satCentrum.com satCentrum.sk tvCentrum.com tvCentrum.sk satelitShop.cz satShop.sk
Zpravodajstv Vyslae Stanice DVB-T TV program TV ke staen Burza Diskuse

esko-Slovensk
televizn domna

terinvest.com/intec
Pondl 03.01.2005 - 22:57:57 online 5 lid pihlen Nastav barvu:

PF 2005

Hlasovn
TV stanice primrn pijmm pomoc
terestrick antny
33%
kabelovho rozvodu
22%
MMDS
10%
DVB-T
8%
satelitu
28%
Hlasovalo 463 nvtvnk

Rubriky
Stanice a vyslae
DVB-T
Kabelov televize
Technika
Program

Editorial
Vtejte na strnce tvCentrum, kter je vnovan televizn, kabelov, DVB-T technice a mdim.

06/12 - TV ke staen: Program: Animal Planet, AXN, Cartoon, Discovery, HBO, HBO Guide, HBO Premiry, HBO Nepremiry, HBO2, HBO2 Guide, MTV Europe, Private Blue, Private Gold, Private Gold Premiry, Spektrum, Reality, TCM a VH1 na msc leden, Hallmark na 1. tden, Eurosport na 53. tden, Galaxie sport na 53. tden, TV Praha a TV Hradec Krlov na 53. tden, TA3 na svtky.

22/11 - TV ke staen: Program: Hallmark na 53. tden, Nov programov stuktra TA3.
lnky aktuln rok - 2002 - 2001

10/09
Zasedn RRTV eilo stnost na Volejte editeli
Rada pro rozhlasov a televizn vysln (RRTV) na svm verejm zasedn eila krom jinch bod tak stnost firmy CME na dnes ji zruen poad televize Nova Volejte editeli. TK o tom informoval mluv rady Pavel Bark. Na poadu jednn byly i televizn reklamy.

10/09
Vladimr ech kon s "Milionem"
Vladimr ech po tech letech skon s moderovnm poadu televize Nova Chcete bt milionem? Naposledy si budou moci soutc zahrt o penn vhry pod vedenm echa, jeho tv je spojena s poadem od jeho vzniku, v polovin jna. V tme, v poad tstm dle, pedstav Nova echova nstupce. TK to dnes sdlil mluv televize Petr Kostka. Na Nov nyn sout pat v tdnu do dvactky nejsledovanjch poad.

10/09
Megaradio a vysla Hirschlanden
Je mj pijma vadn, anebo m vpadek (nevysl) vysla? I pes velk vynaloen prostedky a relativn dobr pokryt vysln zaniknou nkter rozhlasov vyslae (i stanice) takka pes noc. Takov byl napklad osud nmeckho Megaradia.

09/09
TES Media a Intercable by mly spustit Karneval
Nedvno spojen kabelov spolenosti Intercable a TES Media budou nabzet sv sluby pod spolenou znakou Karneval. TK informace zskala ze dvou dvryhodnch zdroj. Zstupci spolenosti se k tomu odmtli vyjdit. Tuzemsk kabelov dvojka pedstav nov nzev ztra.

09/09
STV v pololet snila ztrtu
Slovensk televize mla v prvnm pololet roku 2003 ztrtu 31 737 000 Sk. Oproti stejnmu obdob loskho roku se jej hospodsk vsledek zlepil o 66 458 000. Stanice na sv fungovn vynaloila nklady v hodnot vce ne miliardu korun. stedn editel R.Rybnek pipisuje snen ztrty krizovmu reimu, spojenmu se zastavenm vroby.

09/09
Nmeck televize zachvtila nostalgie zanikl NDR
Hospodsky zchtralou Nmeckou demokratickou republiku u drav kapitalismus pohltil dvno. A v letonm lt ale zbavn prmysl objevil asto paradoxn ivot v zaniklm komunistickm sttu. Kdy v poslednch tdnech konzument zapne v Nmecku televizi, pipad si, jako by se as vrtil aspo o 15 let zptky, a to prv do NDR.

08/09
Rozvoj DVB-T a DAB v nkterch evropskch zemch - 42.st DVB-T na Ukrajin
V naem serilu, mapujcm souasn stav digitlnho pozemn vysln v Evrop dnes poprv zavtme na Ukrajinu. V hlavnm mst Kyjev se ji krat dobu v systmu DVB-T vysl, vedouc postaven zde m mstn spolenost Kvant-Efir.

08/09
Kabelov televize opt zdra
Spolenost provozujc st kabelovch televiz v Lounech a atci letos u podruh podra poplatky za sv sluby. pravu cen oznmila k 1. jnu, jen pl roku po posledn zmn v dubnu. Ke kabelov televizi je pipojeno zhruba pt tisc domcnost v atci a asi 2,5 tisce rodin v Lounech.

08/09
Uniktn zznam z 11. z natoil ech
Zatm jedinou videonahrvku zachycujc nraz obou letadel do v Svtovho obchodnho stediska (WTC), kterou v nedli mla odvyslat americk televizn stanice ABC, podil esk stavebn dlnk Pavel Hlava. Informoval o tom v sobotu server listu The New York Times, jen tak plnou hodinu jm pozench zbr zskal.

07/09
Formuje se nov trh: Kabelovky!
Zatkem roku se zaaly prosazovat nov televize - TV Praha, Galaxie sport, Stanice O a dal. Na potku loskho roku bylo mon koupit reklamu na tyech kabelovkch, dnes klienti mohou inzerovat ji na jedencti rznch programech. Zatkem srpna byly zveejnny prvn oficiln vsledky sledovanosti kabelovch televiz...Poet dostupnch lnk: 1276
zobrazuj se: 1141 ... 1150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 > >>

Nastavit jako domovskou strnku Pidat k oblbenm Napite nm _REKLAMA Mapa strnek
Vechna prva vyhrazena! - VHR, Kvasice & COM, Bansk Bystrica - All rights reserved!