UPC odpovd 29.st
Autor: PR Press UPC R, email: Pidan: 13.05.2004

Dostali jsme pro vs dal odpovdi na dotazy, smujc ke kabelov spolenosti UPC a jej satelitn slub UPC Direct. Od podzimu odpovdi dlme na technick, kter jsme pesunuli na web satCentrum, zatmco programov otzky budou nyn uveejovan zde, na webu tvCentrum, kter jsme od zatku z vytvoili pro lnky o terestrick, kabelov a DVB-T televizi.

Tmto se pvodn web satCentrum oistil od pspvk, kter nemly tsnou nvaznost na satelitn en signlu. Urit jste tuto zmnu zaregistrovali a vme, e vm bude vyhovovat. Kdo si vak bude chtt pest odpovdi na technick otzky, m i nyn monost - v nedvno publikovanm lnku UPC odpovd - 28.st na webu satCentrum. Doufme, e jsme tak vyhovli vem diskutujcm, kte nechtli na odbornm satelitnm webu mt otzky k programu, zatmco sem se hod a urit si je rdi petete.

Ale nyn u pedvme slovo tiskovmu mluvmu spolenosti UPC esk republika, a.s., dr. Frantikovi Malinovi:


Jak jsou ceny za vae sluby v souvislosti se zmnami DPH?

Nae spolenost promtla nov sazby DPH pln do cen za jednotliv sluby. Od 1.kvtna 2004 se tedy snila cena za satelitn televizi UPC Direct a za jednotliv nabdky vysokorychlostnho kabelovho internetu chello a zvil se poplatek za kabelovou televizi UPC.

Satelitn televize UPC Direct zlevnila nsledovn: Nabdka Rodina stoj 666 K msn, prmiov kanl HBO stoj 384 K msn a prmiov kanl Private Gold pak 290 K msn.

Cena za nabdku MINI je 175 K. Cena za jednostupovou nabdku ve vybranch mstech in 377 K. Nabdka Klasik do 30 program nov stoj a nabdka Klasik nad 30 program pak 475 K. Pedplatitel HBO zaplat od kvtna 315 K a cena Private Gold se mn na 239 korun. Ve vech ppadech jde o msn platby.

Cena za vysokorychlostn internet chello classic kles na 1244 K za msc, cena za slubu chello plus kles na 1678 K za msc a cena internetov sluby pro nron chello profi kles na 4533 K za msc.


Objednm-li si najednou kabelovou televizi a kabelov internet, dostanu slevu?

Ano, nae spolenost zavedla pod nzvem MIX. Takzvan balek slueb. Pedplatte-li si zkladn nabdku Klasik a jednu ze dvou nabdek vysokorychlostnho internetu chello classic, nebo chello plus vrazn se sn konen cena. Za TV nabdku Klasik a internetovou slubu chello classic zaplatte 1550,- K a uette tak msn 149 K. Za TV nabdku Klasik a internetovou slubu chello plus je stanovena cena 1950 K a msn spora in 203 K.

Pro pedplatn nabdky ady MIX souasn plat, e smlouvu je nutno podepsat minimln na 12ti msn obdob; po uplynut tto doby budou platit standardn podmnky pro ppadnou vpov jako u jednotlivch slueb. Pro vechny, kte budou vyuvat slubu MIX, bude platit garance ceny, tj.bhem minimln 12 msn doby j nebude zvena cena sluby (krom ppadnch prav DPH). Ten, kdo, v souasn dob vyuv ob sluby se automaticky nestv uivatelem sluby z ady MIX. Ml by prostednictvm zkaznickho centra uzavt novou smlouvu.


Slyela jsem, e HBO na UPC Direct bude vyslat duln.

Od 1. kvtna u dokonce u vysl., a to jak HBO, tak HBO2. Monost vbru mezi eskou a originln zvukovou stopou, tedy duln vysln plat od tohoto data i pro sportovn kanl Galaxie sport, a to jak na satelitn televizi UPC Direct, tak na kabelov televizi. V tto souvislosti mm jet jednu pjemnou zprvu.. Spolenost HBO esk republika, s. r. o. oznmila, e s platnost od 1. ervna 2004, budou mt divci filmovho kanlu HBO monost sledovat sv oblben filmy nepetrit 24 hodin denn.


Lze zjistit data a asy zpas finle Stanley Cupu?

Odpov z Galaxie sport uvd e finlov zpasy zanou ve stedu 26.5. a budou pokraovat v ptek 28. 5., v nedli 30. 5., v ter 1. 6., v ptek 4. 6., v nedli 6. 6. a v ter, 8. 6.


Neuvedete na nkterm z Vaich TV kanl poady o domech, ve kterch ij slavn osobnosti, nebo kter jsou nm vjimen?

