satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satelitShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

TA3.com
Ptek 16.01.2004 - 12:07:56 online 11 lid pihlen Nastav barvu:


Nejnovj lnky
Zimn przdniny v znamen Markzy dnes
Digitalizace v Rakousku dnes
Rozhlasov rada je znepokojen prepustenm redaktorov Rdiournlu dnes
Nova vstoup do dalho desetilet s novm logem dnes
Slovensk telekomunikcie s Slovak Telecom vera
UPC odpovd 25.st vera
Se zvyovnm poplatk za T by se mlo zat na 99 K vera
Major Zeman pilkal nejvce divk vera
Silvester 2003 na Markze najsledovanej v jej histrii vera
Pro esk televize d o pidlen kmitot pro en televiznch program a doplkovch slueb v systmu DVB-T? vera

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

12/01 - TV ke staen: Program: HBO, HBO, AXN, Private Blue, SuperMax, Spektrum na msc nor, program stanice Travel channel na msc bezen.

12/01 - Po nkolikadennm vpadku, souviscm s havri serveru (bhem kter jsme nanvratn pili o st dat), jsme tu opt, abychom Vm pineli nov informace ze svta televizn techniky!

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program


Alternativn formty
Rubrika: Stanice a vyslae
Tiskov zprva z 1. zasedn RRTV
Autor: PR Press RRTV, e-mail: Pidan: 13.01.2004


Pinme vm kompletn zpis z 1. zasedn Rady pro rozhlasov a televizn vysln, kter probhlo ve dnech 6. a 7. ledna 2004.


Rada pro rozhlasov a televizn vysln na svm 1. zasedn ve dnech 6. a 7. ledna 2004:

- vzala na vdom, e v jnu 2003 ve vysln reklam a teleshoppingu v celoplonch televizch nezjistila poruen pslunch ustanoven zkona;

- schvlila zmnu licennch podmnek provozovateli rozhlasovch program Rdio Jizera a Kiss Delta

zmnu vyslacch schmat a v ppad Kiss Delta i snen podlu esk a slovensk hudebn produkce ze 14 % na 10 %;

- souhlasila se zmnou obchodn firmy provozovatele z Atelir Bonton Zln na AZ Mdia;

- pidlila nov soubory technickch parametr provozovatelm:

- Country radio s.r.o.: Beroun 98,3 MHz/100 W;

- FTV Premira, spol. s r.o. : Karltejn 21. kanl;

- Juke Box, spol. s r.o.: Frentt pod Radhotm 105,9 MHz zven vkonu na 1 kW;

- Radio Proglas, s.r.o.: Nov Hrady 107,5 MHz zven vkonu na 2 kW;

- zamtla dosti provozovatele Radio Proglas s.r.o. o nov soubory technickch parametr Velk Mezi 100,6 MHz/200 W a r nad Szavou 104,0 MHz/200 W; s tm, e ad pedlo Rad seznam volnch rozhlasovch kmitot na Vysoin a jin Morav, mapu jednotlivch pokryt, vpoet jednotlivch pokryt obyvatelstva;

- odloila podnt ministerstva zdravotnictv, tkajc se reporte o dajnm zkazu pijmat stedoesk pacienty v praskch nemocnicch v Televiznch novinch dne 26. listopadu 2003, protoe povinnost poskytovat objektivn a vyven informace byla naplnna souhrnem informac v dalch reportch k tto vci;

- projednala podnty, upozorujc na mon poruen zkonnch povinnost nezaazovat do vysln v dob od 6:00 do 22:00 hodin poady, kter by mohly naruit fyzick, psychick nebo mravn vvoj dt a mladistvch, ppadn vbec nezaazovat do vysln poady, kter mohou vn naruit fyzick, psychick nebo mravn vvoj dt a mladistvch.

