satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satelitShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

ter 28.09.2004 - 01:23:16 online 4 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
23%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
16%
DVB-T
9%
satelitu
31%
Hlasovalo 222 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Pojiovna tst lk vce a vce divk dnes
Rozhlasov rada neschvlila ver SRo 54 mil. Sk vera
Seril Redakce zve na celorepublikovou Road show vera
Rozhlasu dveruje 75 percent a STV 68 percent respondentov
Agentura Nova-vip chce bt ikovnou holikou
Nemci bud potrebova povolenie na pozeranie TV cez pota
Slovensko vysokou rchlosou v Eurpe - alebo irokopsmov sluby
Miss aerobik 2004
Rybnek by mal zvi relciu Odpovede z obrazovky
editel kabelovky bydl mezi rebely

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

26/09 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNN Int., Discovery, MTV Europe a Private Gold na msc jen, Hallmark na 41.-44. tden, Eurosport, Galaxie-sport a TV Praha na 41.-42. tden.

11/09 - TV ke staen: Program: Cartoon, Reality, Romantica a TCM na msc jen, Eurosport, Galaxie-sport, Hallmark a TV Praha na 40. tden.

04/09 - TV ke staen: Program: AXN, HBO, HBO Guide, Premiry HBO, HBO2, HBO2 Guide, Synopse HBO2, Private Blue Europe a Spektrum na msc jen.
Rubrika: Stanice a vyslae
Tiskov zprva RRTV z 2. zasedn 20.-22.1.2004
Autor: PR Press RRTV, e-mail: Pidan: 25.01.2004

Rada pro rozhlasov a televizn vysln na svm druhm letonm zasedn ve dnech 20. a 22. ledna 2004:

- projednala nvrh Aktualizace Koncepce pechodu na zemsk digitln rozhlasov a televizn vysln v esk republice a pijala k nmu pipomnky;

- prodlouila licenci k mstnmu televiznmu vysln spolenosti Regionln televize DAKR, s.r.o., o 12 let, tj. do 28. ervna 2018;

- souhlasila s pevodem 100% podlu ve spolenosti Rdio Profil, s.r.o. z Naddy Zlekov na spolenost InFin, s.r.o.; souasn vzala na vdom jmenovn Radima Pazka novm jednatelem ve spolenosti provozovatele;

- souhlasila se zmnou akcion provozovatele mstnho televiznho vysln FATEM TV, a.s., kde se jedinm akcionem stane Jan Peln;

- souhlasila se zmnou programovho schmatu a vyslacch as televiznho programu RTM, vyslanho provozovatelem Studio Re Vi s.r.o.;

- registrovala provozovateli Kabelov televize Kada, a.s. tyi nov pevzat programy AXN, Romantica, Reality TV, ko;

- upozornila spolenost ASPERA TV, s.r.o. - jako provozovatele televiznho vysln v kabelovch systmech - na to, e nepln podmnky licence a stanovila mu lhtu ticeti dn k nprav;

- zahjila s tout spolenost ASPERA TV, s.r.o., jako s provozovatelem druicovho televiznho vysln, sprvn zen o odejmut licence, protoe nezahjila do 360 dn vysln;

- odloila podnty tkajc se reklamnho spotu na minerlku Korunn, vyslanho 18. listopadu 2004 v TV Nova a Prima TV s tm, e nedolo k poruen prvnch pedpis, ale postoupila tyto podnty Rad pro reklamu k posouzen;

- rozila provozovateli CET 21 spol. s r.o. licenci o soubor technickch parametr 21. kanl v Chomutov;

- upozornila eskou televizi na poruen zkona tm, e v politickopublicistickm poadu nedbala zsad objektivity a vyvenosti, a to v ppadu reporte Zlat vejce v poadu Fakta dne 6. jna 2003; tho provozovatele upozornila na nedodren povinnosti oddlit informace od nzor a hodnotcch koment v reporti Matka Tereza v poadu Fakta dne 20. jna 2003;

- upozornila CET 21 spol. s r.o. na poruen povinnosti poskytovat objektivn a vyven informace neplnou a jednostrannou informac k prvu na odpov v poadu Stepiny dne 14. z 2003;

- zahjila s eskou televiz sprvn zen pro mon poruen povinnosti nezaazovat do vysln reklamy, v nich inkuj modertoi zpravodajskch
a politickopublicistickch poad, vyslnm spotu o inflaci a vi televiznho poplatku, a to v prbhu prosince 2003;

- projednala informativn zprvu o prezentaci politickch subjekt v diskusnch poadech celoplonch televiznch stanic v jnu a prosinci 2003 a rozhodla, e na jae tohoto roku uspod na toto tma veejn semin.


V Praze dne 22. ledna 2004, Petr Pospchal, pedseda Rady


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
18/01 Poplatky se v Evrop nkde zvyuj, nkde ru
18/01 Kavan: MZV se chtlo sporu se CME vyhnout
17/01 BBC zahajuje ofenzvu na obranu svho digitlnho vysln
17/01 Rybnek v budcnosti nechce dostva pokuty za programy STV
17/01 Televize chce sama vybrat poplatky, uet destky milin

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!