satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satelitShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

TA3.com
ter 30.03.2004 - 22:48:03 online 6 lid pihlen Nastav barvu:


Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
TNS SK u intaluje peoplemetre do televzorov respondentov dnes
LPR Hesensko vypisuje frekvence DVB-T dnes
Posledn medilne vystpenie prezidentskch kandidtov pred moratriom bude v TV Markza dnes
Hled se prominent pro reality show dnes
Semin (o DVB-T) skonil, zapomete dnes
Hokej pilk reklamu za miliardu korun, vce ne polovinu dostanou televize vera
STV dosiahla v tdni od 8. do 14. marca rekordn sledovanos, ved sprvy vera
esk mdia pipravuj petici za dodrovn spisovnho jazyka poslanci snmovny PR vera
Pokojm eskch dt zanaj vvodit televize, mobily a potae vera
Polvkov Mani mizely penze vera

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

12/03 - TV ke staen: Program: AXN, Romantica, Spektrum, Travel Channel, Private Gold a Private Blue na msc duben.

08/03 - TV ke staen: Program: HBO a HBO2 na msc duben.

16/02 - V sekci TV program je dostupn tak denn televizn program stanice Club. Dle tu nechyb ani program dtskho kanlu MiniMax.
Rubrika: Stanice a vyslae
Je Arte prav motor Eurpy?
Autor: M.Havran ml., SME, e-mail: Pidan: 27.10.2003

Po viac ako desaro existencie v nepriaznivej situcii si franczsko-nemeck televzna stanica Arte inaugurovala nov priestory. Sklenen funkcionalistick budova na nbre Quai du Chanoine-Winterer sa nachdza v srdci trasburskej eurpskej tvrte. V jej bezprostrednej blzkosti sdli Eurpsky parlament, Rada Eurpy a eurpsky sdny dvor. Implantcia eurpskej televznej stanice je preto vnman ako politick gesto, ktor chce da obraz a zvuk rodiacej sa Eurpe.

Samotn stanica vznikla v roku 1990 po podpise 11 krajn o zaloen spolonej eurpskej kultrnej televzie so sdlom v trasburgu. Prv programy sa v teri objavili koncom mja 1992. Arte je prejavom spolonej vle vtedajch ldrov Helmutha Kohla a Francoisa Mitterranda da kontinentu, a cez satelitn vysielanie celmu svetu vkladn skriu eurpskeho pohadu na umenie, ekonomiku a politiku.


Tribna novej Eurpy

Napriek trvalo nzkej sledovanosti presahujcej vo Franczsku a Nemecku len vzcnych 5 percent si Arte zachovala znaku kvality a v priebehu desaroia sa vymanila spod vplyvu politikov na oboch stranch Rna. Jej posledn dvaja riaditelia, Francz Jerome Clement a Nemec Jobst Plog s, ako povedali v slvnostnch prhovoroch, presveden, e Arte sa stane kultivovanm hlasom a tribnou novej Eurpy.

Predstavu franczskej Eurpy vak me Arte ukradn pripravovan projekt franczskej vldy o medzinrodnej spravodajskej televzii, ktor by mala vyvi vplyv anglosaskej CNN. Zainteresovan stanice stle opakuj, e nov televzia nebude len hlasom Franczska, ale celej Eurpy. Prtomn franczsky filozof a spisovate Bernard-Henri Lvy, Eurpan franczskeho pvodu, ako sm seba oznauje, povedal, e Arte je viac ako ben televzna stanica, pretoe dnes predstavuje jeden z pravch motorov Eurpy. Poda Bernarda-Henri Lvyho m Arte pred sebou lohu pozdvihn eurpsky intelektulny svet, rozhdan a zdecimovan pre irack zsah.


Ohranien jazykom

Napriek deklarcim o univerzlnom eurpskom poslan a mnostvu koproduknch projektov s bvalmi krajinami vchodnho bloku ostva stanica najbliie rnskemu mentlnemu priestoru ohranienmu na severe Belgickom a Luxemburskom, na zpade Franczskom, na vchode Nemeckom a iastone vajiarskom.

Aj preto je stle najdleitejou podmienkou na zskanie prce v prestnej intitcii franczsko-nemecka bilingvlnos, a to aj v prpade, e vaou pecializciou je indick hospodrstvo. Mono sce oakva, e tradin tmy Arte sa bud oraz viac venova celoeurpskym problmom, aj ke u teraz rob stanica ovea viac, ako jej eurpska konkurencia.

Jej pohad vak aj napriek elaniam Bernarda-Henri Lvyho ostva zatia skr karolnsky ako skutone eurpsky - s jeho kandinvskou, stredoeurpskou a stredomorskou odnoou.


Zdroj: Michal Havran ml., trasburg, SME.sk, 24.10.2003


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
24/10 Dokme sa konene aj plne novch rdi?
24/10 Twist sa chce sta po vstupe partnera nadregionlnym rdiom
24/10 Poslanci NR SR posunuli do druhho tania nov zkon o STV
23/10 Rada T jednala v Televiznm studiu Brno
22/10 Generln editel T nenalezl vhodnho kandidta na funkci editele TS Brno

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!