satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satelitShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

Sobota 24.01.2004 - 05:50:47 online jenom VY pihlen Nastav barvu:


Nejnovj lnky
Poplatky se v Evrop nkde zvyuj, nkde ru
Kavan: MZV se chtlo sporu se CME vyhnout
Vyjadrenie ST k zamedzeniu vyuvania internetu po 3 min. zdarma
BBC zahajuje ofenzvu na obranu svho digitlnho vysln
Rybnek v budcnosti nechce dostva pokuty za programy STV
Televize chce sama vybrat poplatky, uet destky milin
Lid poslali televizi dobrovoln 860 K
Zimn przdniny v znamen Markzy
Digitalizace v Rakousku
Rozhlasov rada je znepokojen prepustenm redaktorov Rdiournlu

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

12/01 - TV ke staen: Program: HBO, HBO, AXN, Private Blue, SuperMax, Spektrum na msc nor, program stanice Travel channel na msc bezen.

12/01 - Po nkolikadennm vpadku, souviscm s havri serveru (bhem kter jsme nanvratn pili o st dat), jsme tu opt, abychom Vm pineli nov informace ze svta televizn techniky!

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program


Alternativn formty
Rubrika: Stanice a vyslae
Televize chce sama vybrat poplatky, uet destky milin
Autor: J.Kopeck, HN, e-mail: Pidan: 17.01.2004


esk televize nala dal zpsob, jak by mohla uetit st nklad. "Budeme sami vybrat koncesionsk poplatky. U letos od druhho pololet od prvnickch osob a od ptho roku, bu od zatku nebo v jeho prbhu i od fyzickch osob," ekl vera generln editel T Ji Janeek.


Veejnoprvn televize zatm ron plat pot za zprostedkovn vbru poplatk inkasem vce ne 100 milin korun. "V kadm ppad na tom dost uetme, i kdy nae poten nklady, abychom se o to mohli sami postarat, budou okolo 50 a 60 milin korun," dodal Janeek. sporn opaten, kter televize dl, j pitom mohou pomoci u poslanc, kte dosud tvrdili, e nemohou podpoit zven msnch koncesionskch poplatk ze souasnch 75 korun, kdy T nedoke sama najt vnitn spory.

Na Janekovo rozhodnut, e se televize sama postar o vbr poplatk, tak vera kladn reagoval napklad i len mediln komise snmovny za ODS Ivan Langer. "To je skvl. Jsou to pesn ty spory v nevrobn sfe, kter by mla televize dlat," ekl Langer. ODS chce mn reklamy. Na plnu obanskch demokrat, aby veejnoprvn televize postupn pila o reklamu a jen za splnn tto podmnky by se j zvily msn koncesionsk poplatky, se ale zatm nic nemn.

Langer vera na schzce zstupc vech parlamentnch stran neuspl s nvrhem, e by se ji nyn mlo jednat o monosti slouen veejnoprvn televize a eskho rozhlasu do jedn instituce. Pipustil, e nem k dispozici dnou analzu, kolik by tm mohla veejnoprvn mdia uetit. Podle editele T Janeka takovou analzu nem ani televize a podle ministra kultury Pavla Dostla ani jeho ad. "Spojen obou veejnoprvnch instituc je dlouhodobou zleitost, nen to otzka tohoto roku," odmtl pedstavu opozin ODS ministr kultury Dostl.


Vldn poslanci pochybuj

Koalice me mt ve snmovn pote prosadit sv vlastn plny - tedy aby podle verejho kompromisu msn poplatky vzrostly ze 75 na 95 korun pi souasnm zachovn jednoho procenta reklamy. len mediln komise za SSD Ladislav Skopal dal toti vera najevo, e se mu jako kompromis zamlouv spe pln ODS, aby poplatky postupn vzrostly jet vce, ale s tm, e by z T mizela reklama.

"S tm, e by reklama zstala zachovna napklad u nkterch vznamnch sportovnch udlost," ekl Skopal. Napklad penosy z fotbalov Ligy mistr jsou spojeny s reklamami sponzor soute. Stejn tak pi hokejovch utknch je reklama jak na led, tak na mantinelech i dresech hr. Pokud by T reklamu vbec vyslat nesmla, nemohla by vyslat ani tyto sportovn penosy. V poslaneckm klubu SSD je pitom podle zdroj z klubu a deset poslanc, kte maj k vym poplatkm zatm vhrady.

Generln editel T Janeek vera ekl, e pokud se v parlamentu poda prosadit poplatky ve vi 95 korun, ale objem reklamy nevzroste na ti procenta, jak pvodn prosazovala vlda, bude to akceptovateln. "D se z toho t," konstatoval Janeek. Ron rozpoet televize se kadoron pohybuje mezi 4 a 5 miliardami korun. Z toho necel ti miliardy tvo vybran koncesionsk poplatky a miliardu penze za reklamu. Souasn ve poplatku se nemnila est let.


Zdroj: Josef Kopeck, Hospodsk noviny, 16.1.2004


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
17/01 Rybnek v budcnosti nechce dostva pokuty za programy STV
17/01 Lid poslali televizi dobrovoln 860 K
16/01 Rozhlasov rada je znepokojen prepustenm redaktorov Rdiournlu
16/01 Nova vstoup do dalho desetilet s novm logem
15/01 Slovensk telekomunikcie s Slovak Telecom

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!