satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
Pondl 29.11.2004 - 09:27:23 online 4 lid pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
11%
DVB-T
7%
satelitu
27%
Hlasovalo 402 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
DVB-T v rnsko-mohansk oblasti
Chorvatsk vysla Zadar 1134 kHz mimo provoz
T partnerem festivalu Zln 2005
Sasko: zahjilo Apollo Radio
Rakuan si brzy nalad jihoeskou televizi GIMI
Konvergence nebude
Karneval m 10 tisc pedplatitel vysokorychlostnho internetu
TV NOVA odprodala svj podl ve slovensk televizi JOJ
Rada a veden T jednaly v Brn o programu a digitalizaci vysln esk televize
Zahraninmu vysielaniu Slovenskho rozhlasu hroz vypnutie

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

23/11 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Europe, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc prosinec.

22/11 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNNI, Discovery, Reality, Romantica a TCM na msc prosinec, Hallmark na 50.-53. tden, Galaxie-sport na 49.-50. tden, Eurosport na 49.-51. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 49. tden. Nov programov stuktra TA3.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad.
Rubrika: Stanice a vyslae
Televzia prehrala 100 milinov
Autor: M.Kernov, SME, e-mail: Pidan: 08.03.2004


Na Slovensk televziu sa valia stmilinov sdne spory, ktor za sebou zanechali bval riaditelia Igor Kubi a Milan Materk. V pondelok Okresn sd Bratislava IV rozhodol, e STV zaplat spolonosti Omega plus za neplnenie zmluvy takmer 100 milinov korn, vera o tom napsal dennk Nov as.


Okrem toho s na sdoch aloby za 600 milinov, ktor iada tdio Beta a in v sume asi 100 milinov. Ak sa k tomu prirtaj penle a sdne trovy, ide zhruba o miliardu. Tto suma by STV poloila.

STV nem vonch sto milinov pre firmu Omega plus. len vedenia televzie Branislav Zhradnk nevyluuje zniovanie nkladov vrtane redukcie niektorch programov. "Tto minulos je ako kostlivec v skrini, ktor ohrozuje cel televziu a jej reformy," povedal.

Igor Kubi koncom roka 1997 podpsal za STV zmluvu s Omegou Plus na vrobu relcie Predpove poasia na obdobie a do konca roka 2005. O rok neskr u STV pod vedenm Milana Materka prestala zmluvu plni a Omega podala alobu.

STV na sde namietala, e zmluva je neplatn, lebo okrem inho nemala Omega v ase podpisu v predmete podnikania "vrobu audiovizulnych diel". Sd argumenty STV neprijal a v pondelok nariadil STV zaplati Omege "ul zisk" vo vke 85,153 milina korn. S rokmi a sdnymi trovami suma narstla na asi 100 milinov korn. STV sa me proti rozsudku odvola a zrejme to aj urob.

Poda Zhradnka je sporn, i je za kauzu zodpovedn viac Kubi, alebo Materk. Kubi zmluvu uzavrel, ale Zhradnk sa pta, i bola pre STV naozaj vhodn, ke dodvatesk firma mala ma za sedem rokov zisk "z tejto innosti okolo 85 milinov", ako to uznal sd.

Na druhej strane je otzne, i mal Materk "presta plni tto zmluvu takm spsobom, ako to urobil", mysl si Zhradnk.

Prvny tm STV sa sna situciu zachrni a kauzu analyzuje. "Ale musme by realisti a to o sa u fakticky udialo a podpsalo, sptne nezmenme," povedal Zhradnk.

Spolonos Omega plus sa k prpadu do jeho definitvneho ukonenia nechce vyjadrova.


alie kauzy akaj na verdikt sdu

Proti STV sa v sasnosti vedie viacero vnych sdnych sporov. Branislav Zhradnk ete stle presne nevie, kokm alobm televzia el, lebo "ich poet sa kad de men".

Vemi vna je aloba tdia Beta za 600 milinov, s ktorou podpsal zmluvy na vysielanie Igor Kubi. Vec je na sde. "Nechceme ani pomyslie, o by sa stalo, keby STV tento spor prehrala," povedal Zhradnk.

Aj v tomto prpade Milan Materk oznail zmluvu pre STV nevhodn a prestal ju plni bez toho, aby mal na to sdne rozhodnutie. Viacero expertov sa zhodlo, e sa mal na sd obrti. Advokt Ernest Valko a jeho kancelria robila pre STV v decembri 1998 posudky tchto zmlv. "Tvrdil som, e ke zkonne odstpia od zmluvy, nemu plati pokuty," povedal u dvnejie pre SME Valko.

Preo STV nenapadla zmluvy na sde, Valko nevedel. Vera sa nm s Materkom spoji nepodarilo, v minulosti sa obhajoval tm, e iadal parlament, aby vyhlsil zmluvy za neplatn, ale poslanci mu nevyhoveli.

Aj Rybnkova ra u zaznamenala asi 16 alb za dajn neplatnos skonenia pracovnho pomeru. Poda Zhradnka je to zanedbaten slo v porovnan s potom ud, ktorch prepustili.


Zdroj: Mirka Kernov, SME.sk., 5.3.2004


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
06/03 Do hry o Novu chce vstoupit Penta
04/03 Nova odmtla kroky eleznho, kter tvrd, e ji z 60 % vlastn
04/03 Ministi EU se neshodli na pravidlech peshraninho vysln
03/03 Skonila porada ministr EU o televizi
03/03 T SR priniesol v roku 2003 do ttneho rozpotu takmer 330,24 mil. Sk

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!