satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satelitShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
Steda 20.10.2004 - 23:27:06 online 5 lid pihlen Nastav barvu:


Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
32%
kabelovho rozvodu
21%
MMDS
12%
DVB-T
8%
satelitu
27%
Hlasovalo 300 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Nejnovj lnky
Berlnsk televizn v zanala jako ern stavba - II.
Rdio as opt terem toku
Berlnsk televizn v zanala jako ern stavba - I.
Karneval do vstup do vysln TV Prima nut zkon, kritika Karnevalu je naprosto nesmysln
Nmstko opt pilkalo divky
Sledovanos spravodajstva televzie JOJ stpa
Dstojnj ivot pro mentln postien v Psrech
Casema nabdne digitln televizn programy zdarma
Velk pardubick pitahovala vce pozornosti ne vloni
Pojiovna tst opt prvn

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/10 - TV ke staen: Program: HBO, HBO Guide, Premiry HBO, Nepremiry HBO, HBO2, Guide HBO2, Synopse HBO2, Private Blue a Private Gold na msc listopad, Hallmark na 45. tden, Galaxie-sport, TV Hradec Krlov a TV Praha na 43. tden a Eurosport na 43.-44. tden.

26/09 - TV ke staen: Program: Animal Planet, CNN Int., Discovery, MTV Europe a Private Gold na msc jen, Hallmark na 41.-44. tden, Eurosport, Galaxie-sport a TV Praha na 41.-42. tden.

11/09 - TV ke staen: Program: Cartoon, Reality, Romantica a TCM na msc jen.

04/09 - TV ke staen: Program: AXN, HBO, HBO Guide, Premiry HBO, HBO2, HBO2 Guide, Synopse HBO2, Private Blue Europe a Spektrum na msc jen.
Rubrika: Stanice a vyslae
UPC odpovd 25.st
Autor: PR Press UPC R, a.s., e-mail: Pidan: 15.01.2004

Dostali jsme pro vs dal odpovdi na dotazy, smujc ke kabelov spolenosti UPC a jej satelitn slub UPC Direct. Od podzimu odpovdi dlme na technick, kter jsme pesunuli na web satCentrum, zatmco programov otzky budou nyn uveejovan zde, na naem novm webu tvCentrum, kter jsme od zatku z vytvoili pro lnky o terestrick, kabelov a DVB-T televizi.


Tmto se pvodn web satCentrum oistil od pspvk, kter nemly tsnou nvaznost na satelitn en signlu. Urit jste tuto zmnu zaregistrovali a vme, e vm bude vyhovovat. Kdo si vak bude chtt pest odpovdi na technick otzky, m i nyn monost - v souasn publikovanm lnku UPC odpovd - 26.st na webu satCentrum. Doufme, e jsme tak vyhovli vem diskutujcm, kte nechtli na odbornm satelitnm webu mt otzky k programu, zatmco sem se hod a urit si je rdi petete.

Ale nyn u pedvme slovo tiskovmu mluvmu spolenosti UPC esk republika, a.s., dr. Frantikovi Malinovi:


Pipravuje Galaxie sport opt Wimbledon?

Po pedchozch dvou letech, kdy jsme pinely pm penosy z Wimbledonu jsme se v letonm roce rozhodli pro zmnu. Nechceme se soutedit pouze na jeden, by legendrn turnaj, kter je navc velmi zvisl na poas. Proto ji od prvnho tdne roku 2004 vyslme Magazn ATP a v sezn nabdneme pm penosy z vybranch turnaj ATP Masters.


V souasn dob vrchol pprava reprezentace R na ME hzen mu. Bude Galaxie sport vyslat penosy tak z tohoto ME?

Galaxii sport se ve spoluprci s agenturou E-motion, kter je marketinkovm partnerem eskho svazu hzen, podailo zajistit prva k penosm z ME hzen mu ve Slovinsku. Divci tak ve dnech 22.ledna a 1.nora 2004 budou moci sledovat vsledky jak esk reprezentace, tak i jejch soupe.


