satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satelitShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

TA3.com
tvrtek 22.01.2004 - 20:41:14 online 3 lid pihlen Nastav barvu:


Nejnovj lnky
Poplatky se v Evrop nkde zvyuj, nkde ru
Kavan: MZV se chtlo sporu se CME vyhnout
Vyjadrenie ST k zamedzeniu vyuvania internetu po 3 min. zdarma
BBC zahajuje ofenzvu na obranu svho digitlnho vysln
Rybnek v budcnosti nechce dostva pokuty za programy STV
Televize chce sama vybrat poplatky, uet destky milin
Lid poslali televizi dobrovoln 860 K
Zimn przdniny v znamen Markzy
Digitalizace v Rakousku
Rozhlasov rada je znepokojen prepustenm redaktorov Rdiournlu

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

12/01 - TV ke staen: Program: HBO, HBO, AXN, Private Blue, SuperMax, Spektrum na msc nor, program stanice Travel channel na msc bezen.

12/01 - Po nkolikadennm vpadku, souviscm s havri serveru (bhem kter jsme nanvratn pili o st dat), jsme tu opt, abychom Vm pineli nov informace ze svta televizn techniky!

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program


Alternativn formty
Rubrika: Stanice a vyslae
elezn svdil ped komis
Autor: V.Dolej, MF Dnes, e-mail: Pidan: 18.11.2003

Vyslchan kladl vyetovatelm otzky. Tak vypadal pten projev klovho svdka Vladimra eleznho ped snmovn vyetovac komis. Ta se sna zjistit, pro esko muselo kvli televizi Nova zaplatit odkodn americk firm CME ve vi 10 miliard korun. Zatmco ostatn vyslchan, teba bval len vyslac rady Petr tpnek, museli elit otzkm poslanc, elezn jim naopak poradil dvanct podstatnch otzek, o kter by se mli zajmat.

Odpovdi maj potvrdit jeho nzor, e prohran arbitr s firmou CME je vsledkem zenho podvodu. Jsou to otzky, o kterch jsem pesvden, e by si je mla komise poloit. Pokusil jsem se napovdt zdroje dokument a uvedl jsem nkter informace, kter by k odpovdm mohly pispt, ekl nkdej televizn magnt a dnen sentor.

eleznho styl vyetujc poslance zaskoil. Trochu neobvykl bylo, e pan sentor peetl svoji vpov a text nm pedal, reagoval f komise Stanislav Keek z SSD. elezn pitom podle nho pinesl komisi nkolik novch materil. Nkter vci, kter nm sdlil pan sentor, nebyly dosud publikovny. Jsou to velmi vn obvinn, ekl Keek. e byla hlavn o obvinn, e esk stt aktivn spolupracoval na zpsoben kod a pli vychzel vstc CME. A e si tedy arbitr svou neinnost sm prohrl.

Novinkou je zjitn, e prvn kancel Clifford Chance, kter ve sporu s Ameriany zastupovala esko, hjila v Maarsku zjmy Ronalda Laudera, hlavnho akcione CME. Nen obvykl, aby byl poven advokt zastupovnm sv protistrany, dokonce je to v esku v rozporu s advoktn etikou, ekl Keek. Komise hodl podat o prodlouen svho mandtu a o pl roku, aby mohla nov tvrzen proetit. Tak chce k vslechu pedvolat dal svdky - nkdejho ministra zahraninch vc Jana Kavana a nmstka ministra financ Jana Mldka, dnen adov poslance SSD.

Spory vypukly v lt 1999, kdy se tehdej editel Novy Vladimr elezn ve zlm rozeel se svmi partnery ze CME. Amerian to oznaili za krde televize a zaalovali republiku za to, e neochrnila jejich investici. Arbitr ve Stockholmu jim dala za pravdu.


Zdroj: Vclav Dolej, MF Dnes, 15.11.2003


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
16/11 T chce zlepit vybrn poplatk, potebuje ale zmnu zkona
14/11 Zasedn Stl komise pro sdlovac prostedky na Kavch horch
13/11 Personln zmny v T
10/11 News chce bt ldrem trhu satelitnch televiz
10/11 Soud bude opt eit, zda m T zaplatit penle za penosov vz

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!