satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satelitShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

ter 28.09.2004 - 01:22:35 online 5 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
23%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
16%
DVB-T
9%
satelitu
31%
Hlasovalo 222 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Pojiovna tst lk vce a vce divk dnes
Rozhlasov rada neschvlila ver SRo 54 mil. Sk vera
Seril Redakce zve na celorepublikovou Road show vera
Rozhlasu dveruje 75 percent a STV 68 percent respondentov
Agentura Nova-vip chce bt ikovnou holikou
Nemci bud potrebova povolenie na pozeranie TV cez pota
Slovensko vysokou rchlosou v Eurpe - alebo irokopsmov sluby
Miss aerobik 2004
Rybnek by mal zvi relciu Odpovede z obrazovky
editel kabelovky bydl mezi rebely

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

26/09 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNN Int., Discovery, MTV Europe a Private Gold na msc jen, Hallmark na 41.-44. tden, Eurosport, Galaxie-sport a TV Praha na 41.-42. tden.

11/09 - TV ke staen: Program: Cartoon, Reality, Romantica a TCM na msc jen, Eurosport, Galaxie-sport, Hallmark a TV Praha na 40. tden.

04/09 - TV ke staen: Program: AXN, HBO, HBO Guide, Premiry HBO, HBO2, HBO2 Guide, Synopse HBO2, Private Blue Europe a Spektrum na msc jen.
Rubrika: Technika
Vyjadrenie ST k zamedzeniu vyuvania internetu po 3 min. zdarma
Autor: M.Jureka, CSDXC, e-mail: Pidan: 18.01.2004


ST zaali 14.01.2004 blokova sla ISP Orange - 01926, tak, e do konca janura sa nebude mon pripoji na iadne jeho modemov slo na celom Slovensku. Bude sa da pripoji iba cez slo 01926. Blokovanie volan na modemov sla neprebehne naraz, ale bude prebieha postupne po jednotlivch mestch.


Priname Vm vyjadrenie Slovak Telecomu k zamedzeniu vyuvania internetu po 3 min. zdarma, tak ako sme sbili. Zstupcom Slovak Telecomu sme poloili niekoko otzok:

Dozvedeli sme sa, e ST ide robi zmeny pripojenia internetovch providerov. o je elom tchto zmien? Jednm z dsledkov tchto zmien vraj bude zamedzenie priamej dovolatenosti sa na modemov sla ISP. Bude sa da dovola iba cez skrten sla 019xy. Je to pravda?

Ak no, ak je na to dvod - zamedzenie vyuvania akcie "medzimesto po 3. minte zdarma" pre internet a podobn alie akcie v budcnosti ?


Odpove a vyjadrenie uverejujeme v celom znen:

Da 4.11.2003 Slovak Telecom uviedol na trh nov produkt ISP DialUp Access, ktor je uren ISP vlune na zber zkopsmovej internetovej prevdzky. Je pravda, e doposia sa na smerovanie 019xy a zber zkopsmovej internetovej prevdzky vyuvali tandardn produkty z portflia ST: prstupy ISDN BRA, ISDN PRA a analgov prstupy TP1 a TP2M. Tieto produkty s vak uren primrne pre koncovch uvateov na zabezpeenie tzv. univerzlnej sluby. Zber a smerovanie internetovej prevdzky pod termn univerzlna sluba nespad.

Z tchto dvodov Slovak Telecom poskytol ISP pecilny produkt repektujci vetky ich potreby pre poskytovanie verejnej telekomunikanej dtovej sluby - sprostredkovanie prstupu do siete internet. Tak ako pre irokopsmov ADSL prevdzku je uren pecilny prstupov produkt ISP Gate, pre zkopsmov prevdzku je to produkt ISP DialUp Access. Smerovanie 019xy je doplnkovou slubou tohto produktu.

Nov produkt ISP DialUp Access je v porovnan s prstupmi ISDN cenovo vhodnej a obsahuje v sebe vetky sluby, ktor ISP pre poskytovanie dial-up prstupu do siete internet koncovm zkaznkom potrebuje. Migrcia z prstupov ISDN na ISP DialUp Access je do 29.2.2004 bezplatn. Od 1.3.2004 bud skrten sla 019xy smerovan vlune do prstupov ISP DialUp Access (povinn migrcia sa netka analgovch prstupov TP1 a TP2M, do nich bude 019xy smerovan naalej bez zmeny i po 1.2.2004).

Je pravdou, e ISP DialUp Access neumouje vznik priamych volan na geografick sla bodov prestupu (tieto bud oslovan slami z novej selnej mnoiny 0601 xxx xxx) za cenu miestneho alebo medzimestskho hovoru. Tto vlastnos novch prstupov ISP DialUp Access je reakciou na sanosti ISP tkajce sa akci Slovak Telecomu na miestne resp. medzimestsk volania a ich vyuvanie/zneuvanie na pripjanie sa do internetu, o spsobovalo preaovanie infratruktry mench ISP.

Prstupy ISP DialUp Access bud dovolaten cez slo pre prstup do siete internet 019xy. Je zabezpeen i alternatvna dovolatenos jednotlivch bodov prestupu (PoP) ISP cez konkrtne slo 0601 xxx xxx, na ktor sa akcia "po 3. minte zadarmo" neuplatuje. Cena za tieto volania zodpoved cenm medzimestskch volan v programe ST Business Standard.

Alena Vakaninov-Buchlkov
Odbor externej komunikcie
Slovak Telecom, a. s.Zdroj: ITnews.sk

Pretajte si: Slovensk telekomunikcie s Slovak Telecom.


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
27/11 Americk tudent vynaiel televziu, ktor nepotrebuje obrazovku
25/11 CeBIT 2004 v Hannoveri sa uskuton 18. 24. marca 2004
22/11 Digitlne na vlnch MMDS ? (2.as)
21/11 Digitlne na vlnch MMDS ? (1.as)
14/11 Nov televizory musej bt digitln

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!