Bude HBO Letos penet udlovn Oskar? Kdy? Mu vidt pm penos i nkde mimo HBO?

76. ronk pedvn cen Americk filmov Akademie bude probhat v nedli, 29. nora 2004, o ti tdny dve ne obvykle, v Kodak Theatre v Hollywood & Highland. HBO bude exkluzivn vyslat pm penos v noci z 29.2 na 1.3. od 2:30 hod (ped samotnm pedvnm cen bude vysln 30ti minutov program pjezdu hvzd) a tent veer od 20:00 hod nabdne HBO svm divkm zkrcen 90 minutov zznam. Nemte-li pstup k HBO doporuil bych vm sledovat stanici CNN,. Ta nabdne pm penos i s anglickmi komenti zpravodaj rovn 29. nora.


Mohu se v nejbli dob tit na njak nov seril nebo film na Fox Kids?

Od ledna Fox Kids vysl nov seril Robobrouk a na nor j pro vs pipravuje nov seril Lucky Luke, ve kterm se pedstav sympatick kovboj Luke. V noru se mete tit na film pro celou rodinu ", baby!".


Lb se mi webov strnky Fox Kids. Bude zase nco nabzet dtem?

Na strnkch www.foxkids.cz jsou novinky kad tden. Od ledna ek na dti kad tden nov sout o atraktivn ceny, a nov pspvky v FK magaznu. Velk spch slav mikrostrnka k filmu "Lv krl" a na konec ledna se pipravuje mikrostrnka k filmu "Pirti z Karibiku". Bhem nora se pedstav i nov vzhled sekce e-pohlednice, kter bude vce interaktivn.


HBO m od nora zmnit svou programovou skladbu. Mete zjistit nco bliho?

Pondl zstv beze zmn - od 20:00 hod filmy v originln verzi s titulky,
ter - od 21:00 hod blok seril z originln produkce HBO (ru se tern tmatick kluby),
Steda - druh ance se pesouv z 22:00 hod na 20:00 hod,
tvrtek - beze zmn - dn speciln bloky,
Ptek - po nedli dal premirov den - ru se pten posledn ance od 20:00 hod,
Sobota - veery s programy pro celou rodinu zatek od 19:00 hod, ru se sobotn premiry od 22:00 hod,
Nedle - zstvaj nedln premiry, po kterch nsleduj reprzy ternch seril
z originln produkce.


Sledoval jsem na TV5 mistrovstv svta v ragby. Chyst tato stanice nco podobnho, co nemohou vidt na Eurosportu nebo na Galaxii sport?

Ano, v noru to bude fotbalov Pohr africkch nrod. Krom vech zpas od tvrtfinle a po finlov zpas pedstav TV5 vech 16 zastnnch mustev, pinese rozhovory, portrty jednotlivch hr a reporte ze zkulis soute.


K vuce francouztiny pouvm frankofonn TV5. Nevte, jestli chyst njakou sout? Rda bych sv studenty motivovala, studuj ovem francouztinu teprve prvnm rokem.

Ano, a do 15. dubna probh sout pro studenty vech rovn a vkovch kategori. TV5 ji se svmi partnery vyhlsila u pleitosti 11. svtovho kongresu francouztin, kter probhne v Atlant 17.-23. ervence. Na strnkch www.tv5.org/enseignants se dozvte vechny daje potebn k va asti a informace o cench. Mottem soute je slogan TV5 Sted svta je vude.


Jak dokumenty chyst TV5 v noru?