Rada konstatuje, e v poslednch tdnech dochz na obrazovkch celoplonch televiznch stanic k etnjmu vskytu poad, kter mohou vn naruit fyzick, psychick nebo mravn vvoj dt a mladistvch, protoe obsahuj mimo jin pornografii a hrub samoeln nsil, a to i ped 22:00 hodinou.

Rada zdrazuje, e zkon prezentaci takovch poad ped uvedenou hodinou na obrazovce zakazuje, piem sankn pravomoc zkon v tto vci svil prv Rad. astjm vskytem takovch poad v posledn dob je Rada znepokojena a je rozhodnuta svch sanknch pravomoc pln vyuvat, protoe se domnv, e je ve veejnm zjmu dalmu pokraovn tohoto trendu elit.

Rada na zklad zmnnch podnt zahjila s provozovatelem TV Nova ti sprvn zen a s eskou televiz jedno sprvn zen vesms pro mon poruen uvedench povinnost podle medilnho zkona (jde o poady TV Nova: film V pavou sti, 15. listopadu 2003 od 14:35; film Smrt stopaek, 25. jna 2003 od 12:30 h; Televizn noviny, 9. prosince 2003, report o mon kandidatue pornohereky do parlamentu EU; poad esk televize: dokumentrn film Fantastick obrazy 5, videoklip s nabzejc se striptrkou, 5. prosince 2003 v 17:00 h);

- vydala provozovateli TV Nova upozornn na poruen povinnosti poskytovat objektivn a vyven informace, oddlovat nzory nebo komente od zpravodajskch informac, a to odvyslnm report Mocipn, Andl smrti 1, 2 v poadu Na vlastn oi.

V rmci nvtvnho dne se lenov Rady setkali s potencilnmi zjemci o provozovn digitln vyslac st, tedy s pedstaviteli eskch radiokomunikac, Czech Digital Group, eskho Telecomu, esk televize a eskho rozhlasu. Setkni se zastnili tak pedseda T Stdnk, provozovatel komernch televiz a nkterch loklnch rdi, odbornci a novini. Na setkn se diskutovalo o monostech dalho praktickho postupu pi digitalizaci televiznho a rozhlasovho vysln. Byla pednesena cel ada podnt, jimi se bude Rada v ptm obdob zabvat.


V Praze dne 7. ledna 2004, Petr Pospchal, pedseda RRTV


poet koment k tomuto lnku: 1

Verze pro tisk Odkaz na e-mail

Dal lnky z rubriky:
13/01 Vy koncesionsk poplatek - finann dar pro T
13/01 ABC Cable Networks Group a TV kanly Fox Kids s novm jmnem "Jetix"
12/01 Tiskovm mluvm T bude od 1. nora 2004 Martin Krafl
28/11 Berlusconiho Mediaset iada od RAI odkodn
26/11 tpn Kotrba: Skandln usnesen Rady Ro k zruen stedovlnch vysla Ro

Komente:

nejnovj komente jsou nahoe za obsah ne uvedench koment tvCentrum nezodpovd!
Vem pnm "radnm" bych da ...

13.01.2004 - 18:05 anonym
Vem pnm "radnm" bych dal do rukou lopaty a metly a poslal je zametat ulice. Tam by byli uitenj. Na co tu nai RRTV vlastn mme? Doba, kdy nkdo uroval co se m a co nem vyslat, je natst pry, tak pro tam jet sed? Kad televizor m na sob nkolik udlk, m ovlada, kad si pece me vybrat na co se chce dvat a kdy. Chce se dvat na porno v 10 rno? Chce akn trhk v podveer? Jsme snad soudn lid a sv pn co vidt a co ne si dokeme cad pro sebe cenzurovat sm. Komu to nevyhovuje, pepne jinam, no a pnov z RRTV, kterm nevyhovuje nic, se mohou dvat teba do kamen. A dti? Za ty pece odpovdaj rodie, ne rada. Je to jen banda vyrk ijc z naich dan.
Celkov poet koment: 1 / zobrazuj se: 1 ... 1

zpt nahoru

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!