satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV download Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

shop.satplus.cz
Nedle 15.05.2005 - 18:30:07 online 21 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
29%
kabelovho rozvodu
20%
MMDS
9%
DVB-T
11%
satelitu
31%
Hlasovalo 841 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Ocenn pro generlnho editele T Jiho Janeka dnes
Novela zkona o elektronickch komunikcich dnes
Vyvolen - uniktn denn reality show na Prima TV dnes
DVB-T v severnm Nmecku: od 24.5.2005 nov programy, zmna kanl a rozen pokryt
T prodlouila lhtu pro splacen dluh z poplatk
Televize Prima uzavela smlouvu se spolenost IKO tkajc se realizace velmi spn reality show
Big Brother vstupuje na obrazovky TV Nova
Normln je platit vas
Zmna ve funkci editele marketingu a PR Prima TV
Rozhlasov pijma DVB-T firmy TechniSat

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

14/05 - TV download: Program: Jetix, Travel plus Highlights na msc ervenec.

08/05 - TV download: Program: CS Film, Hallmark, Hradec Krlov, Galaxie sport, Eurosport, Eurosport 2, ko, Praha a Prima na 19. - 22. tden.

07/05 - TV download: Program: Animal Planet, AXN, Cartoon, Cinemax, Club, CNN, Discovery, HBO, HBO 2, Jetix, Private Gold, Reality, Romantica, Spektrum TCM plus Highlights na msc erven.

04/04 - TV download: Program: Animal Planet, AXN, Cinemax, Club, CNN, Discovery, HBO, HBO 2, MTV Europe, Private Blue, Private Gold, Reality TV, Romantica, Spektrum a VH1 plus Highlights na msc kvten.

Dne 27.2.2005 byla rubrika Upload z dvodu nadmrnho vytovn serveru nahrazena rubrikou TV download
Rubrika: DVB-T
Rdiokomunikcie chc odska technolgiu
Autor: Vl.Doktor, Stratgie, e-mail: Pidan: 09.05.2005


Cieom pilotnho projektu digitlneho vysielania, ktor bud Rdiokomunikcie realizova v Bratislave je odskanie vysielacej technolgie, oboznmenie sa s charakterom renia digitlneho signlu, ako aj vyhodnotenm jeho pokrytia.


Analgov televzne vysielanie by toti v zmysle medzinrodnch dohd malo by ukonen do roku 2015. Je vak vemi pravdepodobn, e ukonovanie analgovho vysielania na Slovensku bude rchlejie, pretoe pre digitlne vysielanie sa pota aj s frekvenciami, na ktorch dnes vysiela analgov televzia.

Vnmame vemi pozitvne, e Rdiokomunikcie dostali prleitos vyui svoje sksenosti a potencil aj v takomto projekte, ktor predznamenva vznamn zmeny v oblasti televznej zbavy v najblich rokoch. Tento projekt umon vysielateom, ako aj Rdiokomunikcim overi si najm technick aspekty digitlneho vysielania, avak hlavne v druhej polovici trvania tohto projektu mme zujem otestova aj aplikcie s pridanou hodnotou, uviedol Roman Korbaka, riadite o. z. Rdiokomunikcie.

Ako pre Stratgie uviedla Lenka Huadyov z odboru externej komunikcie ST, snahou Slovak Telecomu (resp. Rdiokomunikci, o. z.) je pokraova v budcnosti v zabezpeovan rozhlasovho a televzneho vysielania aj v digitlnej forme. Preto spolonos pilotn projekt povauje za jeden z ukazovateov, ktor bude pre Rdiokomunikcie, o. z., dleit vo vberovom konan na definitvne celoplon siete DVB-T. Vberov konanie by mal T SR vypsa koncom roku 2005, kedy bude koni pilotn projekt DVB-T.

Pilotn digitlne vysielanie je naplnovan do polovice roka 2006 s tm, e legislatva potrebn k uvedeniu riadneho vysielania by mala by prijat do konca tohto roku tak, aby sa mohlo s riadnym vysielanm zaa niekedy v druhej polovici roku 2006.


Zdroj: Vladislav Doktor, Stratgie, 5.5.2005poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
08/05 ProSiebenSat.1: pjem v DVB-T paketech pouze ve velkch aglomeracch
05/05 Prjem skobnho vysielania DVB-T nesie rizik
05/05 Chris Dziadul: pokrok v legislativ, nejasnosti v DVB-T
05/05 ITV koupila britsk multiplex A
04/05 DVB-T v Bratislave zabezpe ST, Rdiokomunikcie, o.z.

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!