V noru bude TV5 vyslat vce ne dvactku dokument a jejich cykl. Uvidte napklad tydln dokument o ivot a dle Francoise Mitteranda, tdln dokument o africk faun, seznmte se s baletkami pask opery a ukzkami choreografi znmho Rudolfa Nurejeva. V dokumentu Jazzman z gulagu budete moci sledovat osudy prvnho jazzmana z komunistickho tbora, ktermu Luis Armstrong dal pezdvku Bl Armstrong, v rekapitulaci 50 let Olympie si nap. poslechnete Jacqua Brela, Guilberta Bcauda, Davida Bowieho, Paula Anku nebo Vanessu Paradis. Z vnjch tmat upozoruji na pbhy dvtek, kter mla tu smlu, e se narodila v zemch, kde jsou upednostovni chlapci, dokument o lskch a svazcch, kter vznikly v koncentranch tborech nebo vpovdi srbskch disident o vlench zloinech, mafii a korupci.


Mm rda stanici Romantica. Chtla jsem se zeptat, zda nevte, co chyst na svtek vech zamilovanch Sv. Valentna?

Jak jin stanice ne Romantica by mla k romantickmu svtku vech zamilovanch pinst speciln program Akoliv na Romantice uvidte romantiku na kadm kroku, veer 14. nora vm zpjemn romantick Chris Isaak s koncertnm programem Baja Sessions. Jde o lskypln balady a nenechte si je ujt bu od 15 hod., nebo v reprze od 22:30 hod.


Nerozumla jsem moc dobe jedn upoutvce na njak norov poad o chytn zloinc stanice na Reality TV. Neznte u jejich program?

Novm poadem v programu budou od 9. nora Lovci odmn (The Bounty Hunters). Tmto agentm, kterm se nkdy k lovci lid, by se mlo sprvn kat agenti pro vyhledvn uprchlk. Zabvaj se hlednm zloinc, kte byli proputni na kauci, a pesto zmizeli. Jedn se o lidi, kte spchali rozmanit zloiny, od ozbrojenho pepaden a obchod s drogami a po vradu. Pravomoc tchto agent nen omezena na jeden stt, a k zatkn zloinc na tku nepotebuj zatyka.


Jak koncert pipravuje HBO na nor?

V noru bude HBO vyslat ze zznamu koncert Celine Dion. Je to jej prvn koncert v Las Vegas, jeden z nkolika set, kter Celine podnikne bhem ptch t let. Arna vytvoen speciln pro Celine Dion je naprosto jedinen a vystoupen, kter zahrnuje hity jako napklad Im Alive, bude hostinou pro milovnky pop-music. Koncert je soust nabdky dne Svatho Valentna, kter krom tto show zahrnuje tak dva romantick filmy: Holka jako lusk a Zlatka pro kadho.


V lednu kon seril Zamilovan na Romantice. Nevte jak seril jej nahrad?

Od dodavatel programu jsem se dozvdl, e na pn divk stanice uvede seril Maria Rosa dohazovaka. Hlavn zpletka serilu je asi nsledujc: Ze vech pracovnch kol, kter Mara Rosa Garca od svho fa za nkolik let slyela, byl tenhle nejsloitj - Maro Roso, najdi mi enu. Rafael Vargas je typick pklad starho mldence, kter je bu pli zaneprzdnn, anebo nem dostatek energie na chozen s dvkou. Jednoho dne ho vak pepadne mylenka, e je nejvy as se oenit, aby vichni znm nezaali pochybovat o jeho mustv. A jak jednodueji si to zadit, ne delegovat tento kol na svou supervkonnou sekretku?


Na TV Hallmark se mi lb, e pin i dramata z nedvn historie, kter teba v kin nikdy neuvidm. Nejsem si jist, zda si to pamatuji sprvn, ale v noru maj vyslat njak film o Nelsonu Mandelovi. Co je na tom pravdy?

Je to skuten tak. Rodinn televizn kanl Hallmark Channel zaazuje programy, kter jinde neuvidte. Tedy pouze pokud je nekoup njak terestrick stanice do svho programu, jako v posledn dob inily jak T, tak Prima s Novou. Na sobotu 28. nora od 21 hodin je zaazeno drama z nedvn historie Mandela a de Klerk. Michael Caine a Sydney Poitier zahraj hlavn role ve filmu, kde uvznn bojovnk za svobodu Nelson Mandela a jihoafrick president F.W. de Klerk dohaduj podmnky demokratizace Jihoafrick republiky, Mandelovo proputn na svobodu a pd apartheidu.


