satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Sobota 27.11.2004 - 20:40:48 online 5 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
11%
DVB-T
7%
satelitu
27%
Hlasovalo 396 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
DVB-T v rnsko-mohansk oblasti dnes
Chorvatsk vysla Zadar 1134 kHz mimo provoz dnes
T partnerem festivalu Zln 2005 dnes
Sasko: zahjilo Apollo Radio vera
Rakuan si brzy nalad jihoeskou televizi GIMI vera
Konvergence nebude vera
Karneval m 10 tisc pedplatitel vysokorychlostnho internetu vera
TV NOVA odprodala svj podl ve slovensk televizi JOJ
Rada a veden T jednaly v Brn o programu a digitalizaci vysln esk televize
Zahraninmu vysielaniu Slovenskho rozhlasu hroz vypnutie

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

23/11 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Europe, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc prosinec.

22/11 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNNI, Discovery, Reality, Romantica a TCM na msc prosinec, Hallmark na 50.-53. tden, Galaxie-sport na 49.-50. tden, Eurosport na 49.-51. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 49. tden. Nov programov stuktra TA3.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad.
Rubrika: Stanice a vyslae
Ostane Lengyel v televzii?
Autor: I.imloviov, Stratgie on line, e-mail: Pidan: 18.02.2004


Po 4 rokoch, ktor strvil budovanm projektu TA3, bolo rozhodnutie nhle opusti svoje diea pre vetkch skr prekvapenm, ako oakvanm krokom. Martin Lengyel vak tvrd: Prispsobil som sa len situcii, ktor nastala. Vnmam to plne pragmaticky. Vina vec v ivote m svoj zaiatok aj koniec".


Len pripomeme, e majoritn vlastnk TA3 spolonos J&T Finance Group sa rozhodla riadi spolonos prostrednctvom dvoch konateov (dovtedy mala len jednho konatea Andreja Langa, druhm bol Martin Lengyel), hoci po zskan majority deklarovala, e sa jedn o isto finann investciu a do riadenia spolonosti nebude zasahova.

Funkcia generlneho riaditea patr v hierarchii, z hadiska rozhodovacch kompetenci, pod konatea, Lengyel sa teda rozhodol vzda aj tohto postu: Ako zakladate firmy mm zujem riadi ju na 100 %, nie vak na 99 %. Riadi firmu toti znamen nies za u pln, ie 100 percentn zodpovednos, hovor Martin Lengyel, ktor odpredal aj svoj zvyn 5 % - n podiel v spolonosti C.E.N. (drite licencie na vysielanie TA3).

Ako vak tvrdia obe strany, rozili sa v dobrom, po vzjomnej dohode. Martin Lengyel vak ete pred 3 mesiacmi v rozhovore pre Stratgie bilancoval vvoj v TA3 po 2 rokoch vysielania a ohlsil viacer vznamn plny, ako investcie do lepieho technickho krytia vysielania, posilnenie publicistiky a diskusnch relci v programe, zlepenie grafiky, i smel pln prechodu na 24-hodinov vysielac as, alebo vstup TA3 do spravodajskej siete BBC, i CNN. Poda sasnch vyjadren sa vak ani jeho odchodom ni nemen: Pokia viem, nov vedenie plnuje pokraova v rozbehnutch aktivitch. o z toho a v akom asovom horizonte sa rozhodne posilni a o naopak zkorigova je v tejto chvli u na konateoch, hovor Lengyel.

Za vhodu TA3 povauje to, e je to jedin pecializovan televzia s dobrou cieovou skupinou a za najslabiu strnku absenciu peoplemetrov. Ich prchod bude kovou zmenou na trhu a na to sa bude musie TA3 programovo vemi dobre pripravi. Ale myslm si, e m na to, aby jej tento rok ist prjmy z reklamy vzrstli oproti minulmu roku o 30 - 35 % a po zaveden peoplemetrov (v roku 2005) o alch 30 40 %, odhaduje Martin Lengyel.

Od vvoja trhu v tomto roku oakva vznamn zmeny: STV vrazne zamiea karty na reklamnom trhu, pretoe z nepozeratenej TV sa stala televzia s programom atraktvnym pre inzerentov, o urite vrazne zvi prjmy STV z reklamy. Komern program Jednotky jej prinesie zven sledovanos a ke sa k tomu ete pridaj peoplemetre je pravdepodobn, e to spomal rast TV Markza a TV JOJ. Celkovo by vak reklamn trh mohol z hadiska objemu rs. V zostrenom boji o divka sa bud vetky televzie snai o skvalitnenie svojho programu, o me spsobi, e segment televzii zska viac ako ostatn mdi.

Na otzku, i plnuje osta v mdich, odpovedal Martin Lengyel neurito, avak skr kladne a nevyvrtil ani monos, e ho v dohadnej dobe uvidme v niektorom z licennch konan: Je to mon. Drm sa pravidla Nikdy nehovor nikdy. Viac sa dotate v rozhovore s Martinom Lengyelom vo februrovon sle Stratgi.

Zdroj: Ivana imloviov, Stratgie on line


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
18/02 Program pro dospl v platform Freeview
18/02 Dva poslanci jsou proti zven poplatk
17/02 Slovensko konen dostv peoplemetry
17/02 Country v Brn skonilo
17/02 T dostane vt poplatky, ale bude bez reklamy

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!