satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
Pondl 03.01.2005 - 22:57:20 online 5 lid pihlen Nastav barvu:

PF 2005

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
10%
DVB-T
8%
satelitu
28%
Hlasovalo 463 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/12 - TV ke staen: Program: Animal Planet, AXN, Cartoon, Discovery, HBO, HBO Guide, HBO Premiry, HBO Nepremiry, HBO2, HBO2 Guide, MTV Europe, Private Blue, Private Gold, Private Gold Premiry, Spektrum, Reality, TCM a VH1 na msc leden, Hallmark na 1. tden, Eurosport na 53. tden, Galaxie sport na 53. tden, TV Praha a TV Hradec Krlov na 53. tden, TA3 na svtky.

22/11 - TV ke staen: Program: Hallmark na 53. tden, Nov programov stuktra TA3.
lnky aktuln rok - 2002 - 2001

14/09
Markta Luhanov programovou fkou T
Markta Luhanov bude od 1. jna dnou programovou editelkou esk televize (T). Funkc je ji nkolik msc povena. Z T ke stejnmu datu odejde editel sekretaritu generlnho editele Ji Kuera. Jeho funkce bude zruena.

13/09
esk digitalizace u ledu (do ledna 2004)
Podle aktulnch informac Ministerstva informatiky (MI) se pes snahu zainteresovanch ministerstev dosud nepodailo doshnout shody obou regultor (RRTV a T) v oblasti definovn postup pi udlovn programovch licenc a licenc provozovatelm digitlnch vyslacch st podle stvajc platn mediln a telekomunikan legislativy.

13/09
Beskydsk televize ji zahjila sv vysln
Beskydsk televize, kterou provozuje frdlantsk spolenost Franel MUSIC, ji b ve Frdlantu nad Ostravic a Metylovicch. Majitel televizor, kte pouvaj spolenou televizn antnu, zskaj informan kanl. V budoucnu by zde mohli sledovat i reporte z msta.

13/09
Rusk byznys m vlastn televizi
Mediln nabdku v Rusku obohacuje nov televizn stanice RBK TV, kter se zamuje v prv ad na ekonomick a burzovn zpravodajstv. Autoi projektu vychzeli podle britsk stanice BBC z toho, e rusk ekonomika bouliv roste a mrn tomu stoup i zjem lid o uiten informace z tto sfry.

12/09
DVB-T ve vbav vozidla Mercedes-Benz
Od jna t. r. mohou zkaznci firmy Mercedes pijmat ve vozidle i digitln televizn programy. Stuttgartsk znaka automobil m vyvinut digitln pijma jako dodatenou vbavu pro modely vozidel tdy E, CL, S a SL, kter je k dostn u poboek a obchodnch partner firmy Mercedes-Benz.

12/09
Antnu chtjte zptky!
Dotaz: Kdo v dom plat zakoupen nov spolen antny majitel domu, i njemnci? Doposud jsme mli spolenou televizn antnu pro nkolik dom. Majitel, kter ml zesilova, zaal s rekonstrukc pdy, a tak nkolik dom odpojil ...

12/09
HBO2 v kabelovch stch UPC
Spolenost UPC esk republika, a.s., nejvt domc provozovatel kabelov a digitln satelitn televize a internetu po kabelu postupn zavd do svho kabelovho vysln televizn filmov kanl HBO2. Automaticky ho zskaj vichni dosavadn pedplatitel HBO a vichni, kdo si HBO v budoucnu pedplat.

11/09
Prodlouen esk digitln lto
Pelapvn a opakovan odklady rozhodovn kompetentnch instituc v pprav zkladnho dokumentu pro digitalizaci eskch elektronickch mdi pokrauj. Po nezvldnut kvtnovho vldnho termnu pro pedloen zmny Koncepce pechodu na digitln vysln v R je pry i II.termn -konec przdnin.

11/09
esk televize zskala cenu za variabilitu zpravodajstv
U pleitosti mezinrodn konference Agenda Setting, kter se kon v Bonnu, pevezmou zstupci esk televize ocenn za variabilitu zpravodajstv. esk televize stejn jako Hospodsk noviny obdr cenu ji po druh za sebou.

11/09
Rozvoj DVB-T a DAB v nkterch evropskch zemch - 43.st Zmna v DVB-T v Berln
Ji ped mezinrodnm veletrhem IFA se zmnilo sloen program ve vysln digitln terestrick televize v Berln-Postupimi: namsto programu n-tv nyn vysl 9live.Poet dostupnch lnk: 1276
zobrazuj se: 1131 ... 1140
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 > >>

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!