satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV download Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

shop.satplus.cz
Sobota 07.05.2005 - 22:12:30 online 10 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
29%
kabelovho rozvodu
19%
MMDS
9%
DVB-T
11%
satelitu
32%
Hlasovalo 827 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
100 Nejvtch ech odhaleno! vera
Karneval Media zaznamenv rapidn rst internetu a je spnj ne ADSL vera
V TV JOJ pribudn piati nov modertori vera
Prjem skobnho vysielania DVB-T nesie rizik
Chris Dziadul: pokrok v legislativ, nejasnosti v DVB-T
ITV koupila britsk multiplex A
DVB-T v Bratislave zabezpe ST, Rdiokomunikcie, o.z.
Rozhlasov a televizn poplatky poslanci odloili na erven
spn start tet ady Rane U Zelen sedmy
T 24 on-line na portlu www.ct24.cz

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.


04/04 - TV download: Program: Animal Planet, AXN, Club, CNN, Discovery, HBO, HBO 2, MTV Europe, Private Blue, Private Gold, Reality TV, Romantica, Spektrum a VH1 plus Highlights na msc kvten.

17/03 - TV download: Program: Hallmark, Hradec Krlov, Eurosport, Eurosport 2, ko, Praha a Prima na 18. - 20. tden.

Dne 27.2.2005 byla rubrika Upload z dvodu nadmrnho vytovn serveru nahrazena rubrikou TV download
Rubrika: DVB-T
DVB-T v Bratislave zabezpe ST, Rdiokomunikcie, o.z.
Autor: R.Vavro, T SR, e-mail: Pidan: 04.05.2005

Na zklade poradia, ktor urila plenn vberov komisia menovan predsedom T SR, vazom vberovho konania o pridelenie frekvencie (TV kanl 66) na pozemsk digitlne vysielanie v Bratislave, ktor je asou pilotnho projektu zavdzania pozemskho digitlneho vysielania (DVB-T) na Slovensku, sa stala spolonos Slovak Telecom (ST), a.s., Rdiokomunikcie, o.z. Tto spolonos na zklade povolenia, ktor udel Telekomunikan rad SR (T SR) technicky zabezpe DVB-T v Bratislave. T SR a do ukonenia vberovho konania na obsah vysielania, ktor uskutouje Rada pre vysielanie a retransmisiu, preru konanie o udelen povolenia spolonosti ST, Rdiokomunikcie, o.z.

Poradie uchdzaov urila plenn vberov komisia na zklade kritri stanovench vo vzve na predloenie ponk. Vberov komisia bol zloen zo zstupcov orgnov ttnej sprvy. Poradie, ktor urila komisia je v zmysle zkona pre rad zvzn. T SR udel povolenie najspenejiemu uchdzaovi. Toto povolenie bude platn do polovice roku 2006. Obsahom sluby bude prenos informci tvorench kombinciou vysielania TV signlov a inch informci vo forme dt, priom rozsah TV signlov bude tvori podstatn as (viac ako 50%) vetkch prenanch informci.

Telekomunikan rad SR (T SR) zverejnil vo svojom vestnku z 5. novembra 2004 a v jednom celottnom periodiku vzvu na predloenie ponk do vberovho konania o pridelenie frekvencie (TV kanl 66) na pozemsk digitlne vysielanie v meste Bratislava, ktor je asou pilotnho projektu zavdzania pozemskho digitlneho vysielania na Slovensku. Na zklade vzvy doruili iados o pridelenie frekvencie traja zujemcovia: SATRO s.r.o., Slovak Telecom, a.s., Rdiokomunikcie, o.z. a Telecom Corp., s.r.o.

Pre pilotn projekt digitlneho vysielania na Slovensku s uren TV kanly: Bratislava K 66 (zabezpe Slovak Telecom, a.s., Rdiokomunikcie, o.z.), Bansk Bystrica a Zvolen K59 (zabezpeuje Slovak Telecom, a.s., Rdiokomunikcie, o.z.), Koice a Preov K 44 (zabezpeuje TELECOM CORP., s.r.o.).

Zavedenie digitlneho televzneho vysielania bude znamena zvenie potu programov, zvenie kvality obrazu a zvuku a poskytovanie doplnkovch sluieb. Pre vysielateov to bude znamena sporu nkladov na vysielanie v prepote na jeden program a etrenie prenosovej kapacity. Pre tt to bude znamena najm optimlne vyuitie frekvennho spektra.

Informcie o vsledkoch vberovch konan na obsah vysielania s zverejnen na strnke Rady pre vysielanie a retransmisiu - tu.


V Bratislave 4. mja 2005, Roman Vavro, hovorca T SR


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
27/04 Francouzsk stanice usiluj o vysln DVB-T
25/04 Po pijet ZEKu ji EK eskou telekomunikan legislativu nekritizuje
22/04 DVB-T ve panlsku: brzy obnoven zahjen vysln
19/04 DVB-T ve Francii: v jnu IPTV s MPEG-4
19/04 Severn Hesensko: privtn terestrick vysln skonilo 18.4.2005

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!