satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Sobota 27.11.2004 - 02:05:15 online 2 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
11%
DVB-T
7%
satelitu
27%
Hlasovalo 394 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
DVB-T v rnsko-mohansk oblasti dnes
Chorvatsk vysla Zadar 1134 kHz mimo provoz dnes
T partnerem festivalu Zln 2005 dnes
Sasko: zahjilo Apollo Radio vera
Rakuan si brzy nalad jihoeskou televizi GIMI vera
Konvergence nebude vera
Karneval m 10 tisc pedplatitel vysokorychlostnho internetu vera
TV NOVA odprodala svj podl ve slovensk televizi JOJ
Rada a veden T jednaly v Brn o programu a digitalizaci vysln esk televize
Zahraninmu vysielaniu Slovenskho rozhlasu hroz vypnutie

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

23/11 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Europe, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc prosinec.

22/11 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNNI, Discovery, Reality, Romantica a TCM na msc prosinec, Hallmark na 50.-53. tden, Galaxie-sport na 49.-50. tden, Eurosport na 49.-51. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 49. tden. Nov programov stuktra TA3.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad.
Rubrika: Stanice a vyslae
T SR zverejnil nvrhy zvznch predpisov k zkonu o elektronickch komunikcich
Autor: R.Vavro, T SR, e-mail: Pidan: 13.02.2004

Telekomunikan rad SR (T SR) zverejnil na svojej strnke dva nvrhy veobecne zvznch prvnych predpisov, ktor vyd poda zkona o elektronickch komunikcich. V nvrhu opatrenia T SR ktorm sa ustanovuje sadzobnk hrad za frekvencie a identifikan znaky T SR v niektorch polokch ustanovil znenie hrad v snahe podpori rozvoj elektronickch sluieb v menej rozvinutch oblastiach. V nvrhu opatrenia T SR ktorm sa ustanovuj podrobnosti o vybranch rdiovch zariadeniach, o zriaovan skobnej komisie, o obsahu, rozsahu a priebehu skky a o osvedeniach o osobitnej odbornej spsobilosti sa najvia zmena dotkne rdioamatrov.


Navrhovan vka hrad za povolenia je ustanoven predovetkm s ohadom na podporu efektvneho vyuvania frekvennho spektra a vekos oblasti, v ktorej sa pre pridelen frekvenciu zaruuje ochrana. T SR v niektorch polokch ustanovil znenie hrad v snahe podpori rozvoj elektronickch sluieb v menej rozvinutch oblastiach. Sadzobnk je zostaven tak, aby v doterajch hradch boli minimlne zmeny. Preto nebude ma iaden dopad na ttny rozpoet. Vka hrad v sadzobnku nadvzuje na doteraz uplatovan pravidl, ktor s zakomponovan aj v programoch pre automatizovan vydvanie povolen.

Frekvencie s vyerpaten prrodn zdroj a s nrodnm bohatstvom, s ktorm treba naklada osobitnm spsobom. Pretoe frekvenn spektrum je majetkom ttu, tt rozhoduje o spsobe jeho vyuvania v Nrodnej tabuke frekvennho spektra. Za prvo pouva frekvencie a za ochranu tchto frekvenci pred ruenm sa uruje hrada.

T SR pri osvedeniach opertorov amatrskych stanc navrhuje zni poadovan znalos telegrafnej abecedy v triede C zo 40 na 25 znakov za mintu a v triede B z 80 na 40 znakov za mintu.

Vzhadom na to, e vina osveden m medzinrodn platnos, druhy osveden, ich obsah a oprvnenia ich driteov vychdzaj z Rdiokomunikanho poriadku, prpadne medzinrodnch odporan a dohd, aby tieto boli v medzinrodnom meradle rovnak.

T SR zverejnen nvrhy rozoslal vybranm orgnom ttnej sprvy, asocicim podnikateov v oblasti elektronickch komunikci a obianskym zdrueniam. Osloven maj 15 pracovnch dn na zaslanie pripomienok.


V Bratislave 13. februra 2004, Roman Vavro, hovorca T SR


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
13/02 Komise pro vy poplatky a tlum reklamy, rozhodne snmovna
13/02 Rybnek zverejnil odpoet hospodrenia a innosti STV
12/02 Koalice chce zruit reklamu v esk televizi
12/02 Britsk televizn spolenost BSkyB zvila pololetn zisk
12/02 Novelu zkona o T poslanci neschvlili

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!