satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satelitShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

ter 28.09.2004 - 01:26:17 online 5 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
23%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
16%
DVB-T
9%
satelitu
31%
Hlasovalo 222 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Pojiovna tst lk vce a vce divk dnes
Rozhlasov rada neschvlila ver SRo 54 mil. Sk vera
Seril Redakce zve na celorepublikovou Road show vera
Rozhlasu dveruje 75 percent a STV 68 percent respondentov
Agentura Nova-vip chce bt ikovnou holikou
Nemci bud potrebova povolenie na pozeranie TV cez pota
Slovensko vysokou rchlosou v Eurpe - alebo irokopsmov sluby
Miss aerobik 2004
Rybnek by mal zvi relciu Odpovede z obrazovky
editel kabelovky bydl mezi rebely

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

26/09 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNN Int., Discovery, MTV Europe a Private Gold na msc jen, Hallmark na 41.-44. tden, Eurosport, Galaxie-sport a TV Praha na 41.-42. tden.

11/09 - TV ke staen: Program: Cartoon, Reality, Romantica a TCM na msc jen, Eurosport, Galaxie-sport, Hallmark a TV Praha na 40. tden.

04/09 - TV ke staen: Program: AXN, HBO, HBO Guide, Premiry HBO, HBO2, HBO2 Guide, Synopse HBO2, Private Blue Europe a Spektrum na msc jen.
Rubrika: Stanice a vyslae
Se zvyovnm poplatk za T by se mlo zat na 99 K
Autor: Z.Opletalov, k, TK, e-mail: Pidan: 15.01.2004


Koncesionsk poplatky za veejnoprvn televizi by se mly v prvn fzi zvit na 99 korun, ekl v rozhovoru pro TK pedseda Rady esk televize (T) Jan Mrzena. Tato stka podle nj odpovd narovnn rstu inflace od roku 1997, kdy poslanci naposledy odhlasovali zven msnch poplatk, a to na 75 korun.


"Souasn finann situace T je dramatick, nechci kat katastrofln. Katastrofln by byla, pokud se nic nezmn," podotkl Mrzena. Poslanci budou zejm legislativu tkajc se financovn T znovu projednvat na norov schzi. O vldnm nvrhu obsahujcm nrst poplatk na 95 korun a zven reklamnho limitu T z jednoho na ti procenta vyslacho asu jednali u loni na jae, shodu se ale nepodailo najt.

Souasn se zvenm poplatk by bylo dobr zvit, aby se index poplatk mnil podle inflace, mn Mrzena. Oddlilo by to vvoj finann situace T od mncch se politickch nlad. Televizi se ji podle pedsedy podailo zefektivnit innost a snit nklady, ty leton by mly bt nominln na rovni roku 1997.

Ruku v ruce s pravou financovn by tak podle Mrzeny mlo jt legislativn opaten, kter televizi zajist lep vymahatelnost poplatk. Na neplatich T trat stamiliony korun ze svho nkolikamiliardovho rozpotu. Zkladem je podle Mrzeny vytvoen databze tch, kte maj ze zkona povinnost poplatky platit. Pedseda rady by se tak nebrnil napklad britskmu modelu registrace koncesion pi nkupu televizor, ale nevyluuje ani jin zpsoby.

"Koncesionsk poplatky mus bt tak vysok, aby z nich mohla televize zajistit zkladn slubu, kterou j ukld zkon," podotkl pedseda. Pesto by ale ml podle nj ve veejnoprvn televizi zstat prostor pro reklamu. O vi reklamnho limitu ale nechtl Mrzena spekulovat. Prodej reklamy by podle nj mla jednoznan zastvat extern agentura. Zda to bude i v budoucnu firma ARBOmedia, nebo jin, by mlo podle nj rozhodnout vbrov zen. Smlouva T s ARBOmedia m skonit v roce 2005, bude proto teba vypsat konkurz na agenturu tsn po legislativn prav financovn T, mn.

S chystanou digitalizac bude ale T podle Mrzeny potebovat jet dal finance. "T je v mnoha ohledech na digitalizaci pipravena jako jedin celoplon televize v tuzemsku, nicmn na sputn program bude potebovat finann prostedky o objemu asi miliardy korun," uvedl pedseda. Jakm zpsobem se bude pechod z analogovho na digitln vysln financovat, ale zle podle nj na zkonodrcch. Teoreticky je mon krt prvn vdaje ze sttnho rozpotu, za pijatelnj zpsob zskn penz ale Mrzena povauje koncesionsk poplatky.

V rmci digitlnho vysln by pak T podle nj mla v kadm ppad dostat prostor pro tyi kanly.


Zuzana Opletalov, k, TK, 14.1.2004


poet koment k tomuto lnku: 2

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
15/01 UPC odpovd 25.st
14/01 Licenn rada pokutovala len Markzu
14/01 esk rozhlas 6 se mn, bude 'veernm rdiem'
14/01 STV op hospodrila s kladnm vsledkom
13/01 Tiskov zprva z 1. zasedn RRTV

Komente:

nejnovj komente jsou nahoe za obsah ne uvedench koment tvCentrum nezodpovd!
zatm ne

16.01.2004 - 20:03 Murago
V prv ad je teba zahbat s neplatii konc.popl. a pot nejsem proti, pece poctivci nebudou pod doplcet na ty vychcan chytrky ( kte jsou mimochodem nejvt kritici zvyovn popl. aspo v mm okol ).
zvyovn v souastn dob km NE

15.01.2004 - 14:59 koncesion T gespa
Reklama mezi poady mi nevad, v dnm ppad by ale nemla na veejnoprvn televizi vstoupit i pmo do poadu a tm jej dlit (co natst zatm nen, ale nikdy nekej nikdy... ).
Jinak ke zvyovn poplatk - ano jsem pro, aby se poplatek mnil s inflac, ale prvn se mus urit pimen poplatek. Ti miliardy za rok z konces a miliarda z reklam je podle m velice dostaten stka pro dv televizn stanice a nevidm proto dvod v souastn dob poplatek zvyovat.
esk Televize by si mla prvn udlat vnitn reorganizaci hlavn v personln oblasti (podobn jako tomu probhlo nedvno u STV - jen bych jet pitvrdil) a mon by potom zjistila, e penz bude dost na spoustu vc. Vm, e to nen jednoduch vc (co nm "stvkovn" zamstnanc ji jednou ukzalo), ale udlat se mus, opravdu je v tto instituci velk pezamstnanost a patin paprci by mli na T zatlait a donutit ji, aby peliv a rozumn zdvodnila kad jednotliv personln msto ve svch adch... a tak dal vdaje by nebylo patn as od asu proauditovat...
Celkov poet koment: 2 / zobrazuj se: 1 ... 2

zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!