Jsem v divk z Liberce. Vm, e se tu pob Svtov pohr seversk kombinace, a tak by m zajmalo, zda to njak sportovn kanl bude penet?

Od koleg z esk verze stanice Eurosport jsem se dozvdl, e prv na tto stanici evropskho sportu bude o vkendu 21. a 22. nora Liberec a okol hlavnm programem.


Od nora se maj v programu m oblben hudebn stanice MTV objevit njak nov poady. Mete mi prosm zjistit nco bliho? Dkuji pedem.

Krom novch poad chyst tato nejen hudebn televize spoustu novinek. Od 1.nora, od pondl do ptku, vdy po 17. hodin se mete tit na show nazvanou The Wade Robson Project, co je nov tanen show, ve kter se hledaj talentovan tanenci, kte se nakonec mezi sebou utkaj v L.A. Prvodce poadu bude slavn choreograf Wade Robson. Vtz bude moci tanit s vybranm umlcem MTV na jeho/jejm turn. Dal novou show je tvrten show od 21:00 Camp Jim - dramatick, nervy drsajc a asto k popukn jzda svtem roztleskvaek V plhodinovch shows budete moci sledovat jejich akce v dvoutdennm intenzvnm vcvikovm tboe roztleskvaek pod dohledem All-Stars trenra Jima McMullana.


Zaujala m upoutvka Discovery Channel na poady o Londnu, New Yorku a Pai, kter pr stoj na bvalch smetitch. To snad ani nen mon, ne?

Dokument, kter zmiujete, se jmenuje Tohle msto jsme postavili my a premiru bude mt v nedli 22. nora od 21:00. Pezdv se jim "Velk jablko", "Msto svtel", "Starodvn msto Londn" - avak ped dvnmi asy, dve, ne si tato svtov proslul msta zskala svj vhlas jako mezinrodn stediska zbavy, slvy a mdy, to byly pouze skromn osady a obchodn stediska. Historicko-dokumentrn program "Tohle msto jsme postavili my" se zabv tm, jak nkter z nejslavnjch svtovch mst - jmenovit metropole Londn, Pa a New York - se proslavila pevratnmi architektonickmi, stavitelskmi a vdeckmi spchy. Za pomoci novtorsk potaov grafiky ns kad epizoda posouv o stalet zptky, aby vyprvla vzruujc pbhy vvoje tchto mst od zelench pastvin a po pulsujc metropole. Speciln animace ukazuje, jak byly budovny nejdleitj struktury jednotlivch mst, a to doslova a do psmene ze zem - nebo dokonce z podzem - do vek.


Animal Planet se v posledn dob hodn mn a vysl nov programy. Lb se mi vesel klipy, jako jsou napklad ty v poadu Petra Rychlho. Lb se mi tak dokumenty o zvatech, kter u ns neij. Nechystaj nyn njak podobn poady?

Planeta zvat prochz skuten velkmi zmnami. Nejvce je to vidt v programu a novch poadech, mezi ktermi v noru uvidte i seril 50 neuvitelnch fakt o zvatech. Tento dokument Vm odhal nejzajmavj informace, kter se v hodinch biologie neu. Hodinov speciln program vm umon pohled na zvltnosti prody, od tvor, kte dok mnit svoje pohlav, po vby, kte dok pet a devt dn bez hlavy a umraj jen proto, e se nemohou ivit. Jak kaj tvrci poadu, zsobeni tmito novinkami ohromte sv ptele a u nikdy vm nedojdou tmata k diskusi .


Jsem moc rda, e jste zaadili do sv nabdky TV Club. Znm ji od kamardky, kter m doma UPC Direct. Rda vam, a vm, e se tam objevovaly programy i o vaen i o zdravm ivotnm stylu a cvien. Mete mi prosm zjistit podrobnosti k programu?

