dramaticky roste stejn jako pirtstv
13/10 Microsoft chce penet televizi po internetu

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!