satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV download Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

shop.satplus.cz
Pondl 09.05.2005 - 10:26:55 online 10 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
29%
kabelovho rozvodu
19%
MMDS
9%
DVB-T
11%
satelitu
32%
Hlasovalo 830 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Rdiokomunikcie chc odska technolgiu dnes
Autorsk prva za vysln jsou sporn dnes
Divck zjem o stovku Nejvtch ech dnes
Polepen divoch Johny vyhral po tret krt dnes
ProSiebenSat.1: pjem v DVB-T paketech pouze ve velkch aglomeracch vera
Dokumenty T pedstavuj velikny nroda vera
Host poadu Otzky Vclava Moravce 8. kvtna 2005 vera
100 Nejvtch ech odhaleno!
Karneval Media zaznamenv rapidn rst internetu a je spnj ne ADSL
V TV JOJ pribudn piati nov modertori

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

08/05 - TV download: Program: CS Film, Hallmark, Hradec Krlov, Galaxie sport, Eurosport, Eurosport 2, ko, Praha a Prima na 19. - 21. tden.

07/05 - TV download: Program: Animal Planet, AXN, CNN, Discovery, HBO, HBO 2, Jetix, Private Gold, Spektrum plus Highlights na msc erven.

04/04 - TV download: Program: Animal Planet, AXN, Cinemax, Club, CNN, Discovery, HBO, HBO 2, MTV Europe, Private Blue, Private Gold, Reality TV, Romantica, Spektrum a VH1 plus Highlights na msc kvten.

Dne 27.2.2005 byla rubrika Upload z dvodu nadmrnho vytovn serveru nahrazena rubrikou TV download
Rubrika: Kabelov televize
Digitln kabelov televize v Polsku
Autor: Petr Miklk, e-mail: Pidan: 10.02.2004


Nejvt s kabelov televize a internetu ve Varav s nzvem ASTER (=ASTRA) zahjila v prosinci roku 2003 poskytovn slueb digitln kabelov televize s vyuitm digitlnch set-top-box firmy Motorola DVi1000. Prvnm produktem nabzenm v tto technologii je HBO MaxPak.


Projekt byl zahjen rozhodnutm majitel v oblasti investic v srpnu roku 2003 - odr poadavky zkaznk, zkvalitnn programov nabdky a pstup k novm slubm. Je to prvn sluba tohoto typu zaveden v Polsku. Obdobn een ji nkolik let funguje v USA, a tak v zpadoevropskch zemch. Znamen vvojov standard modern kabelov televize.

Pro sluby kabelov digitln televize se vyuvaj set-top-boxy DVB firmy Motorola, model DVi1000. Box umouje pjem i dekdovn digitlnch datovch tok MPEG-2 s rozsahem do 7 Msym/s. Box je vybaven systmem podmnnho pstupu MediaCipher firmy Motorola, zrove umouje vyuvat slueb jinch systm podmnnho pstupu. Set-top-boxy vyuvaj komponenty, kter sniuj nklady a zvyuj spolehlivost vyuit pro opertora kabelov televize. Zazen bylo pizpsoben a zkonfigurovan v souladu s loklnmi poadavky klienta. Motorola nabz dlen systmy kontroly pstupu navren tak, aby vyhovly poadavkm st rzn velikosti a npln digitlnch zazen. Systm MediaCipher zajist vysokou rove zabezpeen. Od jeho svtov premiry v roce 1993 je ji v domcnostech vce ne 27 milin set-top-box.

Prvnm produktem digitln kabelov televize je program Premium HBO MaxPak, kter se skld ze dvou kanl HBO a HBO2. Pilotn nabdku prodeje HBO MaxPak ji v tto kabelov sti vyuilo nkolik set pedplatitel. U klient, kte nyn vyuvaj slubu HBO, by proces vmny set-top-box ml zat v lednu t. r. Firma plnuje ukonit en tohoto kanlu analogovou technologi do konce roku 2004. Kabelov opertor souasn vede rozhovory o uveden do provozu multiplexu Canal+.

Z ankety, uskutenn na zakzku kabelov televize ASTER metodou CATI u klient, kte se rozhodli si objednat novou slubu, vyplv, e spokojeno nebo velmi spokojeno s nabzenm produktem je 84 % respondent. Dvody, pro se rozhodli pro tuto novou slubu jsou nap. tyto: vrazn zlepen jakosti obrazu a zvuku 16 %, pn sledovat HBO MaxPak 39 % a pn vyut doplkov funkce digitln kabelov televize 48 %. Ze stejnho eten tak plyne, e klient od kabelov televize oekv zaveden podobnch slueb jako je nabdka Extended Basic (viz dle) - 26 %.


Pednosti zaveden digitln kabelov televize do st ASTER:

Okamit pstupnost v cel sti pi vyuit nynj struktury st -vechny prvky st, aktivn a pasivn, optick kabely, koaxiln kabely apod. zstvaj beze zmn. Ve srovnn s analogovou televiz se zlep kvalita pjmu -obraz, kter uivatel sleduje je bez umu a ruen a se stejnou jakost jako v hlavn stanici. Vrazn se zv poet program -dky kompresnm metodm digitlnho signlu se d do psma vyhrazenho pro kabelovou televizi (110 a 870 MHz) umstit msto souasnch nkolika destek asi 500 televiznch program. Odstran se nelegln pipojen po aktivaci digitlnho set-top-boxu opertorem uren programy me sledovat jen ten pedplatitel, kter si je zaplatil, nelegln zskan set-top-box se ned k niemu pout.


Dal projekty

V nsledujcch letech je v kabelov sti ASTER plnovna postupn realizace nkolika projekt, kter byly zahjeny spolu s zavdnm digitln televize:

Dodaten programy Premium (nap. Disney a Cinemax),

Extended Basic (za dodaten poplatek se paket Basic zkladn programov nabdky roz o tmatick kanly, o ty kanly, kter pedplatitele mimodn zajmaj).

Near VoD televizn (video) poady na podn (opertor zpstupn film z vymezen nabdky film, z nich kad zan s uritou dobou opakovn ).

PpV pla a sleduj (monost sledovn dan programov pozice nebo penosu, nap. boxerskho zpasu, po uhrazen pslunho poplatku).

EPG, tj. elektronick programov prvodce, jen obsahuje soupis vech dostupnch pstupnch program a jinch digitlnch slueb, a rovn umouje sledovn trvn programu a obsahuje jeho charakteristiku.

Zdroj: Marcin Wypychowicz, Marketing & Communications Consultants, www.medialink.pl, 22. 1. 2004, voln upraveno a zkrceno
poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
09/02 Pesun sluby kabelov televize do vy sazby DPH vzbuzuje u kabelovch opertor znan rozpaky
06/02 Lidi v Jablonci rozzlobila televize
04/02 Provozovatel kabelovch televiz promtnou zven dan do cen
03/02 Kabelov firmy chystan zven DPH zaskoilo, asi zdra
28/11 Vlda projedn novelu, kter zachov ni DPH u cen kabelov TV

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!