Z norovho programu tohoto TV kanlu jsem pro vs vybral netradin poad - Pobaven s Jamesem, na kter se mete tit kad vedn den v noru v 8.05, 14.05 a 19.40. V sobotu a nedli ve 13.40 a 19.40. James byl u od mala blzen do vaen, a jeho tv se proslavila dky jeho kulinskm programm. Jako majitel vlastnho obchodu s delikatesami a cukrstv v tento fkucha co lidem chutn, a rd se o sv znalosti dl se svmi divky v Entertaining with James! Poad modertora a labunka se neomezuje na jednu uritou kuchyni: James pipravuje vechno, co je chutn a vysvtluje, jak si tato jdla meme vyrobit doma ve vlastn kuchyni. Budete si pt marinovanou bvol mozarellu s ervenou cibul, prav tiramisu, nebo rizoto s uzenm halibutem? Pro Jamese je to malikost a jeho publikum si pochutnv K ostatnm programm se vrtm pt.


dr.Frantiek Malina
Public Relations Director
UPC esk republika, a. s.Doplnn redakce:

Peetli jste si dvact pt pokraovn odpovd tiskovho mluvho UPC R, a.s., kter exkluzivn poskytuje tenm serveru satCentrum, tvCentrum a tdenku Satelit-Parabola. Dkujeme dr.Frantikovi Malinovi za jeho odpovdi, oceujeme, e je UPC ochotno takto kad msc komunikovat se teni naeho webu, z nich mnoz ani nejsou abonenty sluby UPC Direct.

Mon jste si u vimli, e nyn pipravujeme dv nrodn verze - UPC odpovd a UPC Slovensko odpoved. Podailo se nm toti obnovit spoluprci se spolenost UPC Slovensko. Nov tiskov mluv, pan Jaroslav Kollr ji dvakrt zodpovdal dotazy slovenskch satelitnch a kabelovch divk. Najdete je na tomto specializovanm televiznm webu tvCentrum. Pokud mte zjem - pest si je mete zde: 1.st a nebo 2.st. Proto se tedy nyn mete ptt tiskovch mluvch obou spolenost UPC R i UPC Slovensko - v diskusch pod obma mutacemi bez jakchkoliv omezen. Otzky v redakci roztdme a odeleme sprvnm adrestm, jak do Prahy, tak i do Bratislavy.

A jet na pln zvr: Zajm vs, jak je program cel ady satelitnch a kabelovch televiz na tento msc? A co budou dvat pt msc? Dozvdt se to mete ji dnes, pokud si na webu tvCentrum v sekci TV ke staen sthnete msn pehledy poad stanic: Animal Planet, AXN, Discovery Channel, HBO, HBO2, Private Blue, Private Gold, Reality TV, Romantica, Spektrum, SuperMax a Travel. Na stejnm mst tak pro vs pinme tdenn podrobn vyslac pehledy dalch televiz: Eurosport, Hallmark, Galaxie sport a metropolitn TV Praha a Hradec Krlov.


poet koment k tomuto lnku: 1

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
16/01 Nova vstoup do dalho desetilet s novm logem
15/01 Se zvyovnm poplatk za T by se mlo zat na 99 K
14/01 Licenn rada pokutovala len Markzu
14/01 esk rozhlas 6 se mn, bude 'veernm rdiem'
14/01 STV op hospodrila s kladnm vsledkom

Komente:

nejnovj komente jsou nahoe za obsah ne uvedench koment tvCentrum nezodpovd!
p.Malina

16.01.2004 - 18:26 anonym
Pe jak kdyby ty stanice patili UPC (my jsme pipravili, my jsme objednali...) UPC ty stanice pouze distribuje. A to je rozdl. Ml by vdy pst stanice xx pipravila... On nic nepipravuje, kdy tak lidi o penze
Celkov poet koment: 1 / zobrazuj se: 1 ... 1

zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!