satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satelitShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

Pondl 26.07.2004 - 23:29:18 online 2 lid pihlen Nastav barvu:


Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Ztra zan 15. zasedn RRTV dnes
"Franczska CNN" nebude ani v roku 2005 dnes
Dokument Olgy Sommerov Kdla Andl dnes
Eurpsky digitlny trh bude rs vera
Ako funguje peoplemeter vera
Informace z analzy vysln Prima TV
T SR uloil ST a GTS povinnos prepoji sa poda nm urench podmienok
Prepojenie siet: Jedinm monm rieenm je konen rozhodnutie predsedu T SR
Vzva na spolon rokovanie
Otzky Vclava Moravce 18. ervence 2004

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

14/07 - TV ke staen: Program: AXN a Romantica na msc srpen, TV Praha na 31. tden.

11/07 - TV ke staen: Program: Spektrum a SuperMax na msc srpen, Galaxie-sport na 29.-32. tden a Programov schma Galaxie-sport na msce ervenec a srpen.

07/07 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, HBO 2, HBO 2 Guide, Private Blue Europe, Private Gold a Private Gold Guide na msc srpen.
Rubrika: Program
Rusk politik irinovskij nesm na obrazovku
Autor: TK a M&M, e-mail: Pidan: 27.11.2003


Skandln proslul rusk politik Vladimir irinovskij nesm na obrazovku rusk televize NTV. Veden kanlu se rozhodlo zruit smlouvu s jeho Liberlndemokratickou stranou o asti v pedvolebnch televiznch debatch v reakci na jeho chovn ve studiu minul ptek. Nejene urel dal kandidty na poslance doln komory parlamentu, ale po ukonen vysln vyvolal hromadnou rvaku.


Podle generlnho editele Nikolaje Senkevie poruil irinovskij v poadu Svoboda slova podmnky asti kandidt v televiznch debatch. Ve smlouv se toti strana zavzala, e registrovan kandidti se zdr vrok, kter by urely est a dstojnost a sniovaly povst dalch kandidt, politickch stran a volebnch blok a tak tetch osob. Uvedl, e prostedky, kter strana zaplatila, j budou vraceny.

irinovskij to vak povauje za poruen volebnho zkona a postoval si stedn volebn komisi. "Myslm, e stedn volebn komise kanlu nad, aby ns k debatm pustila. Je nesmysl ohnt se njakou povst. Kdy se nelze dotknout n povsti, pak nem smysl podat debaty. My nechceme zpt penze. Potebujeme vysln ped volbami," uvedl.

irinovskij, znm svmi neomalenmi vroky v ivm vysln, napadl generla Gennadije paka, kter kandiduje za blok Rodina (Vlast). Uvedl, e je zrdce, kdy se spojil s touto politickou slou, jej pedci se podle nj podleli na potupn porce Ruska v eensku. Zrove prohlsil, e je rd smrti generlova syna, kter zahynul v eensku. Vyvolal tak poznmky z obecenstva, e je "dobytek, kter urazil vechny ptomn". Dotynho pak dal zbt svmi pomocnky a sm se porval s pedstavitelem liberlnho Jabloka, jeho pedk mu odmtl odpovdat na otzky.

editel kanlu Nikolaj Senkevi se za chovn irinovskho omluvil astnkm debat i divkm. Veden kanlu zrove piznalo, e incident zvil zjem divk o televizn pedvolebn kln. Sledovanost politickch poad je nyn pr dokonce vt ne zbavnch talk show. Uvedlo vak, e si nehodl zajiovat popularitu dky rvakm, a rozhodlo se a do konce pedvolebn kampan nepoutt na obrazovku nejen irinovskho, ale ani jin kandidty za LDPR.

irinovskij vyvolal rvaku tak na sttnm kanle Rossija. Ten vak udlost nijak nedramatizoval. stedn volebn komise nyn zvauje, zda televize me odmtnout politick stran pstup na obrazovku v pedplacenm ase.

Volby do Sttn dumy se maj konat 7. prosince. Kandiduje v nich 23 politickch stran a blok.


poet koment k tomuto lnku: 0

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
27/11 Pjmy T chtj navyovat dobrovolnci
27/11 Vnoce s TV Praha a TV Hradec Krlov
26/11 Zmny ve vyslacm schmatu 2004
26/11 Rodinn pouta - seril televize Prima
25/11 Zmny ve vyslacm schmatu T na rok 2004

Komente:


zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!