satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satelitShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

Pondl 14.06.2004 - 17:53:47 online 3 lid pihlen Nastav barvu:


Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Nvrh opatrenia T SR, ktorm sa ustanovuj podrobnosti o prevdzkyschopnosti koncovch zariaden DVB-T
T zatm uzavela kvli penosm fotbalu dv destky smluv
Zuzana Bublkov uvd u sv druh samostatn Politick haraen
Nov celoplon TV licence
Licenn rada udelila pokutu STV, riei presah reklamy do hokeja
esk psn finalist
Vsledky sledovanosti Prima TV ve 23. tdnu roku 2004
Nov celodenn anglick vysln CRI na KV
Komisia zana vybera spomedzi uchdzaov o realizciu digitlneho vysielania
Veejn projekce televiznch penos z ME ve fotbale 2004

Editorial
25/05 - TV ke staen: Program: AXN, HBO, HBO 2, Romantica, Spektrum, Supermax a Private Blue na msc erven.


1.5.2004
R a SR v EU !!!

Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

Rubrika: Stanice a vyslae
Najv boj sa strhne o Poprad
Autor: J.Koi, Radioweb.sk, e-mail: Pidan: 26.04.2004

Rada pre vysielanie a retransmisiu zverejnila zoznam iadateov o von frekvencie. Kancelria rady evidovala sedem iadateov o rozhlasov a p uchdzaov o televzne frekvencie. Najv boj sa op strhne o lukratvnu lokalitu v Poprade. iadaj o u tri spolonosti, z ktorch dve u maj pridelen rozhlasov licenciu.


pecifik jarnho konania 2004:

* Rozhlasov frekvencie / iadateia: 6 / 7

* Televzne frekvencie / iadatelia: 14 / 5

* Verejn prezentcia projektov: pondelok, 17. mja 2004


Kiks chce viac, Tatry menej...

Popradsk frekvencia 107.3 MHz s povolenm vkonom 2 kW prilkala pozornos koickho Rdia Kiks. To sa sna o posilnenie soldneho pokrytia na vchodnom Slovensku. V sasnosti vysiela na siedmych frekvencich, ktor pokrvaj zemie od Levoe po Michalovce.

O zmenu pokrytia sa sna aj popradsk Rdio Tatry, ktor m pridelen najlukratvnejiu tatransk frekvenciu 94.2 MHz. S vkonom 30 kW doke pokry rozsiahle zemie od Popradu a po juh strednho Slovenska. Prve takto rozloha je pre regionlne rdio privek a nklady na renie signlu mu by neprimerane vysok. Rdio Tatry sa bude usilova o zisk podstatne slabej frekvencie, ktor spoahlivo pokryje tatransk regin. V prpade spechu je predpoklad, e svoju silnejiu frekvenciu vrti.


Rdi HEY! op mieria na Slovensko

Licenciu na Slovensku chce zska aj esk medilna skupina GES. Prostrednctvom levickej spolonosti GES Slovakia, s.r.o., sa uchdza o vysielanie v Poprade a iada ako jedin aj o Rimavsk Sobotu. Predstavitelia firmy u na minulch licennch konaniach avizovali, e mienia na Slovensku vybudova sie regionlnych rdi. Realizciu projektu vtedy podmienili ziskom minimlne troch frekvenci v rznych lokalitch, ktor im vak licenn rada nepridelila.

al uchdzai u iadaj iba o frekvencie, ktor si sami skoordinovali. V tomto zmysle mono kontatova, e zpadoslovensk Rdio Dha posiln svoj signl v iline, preovsk Flash sa rozri do Koc a ilinsk Frontinus zavta do Martina. Znmym iadateom je aj bratislavsk spolonos SITY MEDIA, ktor mieni v hlavnom meste vybudova samostatn loklne Rdio SiTy.


Giraltovice: JOJ koordinuje, ale neiada

O zostvajce televzne lokality nie je vek zujem. Markza a JOJ iadaj iba o frekvencie, ktor si skoordinovali. Najsledovanejia komern stanica rozri svoje pokrytie v Zzrivej, Trstenej a Dlhej na Orave, Joj-ka mieri do Kremnice, Hriovej a tie do Zzrivej. Zaujmavosou v prpade Joj-ky je fakt, e nepoiadala o frekvenciu v Giraltoviciach, ktor si pred asom skoordinovala. Bez povimnutia zostali aj lokality Dubovica, Krompachy a Medzilaborce.

Zoznam iadateov dopa senick Videotdio RIS, ktor rozri vysielanie na Myjavu. "Sboj titanov" ns ak v Poprade, tam sa o miestny 52. kanl uchdza Televzia Poprad v konkurencii Tatranskej produknej zo Svitu. Verejn vypoutie vetkch iadateov sa uskuton v pondelok 17. mja v Dome novinrov na upnom nmest v Bratislave. Jednotliv uchdzai predstavia svoje projekty v celodennom maratne od 9:30 do 15:00 hod.


Zdroj: Juraj Koi, Radioweb.sk, 23.4.2004


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
26/04 Pamtka. A co dl?
24/04 Rdio Hviezda FM od nedele op v teri
23/04 Licenn rada sa zastala TA 3
22/04 Tiskov zprva z 9. zasedn RRTV
19/04 STV prekroila pln predaja reklamy

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!