satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

upc.cz
tvrtek 11.11.2004 - 03:05:41 online jenom VY pihlen Nastav barvu:

upc.cz

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
34%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
10%
DVB-T
8%
satelitu
26%
Hlasovalo 357 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Letem svtem m vce prvodc
Sledovanost voleb v nabdce esk televize
SUPPORT LESBIENS - pirtsk narozeniny Radia 1
Mezinrodn festival film o vd, technice a umn TECHFILM 2004
Vberov konanie na zabezpeenie pozemskho digitlneho TV vysielania
Povolebn diskusn poad Otzky 7. listopadu 2004
Michal Souek posl tm modertor TV Prima
DVB-T zahajuje v dalch nmeckch regionech
h.i.t. se mn v t-music
TV JOJ zaala digitlne vysielanie pre Koice a okolie

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/11 - TV ke staen: Program: AXN, Cartoon, Guide HBO, Guide HBO2, HBO, HBO2, Nepremiry HBO, Premiry HBO a Spektrum na msc prosinec, Eurosport na 48. tden, Galaxie Sport na 46. a 48. tden, Hallmark na 49. tden, TV Hradec Krlov a TV Praha na 46.-48. tden.

24/10 - TV ke staen: Program: MTV 2, MTV Base, MTV Dance, MTV Hits, MTV UK, VH1 Classic, VH1 UK, VH2 a TMF na msc listopad.

23/10 - TV ke staen: Program: CNN, Private Blue, Private Gold a VH1 na msc prosinec, AXN, Club, Romantica a Spektrum na msc listopad, Hallmark na 46.-47. tden, Galaxie-sport a TV Praha na 44.-45. tden, Eurosport na 45.-46. tden a TV Hradec Krlov na 45. tden.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden.
Rubrika: Kabelov televize
Formuje se nov trh: Kabelovky!
Autor: Ji Lich, e-mail: Pidan: 07.09.2003

Leton rok je pro kabelovky zlomov v mnoha vcech. Zatkem roku se zaaly prosazovat nov televize - TV Praha, Galaxie sport, Stanice O a dal. Na potku loskho roku bylo mon koupit reklamu na tyech kabelovkch, dnes klienti mohou inzerovat ji na jedencti rznch programech. Zatkem srpna byly zveejnny prvn oficiln vsledky sledovanosti kabelovch televiz, kter potvrdily clov skupiny jednotlivch TV. Navc dky datm z Media Projektu meme analyzovat i kampan a vyhodnocovat daje o kampanch, jako jsou net reach, GRP, frekvence zsahu a mnoho dalch.

Valn vtina kabelovek vysl monotematick poady - Galaxie sport vysl pouze sportovn penosy a kln. Stanice O je hudebn televize. Prv dky monotematickmu zamen se tyto televize orientuj na pesn danou clovou skupinu. Nap. 79 % divk Galaxie sport jsou mui (podle kvtnovho vzkumu MML), Stanice O m 66 % divk ve vku do 30 let (Media Projekt, 1. pololet 2003). Z toho plyne jedna obrovsk vhoda: pokud se v produkt zamuje na stejnou clovou skupinu jako jedna z kabelovek, pak si mete bt jisti vysokou afinitou a velmi pesnm zsahem.


Pokryto hlavn ve mstech

Na to, abyste se mohli dvat na jednu z kabelovek, muste mt ppojku nebo satelit. Pokud mte ppojku, tak zcela urit muste kad msc za tuto ppojku platit. stka nen nijak vysok, vtinou od 150 do 350 K msn. Z toho tak vyplv, e pokud se divk rozhodne podit si kabelovku a plat za ni, je velk pedpoklad, e ji bude tak sledovat. Chovn bude velmi podobn jako pi nkupu asopisu. Pokud si koupte asopis, tak proto, e jej chcete st.

Sledovanost kabelovek je dna pokrytm kabelovmi rozvody. Velice dobe jsou "prokabelovna" velk a stedn msta. To koneckonc potvrdily oba vzkumy, Media Projekt i MML. Tuto skutenost lze vnmat jako velkou vhodu - lid ijc ve velkch a stednch mstech maj vy pjem, maj vy vzdln. Tak je dleit, e produkt, kter je inzerovn na kabelovce, se d vtinou koupit pouze ve stednch a velkch mstech (autosalony, poboky bank a pojioven, znakov prodejny). Jinmi slovy, spotebitel nemus cestovat za produktem do vedlejho msta a me si jej vtinou koupit pmo ve svm bydliti.


Budoucnost je jasn

Cena 30vteinovho spotu se na kabelovch televizch pohybuje od 2000 do 5000 korun za jedno odvysln. Jinmi slovy, msn intenzivn kampa podte za 200 tis. korun. Na kabelovch TV se daj realizovat velmi flexibiln a na mru uit sponzoringy. Napklad Nestl realizuje na Stanici O projekt "Kit Kat Tip" nebo Eurotel sponzoroval penosy NHL na Galaxii sport.

Kabelovky jsou dnes na samm potku sofistikovanho prodeje reklamy. Jsou tam, kde ped osmi lety bylo rdio, pti lety internet a temi roky kinoreklama. V souasn dob se reklamn trh kabelovek pohybuje okolo 10-15 mil. ron. A budoucnost? Ta je v celku jasn. Poet ppojek neustle roste a s pchodem novch televiznch program na trh se tak zvyuje poptvka ze strany divk. S nstupem digitalizace zane mnoho kabelovek vyslat terestricky - Stanice O je ji nyn ve zkuebnm paketu eskch radiokomunikac. Tm okamikem se smae rozdl mezi terestrickou TV a kabelovkou.

Ji Lich, editel medilnho zastupitelstv BPM


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
07/09 Intalcia chello v septembri len za korunu
06/09 E pracuje na stratgii rozvoja irokopsmovho pripojenia na internet
03/09 TES Media a Intercable CZ sjednot ceny za kabelovou TV
01/09 Hello kde je to Chello - II.
26/08 Nizozemsk UPC opout reim soudn ochrany ped viteli

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!