Nedvno zaazen televizn kanl Club uvede v kvtnu hned dva televizn serily zamen na tyto typy dom. Prvn z nich se jmenuje Fantasy Open House a zavede vs na prohldku tch nekrsnjch a nejextravagantnjch dom v USA. Prohldnete si jedinenou kompletn repliku Blho domu v Dallasu vetn tenisovho kurtu a baznu. Navtvte oslniv krsn Wrights Palazzo, dm na Hollywood Hills navren ji zesnulm vznamnm architektem Frankem Lloyd Wrightem a podvte se do Usedlosti Seven Oaks (sedm dub) v oblasti San Francisca. V jinm serilu Slavn domy, kter Club v kvtnu uvede, nahl modertorka Donna Hanover do luxusnch dom milion, navtvuje v jejich przdninovch letoviscch a zastavuje v jejich oblbench hotelch. V kvtnu se zastav u Bo Derekov, Kevina Spaceyho a Leonarda Di Capria.Krom toho budete s modertorku hledat ty nejdra domy v Americe, kter jsou prv na prodej


Zajmaj m poady o partnerskch vztazch, ale skuten ze ivota.

V kvtnu nabdne ji zmiovan Club dal dly serilu Cheaters (Podvodnci), v nm se ovuje podezen na partnersk podvody.Domnl nevrnk sledovn tajnmi kamerami dokud se nenajde dkaz cizolostv. Vyzbrojena tmto audio-vizulnm dkazem dostane potom ob pleitost doadovat se vysvtlen. V novch dlech Cheaters, kter maj na Club tento msc premiru, se Mike Torgenson obv, e jeho ena si zaala mimomanelsk pomr prostednictvm chat roomu. Jeho podezen se brzy potvrd a kdy Mike konfrontuje svou enu, mus zashnout policie, aby udrela situaci pod kontrolou. Dalm dojemnm pkladem je ppad LaTashy, kter se boj, e jej manel vyuv sv povoln barmana k navazovn znmost s jinmi enami.


M informan kanl UPC Express programov schma? Kde je mon ho nalzt?

Programov schma UPC Expres najdete bu na internetu www.Tv-online.cz nebo na jeho teletextu.


Budete vyslat na Galaxii sport nebo na Eurosportu penos motoristickho vkendu LG Super Racing, kter probhne v Brn?

Ano, 29. a 30. kvtna na Eurosportu.


Chyst TV5 opt njak specily z festivalu v Cannes, jako vloni?

Ano, TV5 se tohoto festivalu zastn a do 23. kvtna bude vdy v pondl, tvrtek, ptek a nedli uvdt ve 20 hodin speciln vydn filmovho magaznu. Kad ter a tvrtek v 22.30 zde uvidte nkter z film reisr v Cannes ocennch.


Oblbila jsem si na TV5 seril Doktor Sylvestre. Nevte, kolik bude mt dl?

Tento seril o mladm lkai cestujcm po francouzskch mstech i venkov m celkem 25 dl po 90 minutch. Kad dl je koncipovn jako samostatn epizoda.


Uvede nkter z vaich TV kanl nco z oblasti hippoterapie?

Pmo o hippoterapii sice nepjde, ale dokumentrn kanl Spektrum uvede 25. kvtna prvn dl srie Len se zvaty. Anotace k srii je vce ne zajmav. Posute sami: Souit lovka se zvaty zahrnuje soubor velmi sloitch vztah a psychologickch provzanost. To tvrd vichni vdci, kte se zaobrali fenomnem zvecch terapi. Styk s nktermi zvaty, napklad se psy, kokami, s komi, ale dokonce i s delfny, m na lovka a mysticky blahodrn vliv. M snad lovk se zvaty pece jen spolenho nco vc, ne si je ochoten sm pipustit? Na to, e by lid a zvata byli opravdu ze stejnho tsta se pokus odpovdt I druh dl vyslan 30.kvtna. Na spektru bude tto problematice vnovno celkem 13 dl.


dr.Frantiek Malina
Public Relations Director
UPC esk republika, a. s.Doplnn redakce:

Peetli jste si dvact devt pokraovn odpovd tiskovho mluvho UPC R, a.s., kter exkluzivn poskytuje tenm serveru satCentrum, tvCentrum a tdenku Satelit-Parabola. Dkujeme dr.Frantikovi Malinovi za jeho odpovdi, oceujeme, e je UPC ochotno takto kad msc komunikovat se teni naeho webu, z nich mnoz ani nejsou abonenty sluby UPC Direct.

Mon jste si u vimli, e nyn pipravujeme dv nrodn verze - UPC odpovd a UPC Slovensko odpoved. Podailo se nm toti obnovit spoluprci se spolenost UPC Slovensko. Nov tiskov mluv, pan Jaroslav Kollr ji dvakrt zodpovdal dotazy slovenskch satelitnch a kabelovch divk. Najdete je na tomto specializovanm televiznm webu tvCentrum. Pokud mte zjem - pest si je mete zde: 1.st a nebo 2.st. Proto se tedy nyn mete ptt tiskovch mluvch obou spolenost UPC R i UPC Slovensko - v diskusch pod obma mutacemi bez jakchkoliv omezen. Otzky v redakci roztdme a odeleme sprvnm adrestm, jak do Prahy, tak i do Bratislavy.

A jet na pln zvr: Zajm vs, jak je program cel ady satelitnch a kabelovch televiz na tento msc? A co budou dvat pt msc? Dozvdt se to mete ji dnes, pokud si na tomto webu tvCentrum v sekci TV ke staen sthnete msn pehledy poad stanic: Animal Planet, AXN, Discovery Channel, HBO, HBO2, Private Blue, Private Gold, Reality TV, Romantica, Spektrum, SuperMax a Travel.


tvCentrum :: esko-Slovensk televizn domna
https://tvcentrum.com/?action=show&art=1333